|

Dell EqualLogic FS7610 med FluidFS v4

intel® xeon™
Handle nå, og gjør store besparelser på utvalgte stasjonære PC-er til virksomheten. Tilbudet gjelder til 13. November. Kjøp nå

Enhetlig, forenklet lagring.

Optimer fillagringssystemet med EqualLogic FS7610 NAS-utstyr og skalerbarheten, fleksibiliteten og effektiviteten til det nye FluidFS v4-filsystemet.


Kontakt Dell (på engelsk)
 
Dell EqualLogic FS7610 med FluidFS v4

 

 

Driftsforhold

 • Temperatur

  Under kontinuerlig drift
  5 til 40 °C (41 til 104 °F) med maksimal temperaturgradient på 20 °C per time.

  Under lagring:
  –40 til 140 °C (–40 til 140°F) med maksimal temperaturgradient på 20 °C per time.

  Relativ fuktighet

  I drift:
  20 til 80 % (uten kondens) med maksimal fuktighetsgradient på 10 % per time ved maksimal våttemperatur på 29 °C (89 °F)

  Ikke i drift:
   5 til 95 % med maksimal fuktighetsgradient på 10 % per time ved maksimal våttemperatur på 38 °C (100 °F)

  Maksimal vibrasjon

  I drift:
  0,26 Grms (5 til 350 Hz ved 0,0002 G²/Hz) i 5 minutter (maks.) i driftsretningen

  Ikke i drift:
  1,88 Grms med følgende PSD-profil (alle seks sider testet i 15 minutter per side)

  Frekvens (Hz) G²/Hz
  10 0,13
  20 0,13
  70 0,004
  130 0,004
  165 0,0018
  500 0,0018

  Maksimal støtpuls

  I drift
  Halvsinusstøt på 31 G +/– 5 % med pulsvarighet på 2,6 ms +/– 10 % i driftsretningen (maks.)

  Ikke i drift
  Firkantbølgestøt på 27 G med hastighetsendring på 596,90 cm/sek (235 tommer/sek) (alle seks sider testet)

  Høydenivå i drift

  –16 til 3048 m (–50 til 10 000 fot)
  Ved høyder over 2950 fot synker den maksimale driftstemperaturen med 1 °F per 550 fot.

  Ikke i drift
  –15,2 til 10 668 m (–50 til 35 000 fot)

  Klasse for luftforurensingsnivå
  G1 som definert i ISA-S71.04-1985

Strøm

 • Effekt
  717 W per utstyrsenhet

  Spenning
  90 til 264 V med automatisk registrering, 47 til 63 Hz. Obs! Systemet er også utviklet for tilkobling til IT-strømforsyningssystemer med fase til fase-spenning på maksimalt 230 V.

  Varmeutstråling
  2446 BTU/t. Obs! Varmeutstrålingen er beregnet ved hjelp av det nominelle wattforbruket til strømforsyningen. Varmeutstrålingsverdiene gjelder for hele systemet (kabinett og to kontrollere).

  Maks. innkoplingsstrømstøt
  Ved vanlig linjekvalitet i hele driftsområdet til systemet kan innkoplingsstrømstøtet nå 55 A per strømforsyning i 10 ms eller kortere tid

Kabinett

 • Fysiske spesifikasjoner for kabinett (per utstyrsenhet med to kontrollere)

  Høyde
  2U / 86,4 mm (3,4")

  Bredde

  481,50 mm (18,96") med rackkant.
  446,3 mm (17,6") – omfatter ikke rackkant.

  Dybde
  741 mm (29,2") – uten deksel og håndtak
  813 mm (32") – med deksel og håndtak

  Vekt (maksimal konfigurasjon)
  30,5 kg (67 pund)

  Rackstøtte
  ReadyRails II-skinner for verktøyfri montering i firestolpers rack med firkantede eller ugjengede runde hull, eller montering med verktøy i firestolpers rack med gjengede hull.

