|

Kasety z taśmami DAT Dell PowerVault

Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Klienci poszukujący niewielkiego, niezawodnego i niedrogiego rozwiązania klasy podstawowej do obsługi taśm.

 
Kasety z taśmami DAT Dell PowerVault

 

Typy nośników

 • DAT 72

  Macierzysta pojemność Macierzysta pojemność :
  36 GB
  Pojemność z użyciem kompresji : 72 GB
  Macierzysta szybkość : 3,5 MB/s
  Szerokość taśmy : 5,2 µm
  Grubość taśmy : 170 m

  DDS4


  Macierzysta pojemność Macierzysta pojemność :
  20 GB
  Pojemność z użyciem kompresji : 40 GB
  Macierzysta szybkość : 2,75 MB/s
  Szerokość taśmy : 5,6 µm
  Grubość taśmy : 155 m
Nośniki DAT 72 są niewielkich rozmiarów, niezawodne i oferują korzystną wartość względem wymagań dotyczących nośników taśmowych klasy podstawowej.

Kasety DAT 72

 • Te łatwe w obsłudze, niewielkie kasety o pojemności 72 GB (z użyciem kompresji) zapewniają ekonomiczną i długotrwałą archiwizację kopii zapasowych.
 • Kasety DAT 72 są zgodne z wcześniejszymi generacjami napędów DAT/DDS, dzięki czemu korzystanie z nośników DAT 72 jest bardzo proste i nie wymaga dodatkowej nauki obsługi.
 • Zwiększona pojemność (macierzysta — 36 GB) i wydajność (3,5 MB/s) w stosunku do wcześniejszych generacji kaset DDS.
 • Poziom cenowy nośników DAT 72 pozwala użytkownikowi uzyskać niższy całkowity koszt użytkowania.
 • Nośniki firmy Dell są testowane i sprawdzane z wszystkimi napędami DAT/DDS firmy Dell, aby zapewnić kompletne rozwiązanie. Są one objęte ograniczoną wieczystą gwarancją.
Zgodność kaset/napędów

KasetaNapęd
DAT 72 DDS4 DDS3 DDS2 DDS1
DAT 72 Zapis/odczyt
DDS4 Zapis/odczyt Zapis/odczyt
DDS3 Zapis/odczyt Zapis/odczyt Zapis/odczyt
DDS2 Zapis/odczyt Zapis/odczyt Zapis/odczyt
DDS1 Zapis/odczyt Zapis/odczyt Zapis/odczyt Zapis/odczyt
Czyszcząca Zapis/odczyt Zapis/odczyt Zapis/odczyt Zapis/odczyt Zapis/odczyt

Kasety czyszczące

Żywotność kaset czyszczących DDS Dell PowerVault to maksymalnie 50 czyszczeń.

Regularne czyszczenie napędów DDS/DAT pomaga utrzymać długotrwałą niezawodność. Powinno się je przeprowadzać w zaplanowanych cyklach i gdy wymaga tego napęd. Zalecany odstęp czasu pomiędzy kolejnymi czyszczeniami napędu wynosi 50 godzin ruchu taśmy, co wskazuje dioda świecąca światłem ciągłym.

Usługi Dell ProSupport*

— zaprojektowane w celu sprostania współczesnym wyzwaniom technologicznym.

Ofertę Dell ProSupport otwiera przeznaczony dla informatyków model usług Dell ProSupport dla działu IT. Usługa Dell ProSupport dla działu IT zapewnia następujące korzyści:
 • Dostęp przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu do Centrów ekspertów firmy Dell
 • Szybka ścieżka dyspozycji dla specjalistów certyfikowanych przez firmę Dell
 • Zarządzanie eskalacją za pośrednictwem Globalnych centrów zarządzania firmy Dell

Opcje usług Dell ProSupport są dostosowane do sposobów stosowania technologii przez klienta — pozwalają natychmiast reagować na potrzeby oraz chronić inwestycje, produktywność i poufne dane, a także zapewniają ulepszoną, aktywną pomoc techniczną, która ułatwia ograniczenie ryzyka i złożoności związanych z zarządzaniem infrastrukturą.

