|

HiveManager NG — zarządzanie chmurą

intel-core
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Zarządzanie siecią nowej generacji

Oparte na chmurze zarządzanie przełącznikami Dell Networking i punktami dostępu Aerohive w sieci przewodowej i bezprzewodowej.

 
Oprogramowanie Dell Networking — HiveManager NG

 

Inne interfejsy

 • Aerohive AP122:
  USB i BLE

  Aerohive AP230:
  USB

  Aerohive AP250:
  Zintegrowany BLE i USB

  Aerohive AP245X:
  Zintegrowany BLE i USB

  Aerohive AP550:
  Zintegrowany BLE i USB

  Aerohive AP1130:
  Nie dotyczy

Interfejsy Power over Ethernet (PoE)

 • Aerohive AP122:
  802.3af

  Aerohive AP230:
  802.3af i/lub 802.3at

  Aerohive AP250:
  802.3af i/lub 802.3at

  Aerohive AP245X:
  802.3af i/lub 802.3at

  Aerohive AP550:
  802.3af i/lub 802.3at

  Aerohive AP1130:
  802.3at

Interfejs

 • Aerohive AP122:
  Interfejsy sieciowe:
  1 x GbE

  Aerohive AP230:
  Interfejsy sieciowe:
  2x GbE z agregacją łączy

  Aerohive AP250:
  Interfejsy sieciowe:
  2x GbE z agregacją łączy

  Aerohive AP245X:
  Interfejsy sieciowe:
  2x GbE z agregacją łączy

  Aerohive AP550:
  Interfejsy sieciowe:
  2x GbE z agregacją łączy

  Aerohive AP1130:
  Interfejsy sieciowe:
  1 x GbE

Funkcje zwiększające wydajność

 • Aerohive AP122:
  802.11ac
  2x2:2 MIMO
  Maksymalna szybkość 867 Mb/s

  Aerohive AP230:
  802.11ac
  3x3:3 MIMO
  Maksymalna szybkość 1,3 Gb/s

  Aerohive AP250:
  802.11ac Wave 2
  3x3:3 MU-MIMO
  Moduły radiowe wybierane programowo
  Maksymalna szybkość 2,6 Gb/s

  Aerohive AP245X:
  802.11ac Wave 2
  3x3:3 MU-MIMO
  Maksymalna szybkość 1,3 Gb/s

  Aerohive AP550:
  802.11ac Wave 2
  4x4:4 MU-MIMO — moduły radiowe wybierane programowo
  Maksymalna szybkość 3,64 Gb/s

  Aerohive AP1130:
  802.11ac
  2x2:2 MIMO
  Maksymalna szybkość 867 Mb/s

Zabezpieczenia

 • Układ Trusted Platform Module (TPM) do sprzętowego przechowywania kluczy i szyfrowania

Warunki środowiska pracy

 • Aerohive AP122:
  Temperatura podczas pracy:
  od 0 do 40°C
  Środowisko:
  Do użytku wewnątrz pomieszczeń

  Aerohive AP230:
  Temperatura podczas pracy:
  od 0 do 40°C
  Środowisko:
  Do użytku wewnątrz pomieszczeń, atestowany do stosowania w komorach rozprężnych

  Aerohive AP250:
  Temperatura podczas pracy:
  od 0 do 40°C
  Środowisko:
  Do użytku wewnątrz pomieszczeń, atestowany do stosowania w komorach rozprężnych

  Aerohive AP245X:
  Temperatura podczas pracy:
  Od 0°C do 50°C
  Środowisko:
  Do użytku wewnątrz pomieszczeń, atestowany do stosowania w komorach rozprężnych

  Aerohive AP550:
  Temperatura podczas pracy:
  od 0 do 40°C
  Środowisko:
  Do użytku wewnątrz pomieszczeń, atestowany do stosowania w komorach rozprężnych

  Aerohive AP1130:
  Temperatura podczas pracy:
  Od -40°C do 55°C
  Środowisko:
  Do użytku poza budynkami, wodoodporny (IP 67)

Dodatkowe możliwości

 • Obsługiwane punkty dostępu Aerohive, które nie zostały wymienione:
  AP120, AP121, AP130, AP141, AP170, AP320, AP330, AP340, AP350, AP370, AP390
HiveManager NG — elastyczne zarządzanie siecią

Elastyczne zarządzanie siecią

Program HiveManager NG pozwala administratorom planować, konfigurować i wdrażać sieci przewodowe i bezprzewodowe przy utrzymaniu pełnej kontroli nad wydajną platformą chmury. Architektura oprogramowania HiveManager NG wyznacza nowy standard prostoty i elastyczności dzięki następującym cechom:
 • możliwość wdrażania chmury prywatnej lub publicznej;
 • lepszy komfort użytkowników;
 • prostsze rozwiązywanie problemów;
 • analiza operacyjna.
Hivemanager NG — uproszczone wdrażanie

