1. Διάρκεια μπαταρίας κατά την αναπαραγωγή βίντεο από τοπικό δίσκο: Ο XPS 13 δοκιμάστηκε με 8ης γενιάς Intel Core i7 8550U, RAM 8 GB, SSD 256 GB και οθόνη FHD. Οι δοκιμές έγιναν από τα Dell Labs τον Μάρτιο του 2018 με χρήση της εφαρμογής Ταινίες και τηλεόραση της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση //blog.dell.com/en-us/you-can-now-watch-20-hours-of-video-on-your-dell-xps-13 (στα Αγγλικά). Η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τα αποτελέσματα της δοκιμής και διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση και τη χρήση του προϊόντος, το λογισμικό, τις συνθήκες λειτουργίας, τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας και άλλους παράγοντες. Η μέγιστη διάρκεια της μπαταρίας θα μειώνεται με τον χρόνο.