Teknisk oversikt

 • Deduplisering og komprimering
  Policystyrt deduplisering med variabel blokkstørrelse og LZPS-komprimering. Dedupliserte data kan dekomprimeres ved lesing.

  Automatisk tildeling av lagring
  Plass kan overtildeles basert på kundens behov for å få en mer effektiv kapasitetsplanlegging.

  Tilkobling til klientnettverk
  4x 10 Gb SFP+ eller Base-T Ethernet

  SAN-tilkobling
  4x 10 Gb SFP+ eller Base-T Ethernet
  Direkte tilkobling til SAN støttes ikke.

  Min. NAS-klyngestørrelse
  512 GB for én enhet, 1024 GB for en klynge med to enheter

  Maks. NAS-klyngestørrelse
  509 TB

  Min./maks. NAS-beholderstørrelse
  20 MB / 509 TB

  Maks. antall filer per klynge
  64 milliarder per enhet

  Maks. antall NAS-beholdere
  1024

  Maks. filstørrelse
  10 TB

  Maks. filnavnlengde
  255 byte

  Maks. antall kataloger per klynge
  64 milliarder

  Maks. katalogdybde
  512

  Maks. NFS-monteringer
  1024 (én eller to FS7610-enheter)

  Max CIFS-delinger
  1024 (én eller to FS7610-enheter)

  Maks. antall samtidige CIFS-tilkoblinger
  10 000 per NAS-enhet, 20 000 for en klynge med to enheter

  Maks. antall kvoteregler per NAS-beholder (brukerkvoter)
  1000 per NAS-beholder

  Maks. antall kvoteregler per klynge (brukerkvoter)
  1000 per NAS-klynge

  Maks. antall lokale brukere per NAS-klynge
  100

  Maks. antall lokale grupper per NAS-klynge
  100

  Øyeblikksbilder
  Omdirigeres ved skriving

  Maks. antall øyeblikksbilder per NAS-beholder/-klynge
  1024 / 10 000

  Maks. antall beholdere aktivert for replikering per NAS-klynge
  100

  Maks. antall samtidig replikerte beholdere
  10

  Maks. antall tidsplaner per NAS-klynge
  512

  Sikkerhetskopiering
  Ved hjelp av NDMP v4

  Antivirus
  Antivirusapplikasjoner fra tredjeparter støttes via ICAP

Produktkonfigurasjoner

 • Lagringsarrayer som støttes
  Nye eller eksisterende Dell Storage PS-arrayer med fastvareversjon 8.1 eller nyere

  Utvidelse av kapasitet og båndbredde
  Opptil 509 TB tilgjengelig filkapasitet i ett enkelt navneområde. Én eller to FS7610-enheter per NAS-klynge.

  To Intel 10 GbE toporters nettverkskort per kontroller. 10 GbE kan ha standarden SFP+ eller Base-T og støtter både kobberkabler og optisk tilkobling.

  Klienttilkobling over Ethernet, SAN-tilkobling over iSCSI Ethernet-svitsj kreves. Direkte tilkobling til SAN støttes ikke.

  NAS-utstyr
  Hver NAS-enhet har ett par kontrollere i en aktiv/aktiv konfigurasjon med hurtigbufferspeiling og integrert reservestrømforsyning. Hver kontroller har 24 GB automatisk adaptiv RAM-basert hurtigbuffer for lesing og skriving samt to firekjerners Intel® prosessorer.

  Administrasjon
  Grafisk PS Group Manager-grensesnitt, kommandolinjegrensesnitt

  Funksjoner for databeskyttelse
  Aktiv/aktiv NAS-enhet med to kontrollere, omdirigering ved skriving, øyeblikksbilder som kan gjenopprettes av bruker, tidsspesifikk replikering, NAS-beholderkloning, NDMP-sikkerhetskopiering, antivirus, batteribasert BPS, tilgangsbasert opplisting

  Minnestørrelse
  Hver kontroller har 24 GB minne (48 GB per enhet) og et eget reservebatteri som gir nok strøm til å styre hurtigbufferinnhold til en permanent, intern lagringsenhet i tilfelle strømbrudd.

