Δοκιμή του XPS 13 με 7ης γενιάς Intel Core i3, 128 GB, SSD, 4 GB RAM και οθόνη FHD. Βάσει δοκιμών που διεξήχθησαν με τη χρήση της συγκριτικής αξιολόγησης Mobile Mark 2014 για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη συγκριτική αξιολόγηση, επισκεφτείτε το σύνδεσμο www.bapco.com (Στα Αγγλικά). Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τα αποτελέσματα της δοκιμής και ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση και τη χρήση του προϊόντος, το λογισμικό, τη χρήση, τις συνθήκες λειτουργίας, τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας και άλλους παράγοντες. Η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί με το χρόνο.