Uproszczone wdrażanie

Program HiveManager NG upraszcza przebieg wdrożenia oraz łatwe przejście z systemu demonstracyjnego do środowiska produkcyjnego dzięki następującym zaletom:

 • wspomagany obieg pracy dotyczący wdrażania zasad sieciowych;
 • interaktywna, szczegółowa pomoc przy konfiguracji;
 • możliwość zamiany symulowanych urządzeń na prawdziwe w ramach planu RF;
 • automatyczne łączenie się z programem HiveManager NG w celu przydzielania zasobów;
 • automatyczne konfigurowanie urządzeń, w tym zasad sieciowych i aktualizacji oprogramowania.

Hivemanager NG — uproszczona konfiguracja

Uproszczona konfiguracja

Program HiveManager NG ułatwia konfigurację urządzeń i całej sieci dzięki następującym cechom:

 • szablony dotyczące przełączników i punktów dostępu z centralnym wglądem we wszystkie elementy konfiguracji;
 • możliwość zbiorczej edycji właściwości urządzeń;
 • tworzenie kopii zapasowych i przywracanie elementów, zasobów i konfiguracji;
 • interfejs wiersza poleceń na potrzeby dostępu do urządzeń.
Hivemanager NG — scentralizowane zarządzanie zasadami

Scentralizowane zarządzanie zasadami

Kontekstowe zasady dotyczące użytkowników z możliwością elastycznej, szczegółowej kontroli zapewniają optymalny komfort pracy dzięki następującym cechom:

 • klasyfikowanie urządzeń na podstawie lokalizacji oraz klientów z uwzględnieniem ich lokalizacji, rodzaju systemu operacyjnego i wymaganych adresów kontroli dostępu (MAC);
 • definiowanie aplikacji klientów i wielu profili użytkowników dla każdego identyfikatora SSID;
 • oparte na czasie zasady dotyczące zapory sieciowej i jakości usług;
 • reguły dotyczące zapory w warstwach aplikacji, sieci i adresów MAC;
 • zasady WIPS umożliwiające wykrywanie i eliminowanie niedozwolonych punktów dostępu;
 • zasady zabezpieczeń z obsługą standardów 802.1X, WPA2 i PPSK.
Hivemanager NG — pulpit nawigacyjny dostosowany do użytkownika

Pulpit nawigacyjny dostosowany do użytkownika

Pulpit nawigacyjny programu HiveManager NG zawiera filtry kontekstowe umożliwiające monitorowanie zasobów, kondycji urządzeń, użycia danych i zabezpieczeń. Funkcje pulpitu nawigacyjnego:

 • karty stanu kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i widżety z możliwością szczegółowej analizy;
 • suwak zakresu czasu zapewniający historyczny wgląd we wszystkie dane dotyczące zasad sieciowych, punktów dostępu, urządzeń klienckich, użytkowników lub aplikacji;
 • funkcja globalnego wyszukiwania zasad sieciowych, adresów MAC, numerów seryjnych, użytkowników lub nazw aplikacji;
 • interaktywne raporty zbiorcze dotyczące sieci z funkcjami udostępniania, obejmujące siedmiodniowy okres monitorowania i raportowania;
 • filtry kontekstowe z możliwością zapisywania uwzględniające lokalizację, identyfikatory SSID, zasady, profile użytkowników i klienckie systemy operacyjne.


Hivemanager NG — monitorowanie i rozwiązywanie problemów

Monitorowanie i rozwiązywanie problemów

Program HiveManager NG zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w historyczne dane dotyczące urządzeń, klientów, alarmów i zdarzeń, umożliwiając natychmiastowe działanie z poziomu interfejsu. Funkcje monitorowania:

 • lista urządzeń z rozbudowanymi narzędziami do zaawansowanej konfiguracji i sprawdzania stanu;
 • listy alarmów i zdarzeń z danymi historycznymi i w czasie rzeczywistym;
 • dostępne na pulpicie nawigacyjnym i w obszarze monitorowania filtry z możliwością zapisania i ponownego użycia;
 • monitorowanie niedozwolonych punktów dostępu i klientów oraz interfejs API Maps;
 • interfejs stanowiska pomocy umożliwiający weryfikację i rozwiązywanie historycznych i aktualnych problemów klientów na podstawie konkretnych danych.
Dell Networking N1524 1GbE Layer 3 Lite Switch

Dell Networking N1524 1GbE Layer 3 Lite Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Four integrated 10GbE SFP+ ports
 • One integrated power supply (40W AC)

