Η υπηρεσία υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις συνδρομής σε υπηρεσία τρίτου.