  Protokollstøtte
  SMB (Server Message Block) 3.0, NFS (Network Files System) v4.1, iSCSI, NDMP (Network Data Management Protocol) 4, Active Directory, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), NIS (Network Information Service), NTP (Network Time Protocol), SNTP (Simple Network Time Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol), ARP (Address Resolution Protocol), koblingskonsolidering (IEEE 802.3ad), ALB (Adaptive Load Balancing)

  Støtte for delnett med flere klienter
  Konfigurer flere klientnettverk og VLAN-er for å presentere NFS-eksporter eller CIFS-delinger.

  Brukergodkjenning
  For SMB-klienter: Kerberos v5 og NTLM v2 på Microsoft Active Directory-server. For NFS v4-klienter: Kerberos 5 på AD og SAS-støtte for kryptering, NFS v4-tilgangskontrollister

  Sertifisert programvare for sikkerhetskopiering
  Dell NetVault Backup 8.6x og 9.0x, Symantec BackupExec 2010 R3 og 2012, Symantec NetBackup 7.0 eller nyere, CommVault Simpana 9.0 eller nyere, IBM Tivoli Storage Manager 6.3

  Kvalifisert antivirusprogramvare
  Symantec ScanEngine 5.2, Symantec Protection Engine 7.0, McAfee Virus Scan Enterprise 8.8 og Enterprise for Storage 1.0.2, Sophos Endpoint Security and Control 10.0, TrendMicro InterScan Web Security Suite 3.1

  Katalogtjenester
  Microsoft Active Directory Domain Services, LDAP, NIS

  Windows-funksjoner
  LDAP-signering, SMB-signering, sentrale brukerprofiler, skjult deling, tilgangsbasert delingsopplisting

  Kvalifiserte SAN-svitsjer
  Se http://en.community.dell.com/dell-groups/dtcmedia/m/mediagallery/19856862/download.aspx (på engelsk)

EqualLogic FS7610-lagringssystem

Optimert plattform for høy hastighet og lave livsløpskostnader

Den nye generasjonen Dell Fluid File System versjon 4 (FluidFS v4), med FS7610 i virksomhetsklassen, skalerer ytelsen og kapasiteten fortløpende. Få høyere ytelse og lavere livsløpskostnader:
 • Lineær økning av ytelsen opptil 494 000 SPECsfs-filoperasjoner per sekund og en maksimal gjennomstrømning på 11,9 GB/sek*
 • Bedre ytelse takket være speilet hurtigbuffer og automatisk belastningsfordeling, også mens du legger til flere data
 • Lavere kostnader med en av de mest konkurransedyktige pris/ytelse-forholdene som er tilgjengelig for skalerbare NAS-løsninger
Dell EqualLogic FS7610-lagring – Intelligent administrasjon av vekst

Intelligent administrasjon av vekst

Administrer økt lagringsbehov med fleksibiliteten du trenger for uavhengig og uavbrutt skalering av både ytelse og kapasitet.

 • Løsningen lar seg enkelt kombinere med eksisterende eller nye Dell Storage PS-arrayer og fjerner behovet for omfattende oppgraderinger.
 • Utvid blokk- og fillagringskapasiteten innenfor et navneområde opptil 509 TB* med backend-lagringsarrayer i PS-serien.
 • Forbedre skalerbarheten, ytelsen og sikkerheten med utvidet protokollstøtte, inkludert SMB 3.0*, NFS v4 ACL-er og NFS v4.1.
 • Øk enkelt ytelsen ved å legge til en ekstra FS7610-enhet.

Administrer blokk- og filoperasjoner på en intuitiv måte med PS Group Manager eller kommandolinjegrensesnittet.