Dell networking n-series - model n1500 series

Dell Networking N1524P 1GbE Layer 3 Lite Switch

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb PoE+ auto-sensing ports
 • Four integrated 10GbE SFP+ ports
 • One integrated power supply (600W AC)

Dell networking n-series - model n1500 series

Dell Networking N1548 1GbE Layer 3 Lite Switch

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Four integrated 10GbE SFP+ ports
 • One integrated power supply (100W AC)

Dell networking n-series - model n1500 series

Dell Networking N1548P 1GbE Layer 3 Lite Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb PoE+ auto-sensing ports(optional external power supply needed to provide power to all 48 ports at 30.8 watts)
 • Four integrated 10GbE SFP+ ports
 • One integrated power supply (600W AC)
Dell networking n2000 series

Dell Networking N2024 1GbE Layer 3 Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One integrated power supply (100W AC)
Dell networking n2000 series

Dell Networking N2024P 1GbE Layer 3 Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb PoE+ auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One integrated power supply (1000W AC)
Dell networking n2000 series

Dell Networking N2048 1GbE Layer 3 Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One integrated power supply (100W AC)
Dell networking n2000 series

Dell Networking N2048P 1GbE Layer 3 Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb PoE+ auto-sensing ports (optional external power supply needed to provide power to all 48 ports at 30.8 watts)
 • Two integrated 10GbE SFP+ portsTwo dedicated rear stacking ports
 • One integrated power supply (1000W AC)
Networking switches n3000 series

Dell Networking N3024 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (200W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)
Networking switches n3000 series

Dell Networking N3024F 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 24 SFP 1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (200W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)
Networking switches n3000 series

Dell Networking N3024P 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 24 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing PoE+ ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (715W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)
Networking switches n3000 series

Dell Networking N3048 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (200W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)
Dell Networking N3048P 1/10GbE Layer 2/3 Switch

Dell Networking N3048P 1/10GbE Layer 2/3 Switch

 

 • 48 RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing PoE+ ports
 • Two integrated 10GbE SFP+ ports
 • Two GbE combo media ports for copper or fiber flexibility
 • Two dedicated rear stacking ports
 • One hot-swap expansion module bay
 • One hot-swap power supply (1100W AC)
 • Dual hot-swap power supply bays (optional power supply available)

Firma Dell EMC oferuje pełny, kompleksowy zestaw usług

Optymalizacja cyklu eksploatacji rozwiązań IT ma kluczowe znaczenie. Firma Dell EMC oferuje specjalistyczne usługi* na wszystkich etapach cyklu eksploatacji, które pomagają zaoszczędzić czas i zasoby, zmniejszyć nakład pracy i usprawnić korzystanie z systemów IT.
Pakiet ProSupport Enterprise

Pakiet ProSupport Enterprise

Zyskaj swobodę przekształcenia działalności dzięki pomocy technicznej i wiedzy, z której firma Dell EMC słynie na całym świecie. Wybierz odpowiednie wsparcie dostosowane do poziomu istotności konkretnych systemów, obejmujące automatyczną analizę predykcyjną, asystę innych podmiotów w ramach współpracy oraz zarządzanie kontami usług.
ProDeploy

ProDeploy

Pakiet ProDeploy Enterprise pozwala od samego początku wykorzystać wszystkie możliwości technologii. Zaufani specjaliści z firmy Dell EMC mogą kierować pełnym zakresem wdrożeń — od podstawowej instalacji sprzętu po planowanie, konfigurowanie i realizację złożonych projektów w zakresie integracji. Nasz pełny zakres usług wdrożeniowych i profesjonalne certyfikaty ułatwiają osiąganie oczekiwanych wyników zarówno obecnie, jak i w przyszłości.
Certyfikacja

Szkolenia

Usługi edukacyjne oferują bogaty pakiet szkoleń realizowanych za pomocą rozmaitych metod — szkolenia prowadzone przez instruktorów, realizowane w indywidualnym tempie szkolenia online oraz szkolenia wirtualne z instruktorami. Dzięki kompleksowym i elastycznym programom szkoleń ułatwiamy zapewnienie, że pracownicy będą mieć umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania nowymi technologiami i pełnego wykorzystywania ich możliwości.
Doradztwo

Doradztwo

Usługi doradcze zapewniają specjalistyczne wskazówki ułatwiające rozwój, optymalizację i transformację środowiska IT we własnym tempie i w ramach własnego budżetu. Firma Dell zatrudnia wielu certyfikowanych konsultantów i inżynierów, których wspierają zespoły zarządzania programami. Zapewniają oni specjalistyczną wiedzę techniczną. Dajemy pewność, że realizacja projektu przebiegnie skutecznie i terminowo.
close
 
 
P61-CS06