|

Dell DX-objektlagringsplattform

windowsforbusiness
8th-gen-intel
Slå til nå og få en god pris på vår mest solgte Latitude bærbare PC denne uken. Mer informasjon i tilbudet. Köp nu

Enkel, skalerbar og rimelig lagring av fast innhold

Beklager, men dette produkt er ikke lenger tilgjengelig for kjøp online. Se våre forslag til et alternativt produkt.
 
Dell DX6000G objektlagringsplattform
Galleri

Galleri

Video

PowerVault DX6000 Direct Attached Storage Series

Egenskaper

Egenskaper

 

 

Hva er objektlagring?

Objektlagring er den intelligente utviklingen av disklagring. Det innebærer å opprette, lagre og distribuere dataobjekter med forskjellig størrelse, og deres tilknyttede metadata, i stedet for å bare plassere datablokker på nivåer og sektorer. Hvert objekt har sine rike metadata uløselig koblet til seg. Det gjør det mulig med langsiktig bevaring samtidig som du sikrer at dataene forblir sikre og tilgjengelige over tid.
Dell DX-objektlagringsplattform: Hva er objektlagring?
Enkel arkitektur
En flat adresseområdeutforming fjerner filsystemets kompleksitet og behovet for å administrere LUN-er og RAID-grupper.

Kostnadseffektivitet
Automatisk administrasjon, SATA-basert og nærarkivert SAS-basert lagring og modulbasert skaleringstilnærming gir lave totale eierkostnader.

Metadata
Gjennom å innlemme metadata i objekter gjør objektbasert lagring det mulig å ta i bruk policyer for lagring, oppbevaring og sletting og dermed redusere bruken av administrasjonsressurser og legge til rette for bedre registrering.

Bedre skalerbarhet
Et ekstremt høyt antall tilgjengelige adresser betyr at en felles lagringsgruppe kan støtte milliarder av objekter.

Powerful data management

Information is only valuable when it can be accessed, but keeping it readily available can be cumbersome and expensive. With the Dell DX Object Storage Platform, you can streamline data management while easily expanding capacity.

Object-based and metadata-aware disk storage lets you identify and retrieve information quickly; better leverage your data for decision-making; automatically manage that data from creation through deletion; and minimize your dependence on complex and sometimes unreliable tape storage.
Dells DX-objektlagringsplattform: effektiv dataadministrering
 • Ved policybasert administrering brukes metadata som utgangspunkt for automatisk oppbevaring og sletting på objektnivå. Dermed elimineres menneskelige feil samt tilgangs- og lagringsproblemer som kan gi økt risiko og høyere kostnader.
 • Med funksjonalitet for selvreparasjon administreres integriteten til lagrede objekter løpende, slik at feil kan oppdages og repareres. Objektene rekonfigureres og regenereres automatisk uten at IT-avdelingen trenger å gripe inn.
 • Enkelt grensesnitt som bruker enkel HTTP og inneholder et innebygd API SDK-integreringsverktøy.
 • Dell ProConsult* tilbyr samarbeidsbasert rådgivning og kan hjelpe deg med å tilpasse et system til dine konkrete behov.

Du kan få en mindre plasskrevende lagringsløsning og utnytte lagringsplassen bedre med den DX6000G lagringskomprimeringsnode (SCN). Denne innretningen overfører komprimerte eller dekomprimerte data etter behov. Den bruker policyer til å flytte arkiverte objekter på en intelligent måte, avhengig av om du trenger kraftig komprimering eller rask dekomprimering.

Dells DX-objektlagringsplattform støttes også av et stort og stadig voksende antall ISV-er (Independent Software Vendors, uavhengige programvareleverandører). Dette sikrer deg økt utbytte av investeringen siden den samme objektlagringsgruppen brukes for mange programmer.

 

Dells DX-objektlagringsplattform støttes også av et stort og stadig voksende antall ISV-er (Independent Software Vendors – uavhengige programvareleverandører). Dette sikrer deg økt utbytte av investeringen siden den samme objektlagringsgruppen brukes for mange programmer.

Dell utvikler integrerte løsninger med samarbeidspartnere på områder som fil-, e-post- og SharePoint-arkivering, medisinsk arkivering, samt eDiscovery og innholdsadministrasjon for virksomheter. ISV-partnere som ønsker å delta i dette programmet, finner mer informasjon her.

Skaler til milliarder av objekter

Du kan være trygg på at DX-objektlagring kan skaleres i takt med økende behov. Objektlagring er ideelt for lagring av digitalt innhold i stor skala og langsiktig datalagring. Løsningen gir virksomheten mulighet til å utvide kapasiteten uten kompleks konfigurering eller administrasjon eller de høye kostnadene som ofte er forbundet med lagring med høy ytelse. Med den nye DX6000G SCN kan du utnytte kapasiteten maksimalt ved å anvende objektkomprimering på materiale som sjelden er i bruk. I praksis gjennomføres denne policybaserte lagringsoptimeringen ved at data flyttes automatisk mellom to komprimeringsmoduser.
Dell DX-objektlagringsplattform: milliarder på milliarder
 • En enorm systemutvidelse. Øk kapasiteten med fra 2 TB* til flere petabyte og milliarder av objekter, uten kompleksiteten eller begrensningene som ligger i et tradisjonelt filsystem.
 • Skaler i ditt eget tempo. Fleksibel peer-skaleringsarkitektur gir den perfekte balansen mellom kapasitet og gjennomstrømming.
 • Bygg en digital innholdssky. Med DX-objektlagring kan du benytte deg av cloud computing til styring, oppdaging og beslutningsstøtte i hele virksomheten.
 • Få tilgang til ustrukturerte data fra mange programmer. Det grunnleggende lagringslaget sikrer data på ett sted for å begrense risiko og kostnader og legger til rette for mer effektiv oppdaging og bedre beslutningstaking.
 • Komprimeringsløsning (tilleggsutstyr). Frigjør lagringsplass ved hjelp av Dells nye Ocarina-baserte datakomprimeringsprogramvare.
Dell DX-objektlagringsplattform: Ypperlig kostnadsadministrasjon

Ypperlig kostnadsadministrasjon

Med DX-objektlagring kan du redusere lagringskostnadene i forhold til tradisjonelle lagringsmetoder. Mer konkret kan du lagre og ha tilgang til digitalt innhold på en rimelig måte, uten å være låst til en kostbar og stivbeint strategi.