SZYBKOŚĆ REAKCJIOCHRONAOPCJE USŁUG
Opcja dla zasobów o znaczeniu krytycznym — doskonałe rozwiązanie w przypadku środowisk serwerów i pamięci masowych, w których unikanie niezaplanowanych przestojów w pracy i skracanie czasu przywracania sprawności poprzez priorytetową reakcję są koniecznością. Dostępne opcje usługi obejmują priorytetową pomoc na miejscu u klienta w ciągu 4* lub 2* godzin i 6-godzinny termin naprawy sprzętu, sprawdzone procesy firmy Dell dotyczące sytuacji krytycznych oraz szybkie dostarczenie części zamiennychZarządzanie danymi i ich ochrona
 • Usługa Zachowaj swój dysk twardy* zapewnia stałą kontrolę nad poufnymi danymi.
 • Usługa odzyskiwania danych z dysku twardego obejmuje wiele prób odzyskania danych z dysku, który uległ awarii.
 • Usługa certyfikowanego niszczenia danych zapewnia całkowite zniszczenie i usunięcie danych zapisanych na dysku.

Umowa Enterprise-Wide Contract gwarantuje zwiększone możliwości działań aktywnych dzięki:
 • wyznaczonemu Konsultantowi ds. Usług Serwisowych,
 • wydajnościowym testom porównawczym i niestandardowym raportom,
 • planowaniu i ocenom.
Aktywna obsługa serwisowa — łatwiejsza maksymalizacja dostępności i stabilności infrastruktury. Opcja ta obejmuje szczegółową ocenę systemu, wdrożenie aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego oraz rozbudowę serwerów lub pamięci masowych.

Opcje zdalnego doradztwa zapewniają telefoniczny i internetowy dostęp do wiedzy technicznej związanej z wyspecjalizowanymi aplikacjami i rozwiązaniami, takimi jak oprogramowanie Microsoft Exchange i środowiska wirtualizacji.

Dell ProConsult

CZY ZASOBY DANYCH PRZEDSIĘBIORSTWA ZWIĘKSZAJĄ SIĘ ZBYT SZYBKO?

Ilość informacji przechowywanych, zarządzanych i chronionych w centrach danych szybko rośnie, co w wielu przypadkach powoduje całkowite wypełnienie dostępnej pojemności. Deduplikacja danych pozwala ograniczyć wymagania dotyczące pojemności pamięci masowej dzięki wyeliminowaniu nadmiarowych informacji, usprawnieniu procesów tworzenia kopii zapasowych oraz scentralizowanej ochronie i archiwizacji danych. Mniejsza pojemność poszczególnych magazynów danych umożliwia skrócenie czasu tworzenia kopii zapasowych i zmniejszenie zużycia przepustowości sieci, co zapewnia wyższą wydajność i ułatwia zarządzanie operacjami odzyskiwania informacji po awarii.

Deduplikacja to tylko jeden z aspektów ogólnej strategii optymalizacji. Wybór odpowiedniego rozwiązania i wynikowe korzyści zależą od konkretnego środowiska. Szczegółowa analiza infrastruktury ułatwia znalezienie najlepszego rozwiązania dla Twojej organizacji. „Uniwersalne” technologie, które nie są zoptymalizowane dla danego środowiska, mogą być kosztowne i czasochłonne w obsłudze.

FIRMA DELL ZAPEWNIA ŁATWY SPOSÓB WDROŻENIA DEDUPLIKACJI

Firma Dell oferuje pakiet kompleksowych usług doradztwa w celu ułatwienia klientom poznania technologii deduplikacji, oszacowania korzyści oraz zaprojektowania rozwiązania zgodnego z potrzebami.

Dzięki strategii obejmującej całą infrastrukturę pamięci masowej na potrzeby kopii zapasowych, odzyskiwania danych i archiwizacji firma Dell jest w stanie określić bezpośrednie korzyści wynikające z deduplikacji. Usługi te ułatwiają optymalne wdrożenie technologii deduplikacji w celu zaoszczędzenia czasu i środków oraz uwolnienia zasobów informatycznych:
 • skrócenie czasu projektowania i wdrażania rozwiązań w zakresie deduplikacji dzięki automatycznym analizom równorzędnym, testom porównawczym i narzędziom do wykrywania danych;
 • łatwiejsze uzyskanie określonych, przewidywalnych i wymiernych wyników poprzez wdrożenie planów umożliwiających podejmowanie działań w precyzyjnie zdefiniowanych okresach;
 • skuteczniejsza i łatwiejsza obsługa projektu dzięki specjalnemu portalowi i konsoli zarządzania.
W przeciwieństwie do tradycyjnych projektów informatycznych, które wymagają długoterminowych i kosztownych umów w zakresie doradztwa, usługi Dell ProConsult są oparte na specjalistycznej metodyce firmy Dell i doświadczeniu wynikającemu z realizacji tysięcy zleceń dla klientów. Dzięki temu projekty są wykonywane terminowo i dokładnie. Firma Dell może współpracować z klientem podczas planowania, oceny i wdrażania projektów w dziedzinie deduplikacji, a także jest w stanie zaoferować szkolenia i wiedzę zapewniające efektywność systemu pamięci masowej.


