Η ένδειξη GB σημαίνει 1 δισεκατομμύριο byte και η ένδειξη TB σημαίνει 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το προφορτωμένο υλικό και το περιβάλλον λειτουργίας και θα είναι μικρότερη.