Για την τεχνολογία Intel Rapid Start απαιτείται μονάδα στερεάς κατάστασης (SSD).