Beskytt dataene med funksjoner i virksomhetsklassen

FluidFS beskytter også dataene på flere måter:

 • Øyeblikksbilder på filnivå for brukerstyrt gjenoppretting
 • Asynkron øyeblikksbildebasert replikering på filsystemnivå til FS7610-nodesystemer
 • Full replikering av hele filsystemet, inkludert delinger, eksporter og tillatelser, for å gjøre nødgjenoppretting enklere
 • CIFS (Common Internet File System) antivirus-støtte via en hvilken som helst ICAP AV-server og sertifisert partnerprogramvare
 • NDMP (Network Data Management Protocol) for sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting

  

Dell EqualLogic FS7610-lagring – Opprett et integrert og pålitelig nettverk

Opprett et integrert og pålitelig nettverk

Tilfør fullt integrert, enhetlig ende-til-ende-lagring i PS-lagringssystemet ved hjelp av FS7610 NAS-utstyr. Kombinert med arrayer i PS-serien bidrar denne løsningen til at du får utnyttet viktige fordeler ved PS-plattformen, for eksempel nodeskalering, brukervennlige funksjoner og komplett programvarelisensiering. Funksjoner i EqualLogic FS-serien:

 

 • Dedikert 2U NAS-plattform med to høyt tilgjengelige aktiv/aktiv-kontrollere og et PCIe-bakplan for kommunikasjon mellom kontrollerne.
 • Fire 10 GbE-porter for SAN-tilkobling, og fire porter for klientnettverket.

Funksjoner som opprettholder påliteligheten i EqualLogic FS7610 NAS-utstyr:

 • Aktiv/aktiv-klynger og hurtigbufferspeiling for kontrollerpar.
 • Integrert reservestrømforsyning som beskytter hurtigbufferdata ved eventuell kontrollersvikt.
 • Redundante kontrollere, strømforsyninger og vifter som kan byttes ut under drift.
 • Automatisk failover for kontroller.
 • Kontrollsummer og feilsikker rapportering som beskytter filmetadata.

Dell EMC tilbyr omfattende totaltjenester

Det er viktig å optimere IT-livsløpet. Dell EMC har eksperttjenester* i alle faser som sparer tid og ressurser, reduserer arbeidet og forbedrer IT-infrastrukturen.
ProSupport Enterprise Suite

ProSupport Enterprise Suite

Få friheten til å fokusere på å utvikle virksomheten med støtteekspertisen og kunnskapen som Dell EMC er kjent for over hele verden. Velg riktig støtte basert på hvor viktige de forskjellige systemene er med tilgjengelig automatisert prognosebasert analyse, samarbeidsstøtte fra tredjeparter og administrering av tjenestekontoer.
ProDeploy

ProDeploy

ProDeploy-pakken for virksomheter hjelper deg med å få større utbytte av teknologien med én gang. Dell EMC-eksperter administrerer implementeringene – fra grunnleggende maskinvareinstallasjoner til planlegging, konfigurering og komplekse integreringer. Den komplette pakken med implementeringstjenester og profesjonelle sertifiseringer bidrar til at du kan forbedre resultatene – umiddelbart og på lengre sikt.
Opplæring

Opplæring

Opplæringstjenester har en stor pakke med opplæringstjenester med flere metoder, blant annet opplæring med instruktør, onlinekurs i eget tempo og virtuelle instruktørledede kurs. De omfattende og fleksible opplæringsprogrammene gjør det enkelt å sikre at ansatte har ferdighetene de trenger for å administrere og bruke hele potensialet i nye teknologien.
Rådgivning

Rådgivning

Konsulenttjenester gir eksperthjelp for å hjelpe deg med å utvikle, optimere og forvandle IT-miljøet i eget tempo og i tråd med budsjettet. Vi bruker et stort utvalg av sertifiserte konsulenter og teknikere, støttet av programadministreringsteam, som kan gi omfattende teknisk ekspertise. Vi gir deg visshet om at prosjektet ditt blir gjort riktig og til rett tid.
 Du kan sammenligne opptil 7 produkter. For å sammenlikne dette produkter, fjern et av de andre 7 produkter.
close
 
 
P20-CS02