USŁUGI DELL PROCONSULT W ZAKRESIE DEDUPLIKACJI

Usługi doradztwa firmy Dell w zakresie pamięci masowej obejmują trwające pół dnia warsztaty ułatwiające klientowi zidentyfikowanie podstawowych zmian pamięci masowej dotyczących deduplikacji oraz określenie najważniejszych priorytetów. Model usług ProConsult to czteroetapowy proces opracowany na podstawie wiedzy uzyskanej podczas realizacji tysięcy zleceń klientów. Umożliwia on uproszczenie systemu informatycznego za pomocą dotychczasowych zasobów.
 
 • WARSZTATY:
  Warsztaty dotyczące uproszczenia pamięci masowej to trwające pół dnia zajęcia obejmujące dyskusję na temat najważniejszych wyzwań i możliwości w dziedzinie uproszczenia i optymalizacji środowiska pamięci masowej. Warsztaty te dotyczą technologii deduplikacji i powiązanych korzyści, dzięki czemu pozwalają lepiej poznać potencjalne oszczędności w ramach konkretnego środowiska.

 • OCENA:
  Usługa oceny systemu tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i archiwizacji danych obejmuje sprawdzenie procesów ochrony informacji w celu określenia ryzyka związanego z dostępnością oraz zaproponowania planu działań optymalizujących infrastrukturę ochrony danych. Usługa ta uwzględnia również wywiady i szczegółowe analizy narzędziowe dotychczasowej infrastruktury tworzenia kopii zapasowych, w tym ilości archiwizowanych danych, okresów przechowywania, częstotliwości operacji tworzenia kopii zapasowych, wskaźników awaryjności, częstotliwości zmian oraz wpływu na działanie sieci. Rozwiązanie w dziedzinie deduplikacji może być oferowane wraz z powiązaną analizą wpływu wskazującą na potencjalne korzyści z ograniczenia ilości danych w zakresie pojemności pamięci masowej i ruchu sieciowego.

 

 • PROJEKT:
  Usługa optymalizacji i stabilizowania operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych ułatwia ocenę i opracowanie planu dostosowanego do działalności przedsiębiorstwa dzięki doświadczeniu i najlepszym procedurom firmy Dell. Konsultanci firmy Dell przedstawią konkretne zalecenia dotyczące produktów oraz katalog usług odpowiednich dla określonych wymagań biznesowych. Jeśli jest to wskazane, technologia deduplikacji jest oferowana wraz z zalecanym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych. Projekt mechanizmu deduplikacji ułatwia wybranie rozwiązania najlepiej dostosowanego do środowiska klienta. Dostarczane materiały obejmują udokumentowane zalecenia dotyczące oferty produktów marki Dell i S&P, a także szczegółowy plan działań.
 
 • WDRAŻANIE:
  Firma Dell współpracuje z wieloma partnerami, aby udostępnić zaawansowaną ofertę rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych i deduplikacji danych w celu zapewnienia produktów dostosowanych do unikatowych potrzeb klientów.

USŁUGI DELL PROCONSULT UŁATWIAJĄ UPROSZCZENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Firma Dell współpracuje z klientami, aby zautomatyzować działania, ograniczyć ich złożoność i zapewnić zgodność ze standardami w celu podniesienia wydajności systemu informatycznego. Usługi doradztwa firmy Dell obejmują trwające pół dnia warsztaty dotyczące określenia wyzwań i ustalenia ich priorytetów oraz precyzyjnego zdefiniowania działań zapewniających przewidywalne wyniki w ramach wymaganych terminów.

Dostosowywanie i konfiguracja


Usługi wdrożeniowe firmy Dell zapewniają wiedzę specjalistyczną i zasoby niezbędne do szybkiego wprowadzenia produktów firm Dell i EMC w zakresie pamięci masowej. Certyfikowani specjaliści firmy Dell korzystają ze sprawdzonej metodyki w celu skrócenia czasu instalacji.

Firma Dell oferuje wiele dostosowanych do potrzeb, standardowych opcji instalacji pamięci masowej niezależnie od liczby lokalizacji. Jeśli standardowa oferta nie spełnia wymagań klienta, jesteśmy w stanie opracować rozwiązanie niestandardowe.

close
 
 
P20-CS01