Thunderbolt a logo Thunderbolt jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných firem v USA nebo dalších zemích.