|

Dells LTO-kassetter för Dell PowerVault

intel® xeon™
Open
Uppgradera kontoret med hjälp av fantastiska kampanjer på våra populäraste datorer för företag. Visa utförsäljning

Dells LTO Ultrium-bandmedier tillhandahåller hög prestanda och kapacitet.

Stödjer LTO2, LTO3, LTO4 och LTO5, LTO6 och LTO7


 
Dell Storage Powervault lto Ultrium-familjen

 

 

Medietyper

 • LTO-7-data

  Kapacitet (inbyggd): 6 TB*
  Kapacitet (2,5:1 komprimerad): 15 TB
  Hastighet (inbyggd): 300 MB/s intern överföringshastighet per disk (1 080 GB/tim)
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Nej

  LTO-7 Worm

  Kapacitet (inbyggd): 6 TB
  Kapacitet (2,5:1 komprimerad): 15 TB
  Hastighet (inbyggd): 300 MB/s intern överföringshastighet per disk (1 080 GB/tim)
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Ja

  LTO-6 Data

  Kapacitet (inbyggd):
  2,5 TB*
  Kapacitet (2.5:1, komprimerad):
  6,25 TB *
  Hastighet (inbyggd):
  160 MB/s (576 GB/tim)
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Nej

  LTO-6 WORM

  Kapacitet (inbyggd):
  2,5 TB*
  Kapacitet (2.5:1, komprimerad):
  6,25 TB *
  Hastighet (inbyggd):
  160 MB/s (576 GB/tim)
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Ja

  LTO-5 Data

  Kapacitet (inbyggd): 1,5 TB*
  Kapacitet (2:1, komprimerad): 3,0 TB*
  Hastighet (inbyggd): 140 MB/s (504 GB/tim)
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Nej

  LTO-5 WORM

  Kapacitet (inbyggd): 1,5 TB*
  Kapacitet (2:1, komprimerad): 3,0 TB*
  Hastighet (inbyggd): 140 MB/s (504 GB/tim)
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Ja

  LTO-4 Data

  Kapacitet (inbyggd): 800 GB*
  Kapacitet (2:1, komprimerad): 1,6 TB
  Hastighet (inbyggd): 120 MB/s (432 GB/tim)
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Nej

  LTO-4 WORM

  Kapacitet (inbyggd): 800 GB*
  Kapacitet (2:1, komprimerad): 1,6 TB*
  Hastighet (inbyggd): 120 MB/s (432 GB/tim)
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Ja

Certifierad lösning:

Dells LTO-bandmedier levererar kvalitet, kompatibilitet och tillförlitlighet, allt till ett förmånligt pris, och rekommenderas för användning med alla Dell PowerVault-bandenheter för säkerhetskopiering och tredjepartsprodukter för bandsäkerhetskopiering. Dells produkter har testats och godkänts för Dell-system, vilket garanterar kompatibilitet och lång livslängd med dina servrar. Dell-medier ger smidiga, stabila övergångar med minimal felfrekvens och hög effektivitet. Du har begränsad livstidsgaranti med Dells tekniska service och support och kan förlita dig på att Dells erkänt ledande ställning och höga kvalitet hjälper dig att säkerställa att dina data är både skyddade och tillgängliga.

Stor lagringskapacitet och hög överföringshastighet

Eftersom databas- och internetrelaterade applikationer kräver större datalagringskapacitet och verksamhetskritisk drift fordrar minimering av driftavbrott, som orsakas av säkerhetskopieringsåtgärder, finns det ett stort behov av nya kostnadseffektiva lösningar. LTO Ultrium-kassetten med extremt hög kapacitet är en sådan lösning. En inbyggd lagringskapacitet på upp till 6 TB och ökade prestanda i form av högre inbyggda dataöverföringshastigheter på 160 MB/sek betyder att mindre tid går åt till säkerhetskopiering och arkivering, samtidigt som effektiviteten överlag blir bättre.

WORM-medier

Dell erbjuder LTO-3 och senare generationer av WORM-media (Write Once, Read Many) som tillhandhåller kostnadseffektiva metoder för att lagra data i ej omskrivbart format och underlättar regelefterlevnad. När data har skrivits på ett WORM-band kan data på bandet inte ändras eller skrivas över. Det går att lägga till mer information på ett WORM-band om det redan finns data på bandet. På bandet lagras även unika identifierare som gör det möjligt för enheten att fastställa om bandet har manipulerats. Med WORM-medier kan en metod för datalagring användas för efterlevnad av lagar och föreskrifter, till exempel den amerikanska bolagslagen Sarbanes-Oxley Act från 2002. Specifika WORM-mediestreckkoder slutar på ”LT”.

Kryptering för ökad säkerhet

LTO-4 och senare generationer kan 256-bitars krypteringsalgoritmen Advanced Encryption Standard (AES) användas för att skydda data och förhindra oauktoriserad åtkomst till data. Den maskinvarubaserade 256-bitars AES-krypteringsfunktionen ger en högre säkerhetsnivå vid lagring och förflyttning av känslig information.

LTO-rengöringskassetter:

Dell erbjuder Dell Powervault Ultrium UCC-kassetter (Universal Cleaning Cartridge) som bidrar till att säkerställa den långsiktiga tillförlitligheten för LTO-enheter och -medier. Dell erbjuder rengöringskassetter med och utan rengöringsstreckkoder.

Dells streckkodsetiketter:

Streckkodsmärkning är en viktig organisationskomponent som anger graden av effektivitet i växande mediebibliotek. Automatiska laddare och bandbibliotek kräver streckkoder för att identifiera datakassetter. Dell erbjuder olika typer av streckkodsmärkning för olika användarmiljöer.

