Software de backup

Aplicaţie de backup pentru medii virtuale, fizice şi cloud

  Software care să răspundă cerinţelor de backup, eliminare a duplicatelor, arhivare, recuperare şi protecţie continuă a datelor
  Detalii
AppAssure