|

VxRack FLEX

intel-core
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Optymalizacja pod kątem skalowalności i elastyczności.

Rozwiązania o wysokim stopniu konwergencji ze skalowaniem w szafie, które są obsługiwane przez oprogramowanie EMC ScaleIO dla zdefiniowanej programowo pamięci masowej.

 
System VxRack z węzłami FLEX

 

Przetwarzanie

 • Przetwarzanie w oparciu o standardową architekturę x86

Pamięć masowa

 • Pamięć masowa DAS podłączona do serwerów x86.

Sieć

 • Przełączniki Cisco Nexus

Zarządzanie infrastrukturą

 • ScaleIO, vCenter Server, Vision Intelligent Operations
Zdefiniowana programowo pamięć masowa (SDS) o wysokim stopniu konwergencji ze skalowaniem w szafie

Zdefiniowana programowo pamięć masowa (SDS) o wysokim stopniu konwergencji ze skalowaniem w szafie

Przekształć swoją infrastrukturę dzięki systemowi VxRack z węzłami FLEX. Jest to idealne rozwiązanie dla centrów danych przedsiębiorstw, które potrzebują łatwej we wdrożeniu architektury zdefiniowanej programowo zoptymalizowanej pod kątem różnych tradycyjnych obciążeń roboczych:

 • Oprogramowanie Dell EMC ScaleIO umożliwia wirtualizację wewnętrznej pamięci masowej Direct Attach Storage we współużytkowanej puli pamięci masowej opartej na sieci, podobnie jak w przypadku pamięci masowej SAN
 • Niezrównana wydajność dzięki serwerom PowerEdge z możliwością liniowego skalowania w miarę rozwoju
 • Zintegrowana sieć szkieletowa zaprojektowana pod kątem skalowania
 • Elastyczne skalowanie na żądanie z wieloma konfiguracjami węzłów
VCE VxRack System 1000 z węzłem FLEX — ekstremalna wydajność

Ekstremalna wydajność

Każdy węzeł w klastrze VxRack z węzłami FLEX służy do przetwarzania operacji we/wy, zapewniając dostępność we/wy i przepustowości dla wszystkich aplikacji w klastrze. Ta wyjątkowa równoległość we/wy umożliwia skalowanie przepustowości i operacji IOPS proporcjonalnie do liczby dodanych węzłów, co pomaga wyeliminować wąskie gardła i podnieść współczynnik kosztów do wydajności w miarę rozwoju.

Zintegrowana sieć szkieletowa

System VxRack z węzłami FLEX został zaprojektowany w oparciu o najlepsze praktyki branżowe, dzięki czemu eliminuje ograniczenia i zapewnia skalowalność w połączeniu z doskonałą wydajnością. Najlepsze w swojej klasie przełączniki do montażu na górze i przełączniki trzpienia obsługują łączność IP 10 GbE lub 40 GbE z siecią zewnętrzną w celu zapewnienia doskonałej wydajności. Przełączniki sieciowe 10 GbE eliminują wąskie gardła, które ograniczają skalę innych rozwiązań infrastruktury o wysokim stopniu konwergencji, jak również zapewniają ścieżkę do przyszłego rozwoju.
VCE VxRack System 1000 z węzłem FLEX — zintegrowana sieć szkieletowa
Dostosowywanie konfiguracji

Dostosowywanie konfiguracji

Szybkie dostosowywanie centrum danych w miarę zmieniających się potrzeb biznesowych. Ilość zasobów pamięci masowej i przetwarzania można zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb. Po dodaniu węzłów system VxRack FLEX automatycznie dostosowuje obciążenie bez żadnych przestojów. Oznacza to, że praktycznie wyeliminowano planowanie pojemności i konieczność migracji.

W zależności od wymagań dotyczących obciążeń roboczych lub aplikacji można wybrać opcje węzłów oparte na serwerach PowerEdge R630 lub R730xd w trzech różnych konfiguracjach:

 • Węzły obliczeniowe zawierające dyski flash wspomagają przetwarzanie obciążeń roboczych
 • Węzły pamięci masowej rozszerzają pojemność i wydajność pamięci masowej
 • Węzły hybrydowe zwiększają jednocześnie moc obliczeniową oraz pojemność i wydajność pamięci masowej
close
 
 
P21-CS01