Dells tjänst för anpassade streckkoder

Dell erbjuder anpassad streckkodsmärkning för LTO Ultrium-kassetter och rengöringskassetter. Dells streckkodsmärkta datakassetter är paketerade i praktiska 20-pack för bibliotek, vilket underlättar användning i automatiserade system. Dells bibliotekpack är specifikt utformade för dagens automatiserade lagringsmiljöer. Dells streckkodsmärkta datakassetter är paketerade i termoformade bibliotekspack i plast, vilket underlättar bandbiblioteksöverföring och gör att säkerhetskopieringen går fortare. Dell höjer ribban för att hjälpa IT-chefer att öka effektiviteten i sina automatiserade miljöer.

Kompatibilitet mellan kassetter och enheter

Kassett    
 LTO-7 LTO-6LTO-5 LTO-4
LTO-7-dataSkriv/läs   
LTO-7 WormSkriv/läs   
LTO-6 DataSkriv/läs Skriv/läs  
LTO-6 WORMSkriv/läs Skriv/läs  
LTO-5 Data Läs Skriv/läsSkriv/läs
LTO-5 WORM Läs Skriv/läsSkriv/läs
LTO-4 Data  LäsSkriv/läsSkriv/läs
LTO-4 WORM  LäsSkriv/läsSkriv/läs
LTO-rengöringskassett Stöds StödsStödsStöds

Video

lot7-tape-storage_
Rätt lösning för säkerhetskopiering är av största betydelse när det gäller att skydda viktig information. Lika viktigt är det att ha rätt support. Dell™ ProSupport™ är en portfölj av globalt enhetliga, kunddrivna supporttjänster som ger företag i alla storlekar flexibla, tillförlitliga och enklare supportlösningar.

Dell ProSupport börjar med servicemodellen Dell ProSupport för IT som är utformad för IT-experter som du. Dell ProSupport för IT erbjuder:

 • Direkt tillgång till Dells expertcenter alla dagar, dygnet runt
 • Fast-Track-utsändning för Dell-certifierade tekniker
 • Eskaleringshantering genom Dell Global Command Centers

Dells ProSupport-alternativ är också anpassade efter hur du använder din teknik – vi tillgodoser snabbt dina behov, skyddar din investering, din produktivitet och dina känsliga data, och erbjuder förbättrade, förebyggande supporttjänster som minskar riskerna och komplexiteten vid hanteringen av din infrastruktur.

Snabb svarstidSkyddFörstklassiga förebyggande lösningar
Verksamhetskritiskt* – perfekt för server- och lagringsmiljöer där det är av avgörande betydelse att kunna undvika oplanerade driftavbrott och förkorta återställningstiden genom prioriterade åtgärder. I paketet ingår service på plats inom fyra timmar eller åtgärd inom två timmar (som tillval) med sex timmars maskinvarureparation, Dells beprövade process för kritiska situationer och nödutsändning.
Behåll hårddisken – ger dig kontroll över känsliga data genom att låta dig behålla din hårddisk, och hjälper dig att följa aktuella bestämmelser för datasekretess för att minska riskerna i samband med rättsligt eller civilrättsligt ansvar.Företagsomspännande avtal – erbjuder större möjligheter till förebyggande åtgärder genom:
 • En särskild serviceansvarig
 • Prestandatest och anpassad rapportering
 • Planering och utvärdering

Proaktivt underhåll
 – maximerar proaktivt din infrastrukturs tillgänglighet och stabilitet. Paketet omfattar en detaljerad systemutvärdering och implementering av uppdateringar av drivrutiner eller inbyggd programvara samt uppgraderingar för dina server- eller lagringssystem.

Alternativ för fjärrådgivning – ger tillgång till tekniska experter via telefon för särskilda applikationer och lösningar som Microsoft® Exchange, virtualisering med mera.


Grundläggande maskinvarugaranti

Grundläggande support
Perfekt för mindre viktiga programmiljöer. Denna tjänst ger support per telefon under kontorstid för problem som bara gäller maskinvara. Efter en felsökning per telefon får du service på plats nästa arbetsdag.
Utbildningstjänster                                                                                                                                                                                

Dell Education Services
Minska driftstoppen, öka utnyttjandegraden och säkerställ affärskontinuiteten med lagringsutbildning från Dell Education Services. Med en onlinekurs som deltagarna utför i sin egen takt kommer lagringsadministratören igång med hanteringen av PowerVault MD-lagringsmiljön.

Ytterligare serviceerbjudanden 

Omfattande utbildning om och certifiering på lagring
Med sina omfattande lagringsutbildningar ger Dell kunskaper om hur Dell-lagring ska implementeras i en befintlig IT-infrastruktur. Om du vill verifiera eller underhålla dina kunskaper så att de motsvarar företagets behov kan du göra Dells certifieringsprov Certified Network Storage Networking Professional.

Säkerhetskopiering och återställning
Om du vill se till att din lagringslösning hela tiden är i drift bör du bygga in tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet i varje process redan från början. Dell erbjuder lösningar för säkerhetskopiering och återställning som hjälper till att säkerställa att fullgoda rutiner finns på plats för att minimera risken för dataförlust.

Lagringskonsolidering
Våra lagringsexperter analyserar befintlig infrastruktur, drifthantering och teknisk kompatibilitet för att utveckla en handlingsplan för hur man genomför en lagringskonsolidering. De utarbetar även en detaljerad driftsättningsplan för konsolidering samt en validerad och förfinad utformning av lösningen.
 Du kan bara jämföra upp till 7 produkter. För att jämföra denna produkt, bocka ur en av de andra 7 produkterna.
(stäng)
 
 
P20-CS01