Podana liczba watogodzin (Wh) nie jest wskazaniem żywotności baterii.