Bezpečnostní funkce WPA3 Wi-Fi: Konsorcium Wi-Fi Alliance certifikuje produkty Wi-Fi 6 v souladu se standardem IEEE 802.11ax a vyžaduje certifikaci zabezpečení WPA3 jako nezbytnou podmínku, mají-li být zajištěny nejnovější funkce zabezpečení Wi-Fi. Zjednodušená hesla ve WPA3: Protokol WPA3 používá technologii SAE (Simultaneous Authentication of Equals), která nahrazuje výměnný protokol PSK (Pre-shared Key), jenž se používá ve standardu WPA2. Technologie SAE bezpečněji zvládá počáteční výměnu klíčů a používá dopřednou bezpečnost, díky níž lépe odolává dešifrovacím útokům offline a zajišťuje silnější ověřování pomocí hesla. Rozšířená ochrana WPA3: Další síťová ochrana vychází z ekvivalentu šifrování v síle 192 bitů v síti 802.11ax a je lepší než 128bitové šifrování AES, které se používá ve standardu WPA2. Prohlášení D je založeno na certifikaci WPA3 dle standardů v odvětví, jejichž parametry jsou běžně dostupné na adrese https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security (v angličtině)