Οι δοκιμές διεξήχθησαν από τα εργαστήρια της Dell τον Ιούλιο του 2016 με τη φωτεινότητα της οθόνης ρυθμισμένη στα 150 nit (40%) και με ενεργοποιημένη την ασύρματη λειτουργία. Με βάση τη ροή περιεχομένου 1080p Netflix, με χρήση της εφαρμογής Netflix Windows 10. Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τα αποτελέσματα της δοκιμής και ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση και τη χρήση του προϊόντος, το λογισμικό, τη χρήση, τις συνθήκες λειτουργίας, τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας και άλλους παράγοντες. Η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί με το χρόνο.