Με βάση συγκριτική αξιολόγηση του Microsoft Edge που πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια της Dell τον Ιούλιο του 2016 με τη φωτεινότητα του συστήματος ρυθμισμένη στα 150 nit (40%) και ενεργοποιημένη την ασύρματη σύνδεση στις ακόλουθες τοποθεσίες Web: Amazon, Wikipedia, Ιστολόγιο προγραμματιστών της Microsoft, New York Times, CNN, Baiduand Sanook.com. Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τα αποτελέσματα της δοκιμής και ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση και τη χρήση του προϊόντος, το λογισμικό, τη χρήση, τις συνθήκες λειτουργίας, τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας και άλλους παράγοντες. Η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί με το χρόνο.