|

Dell OpenManage Power Center

intel® xeon™
Open
Kostnadsfri leverans gäller för alla bärbara och stationära datorer. Visa erbjudanden

Mät och hantera energiförbrukningen i ditt datacenter.

Få en exakt kontroll över energiförbrukningen i ditt Dell-datacenter med en programvarulösning som utformats för att hjälpa dig att mäta och hantera användningen.


 
Dell OpenManage Power Center

 

 
Mät och hantera din användning.
Få bättre insyn i din energiförbrukning via detaljerad mätning av energiförbrukningen i ditt datacenter. OpenManage™ Power Center ger dig möjlighet att mäta och hantera energiförbrukningen för upp till 2 000 servrar och spåra både kortsiktig och långsiktig historisk data.

Skapa och implementera flera användningsprinciper.
OpenManage Power Center kan integreras med Intel® Node Manager för att förenkla implementeringen av hanteringsprinciper i ditt datacenter. När den används med PowerEdge-servrar ur 12:e generationen eller senare med Intel Node Manager-teknik och en iDRAC Enterprise-licens kan du dela upp kontrollen över fysiska nivåer i datacentret beroende på rad, rack eller grupp med servrar. Dessutom kan du skapa anpassade logiska grupper och övervaka energianvändningen och kostnaderna på en grupp-för-grupp-basis.

Minska energiförbrukningen under tider med låg belastning.
Du kan se energibesparingsmöjligheter genom hantering av din servermiljö utifrån verksamhetens behov. Om kraven på dina system är lägre under nätter eller helger kan du använda OpenManage Power Center för att implementera principer som minskar strömförbrukningen under dessa tider och/eller tilldela högsta möjliga effekt till de servrar som kör dina viktigaste program.
OpenManage Power Center – maximera och förenkla fördelningen av dina befintliga resurser

Maximera och förenkla fördelningen av dina befintliga resurser.

  • Öka datacentrets densitet: Spåra användning utifrån fysiska eller logiska grupper för att identifiera trender och avvikelser för förbrukningen, och tilldela sedan underutnyttjade servrar eller de som närmar sig sin maximala kapacitet nya uppgifter.
  • Förenkla uppdelningen av kostnader: Dela upp driftkostnaderna för servrar i poster baserade på affärsenheter, platser eller specifika funktioner.
  • Få fjärråtkomst: Övervaka din energiförbrukning utanför driftanläggningen genom att välja till iDRAC7 Enterprise-styrenheten för webbaserad hantering.
OpenManage Power Center – minskar riskerna

Minska riskerna

Eliminera osäkerhetsfaktorerna kring temperaturhantering med OpenManage Power Center och hjälp till att säkerställa maximal driftsäkerhet vid hög värmeavgivning. Med en centraliserad konsol gör den här lösningen att du kan övervaka temperaturer i rummen och tillgodose behoven snabbt och enkelt med minskad strömförbrukning i nödsituationer.
  • Fastställ principer för att minska effekten för mindre viktiga servrar när temperaturerna överstiger optimala nivåer.
  • Maximera drifttiden för UPS-system (Uninterruptable Power Supply) vid strömavbrott.
  • Skydda dina data och ditt system genom att implementera principer för fördelning av ström- och kylningsresurser för att förhindra att strömbrytare slår ifrån.
  • Maximera drifttiden för affärskritiska tillämpningar genom att först minska förbrukningen för servrar som inte har kritiska uppgifter.
  • Prioritera skydd för grupper av servrar vid elransonering.
 Du kan bara jämföra upp till 7 produkter. För att jämföra denna produkt, bocka ur en av de andra 7 produkterna.
(stäng)
 
 
P21-CS04