 • Standardbasert x86-maskinvare
  DX-objektlagring bygger på Dells rackbaserte serverplattformer som vi har optimert for lagring.
 • En komplett løsning
  Den fullt ut integrerte maskinvare- og programvareløsningen kan leveres med tjenester for design, implementering og støtte.
 • Transparente oppgraderinger
  Etter hvert som lagringsbehovene endrer seg, kan du enkelt legge til, erstatte eller fjerne noder uten at det krever manuell migrering.
 • Optimal strømutnyttelse
  Konfigurer funksjoner for strømoptimering, for eksempel nedtrapping av stasjoner, slik at det blir enklere å overholde konkrete bruks- og kostnadsprioriteringer.
 • Skaleringsmuligheter
  Lagringsnodene fås i 4- og 12-diskers konfigurasjoner. Dermed får du dekket det opprinnelige kapasitetsbehovet, samtidig som du får fleksible kapasitetsoppgraderinger og kan oppfylle ytelseskravene dine.

Fleksibel konfigurasjon

Dell DX-objektlagringsplattform omfatter flere konfigureringer som kan oppfylle kundenes behov både nå og i årene som kommer:
 DX6000
Dell DX6000
DX6000 klyngetjenestenode sørger for innholdsruting, nettverkstjenester og replikatortjenester for DX-løsningen.
DX60004S
DX6004S-objektlagringsplattform
4-diskers DX-lagringsnode
 DX6012S

Dell DX6012S-lagringssystem
12-diskers DX-lagringsnode
DX6000G SCN
Dell DX6000G
DX6000G-lagringskomprimeringsnode (SCN) sørger for objektkomprimering (tilleggsutstyr)

Grunnkonfigurasjonen består av én DX6000 og to DX-lagringsnoder av samme type. Inkludert valgfri DX6000G-lagringskomprimeringsnode (SCN) for data- og objektkomprimering.

Dell Services IT Consulting

Dell Services leverages a targeted consulting methodology based on experiences gained through thousands of customer engagements keeping projects on time and on task. Dell can collaboratively help you plan, assess and implement data management projects, and provide the training and knowledge handoff to help ensure your storage system's effectiveness.

PHASE DESCRIPTION

Storage Simplification Workshop
Understand the potential
 • Approximately 1/2 day free consultative white boarding session
 • Accelerated diagnosis through unique Measureable Rapid Insight approach to quickly outline the current state and highlight potential high-value activities
 • Identification of storage optimization opportunities to match the right technology with the specific needs of your business
 • Best practice summary and next steps outline
Backup, recovery & archiving assessment
Make informed decisions
 • Comprehensive 35-day engagement that provides an extensive review of your storage infrastructure data
 • Insightful data collection and analysis in context of your business and operational environment
 • Actionable recommendations, with cost models, once assessment has been completed
Design
Lay the path for success
 • Seasoned consultants provide industry best-practice solutions design tailored to your specific data archiving business and technical needs
 • A design is clearly defined at the project onset to help ensure effective and efficient use of resources as well as to solidify the costs and timeline
Implementation
Capture the value
 • Facilitates a well-planned solution implementation in any storage environment to reduce risk and downtime
 • Includes discovery, analysis, deployment planning and acceptance testing

Data archiving and Dell Services

By leveraging proven experience and methodology, Dell Services can help you identify, design, implement and maintain the right data archiving solution for your environment.

Backup, recovery and archiving assessment

Dell assesses the customer’s data archiving needs and provides actionable recommendations.

Data archiving design

Data archiving solution designs are tailored to meet customer needs with solutions that include DX Object Storage, Symantec™ and CommVault® products.

DX Object Storage solution design

DX Object Storage-specific data archiving design services help ensure successful implementation and deployment in complex environments.

Dell ProSupport

Dell breaks the mold of traditional IT support with Dell™ ProSupport™* — a 100 percent configurable suite of professional support services that can simplify your IT from the desktop to the data center.

With Dell ProSupport you can customize your support services based on who you want supported, how you want them supported, and your preferred speed of response. Customize your support even further for specific needs such as asset and data protection or proactive support.

The Dell ProSupport portfolio can provide:
 • Expertise for specialized applications and technology, such as virtualization, systems management, Microsoft® Exchange and more
 • Proactive problem avoidance services to help ensure you achieve maximum uptime
 • Rapid response to help reduce unplanned downtime
 • Tech-to-tech support with Fast-Track Dispatch for certified IT professionals
 • Laptop tracking and data protection services help enable your mobile workforce while helping to protect your investment
To get started, simply choose the Dell ProSupport for IT service model designed for IT professionals like you, and then take advantage of the Dell ProSupport Options and recommended solutions that align to how you use your technology.
 Du kan sammenligne opptil 7 produkter. For å sammenlikne dette produkter, fjern et av de andre 7 produkter.
close
 
 
P60-CS03