Η εκτίμηση του υπολογισμού βασίζεται στην αναλογία χωρητικότητας της μπαταρίας συστήματος προς Dell Power Companion και στα δημοσιευμένα αποτελέσματα του MobileMark2014 για τη διάρκειας ζωής της μπαταρίας.