|

Dells LTO-kassetter för Dell PowerVault

Intel® Xeon™
Open

Stödjer LTO1, LTO2, LTO3, LTO4 och LTO5


 
Dells LTO-kassetter för Dell PowerVault

 

 

Medietyper

 • LTO-6 Data

  Kapacitet (inbyggd):
  2,5 TB*
  Kapacitet (2.5:1, komprimerad):
  6,25 TB *
  Hastighet (inbyggd):
  160 MB/s
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Nej
  Kassettminne: Ja
  Bandets bredd (nominell): 12,65 mm
  Bandets tjocklek (nominell): 6,4 µm

  LTO-6, WORM

  Kapacitet (inbyggd):
  2,5 TB*
  Kapacitet (2.5:1, komprimerad):
  6,25 TB *
  Hastighet (inbyggd):
  160 MB/s
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Ja
  Kassettminne: Ja
  Bandets bredd (nominell): 12,65 mm
  Bandets tjocklek (nominell): 6,4 µm

  LTO-5 Data

  Kapacitet (inbyggd): 1,5 TB*
  Kapacitet (2:1, komprimerad): 3,0 TB*
  Hastighet (inbyggd): 140 MB/s
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Nej
  Kassettminne: Ja
  Bandets bredd (nominell): 12,65 mm
  Bandets tjocklek (nominell): 6,4 µm

  LTO-5 WORM

  Kapacitet (inbyggd): 1,5 TB*
  Kapacitet (2:1, komprimerad): 3,0 TB*
  Hastighet (inbyggd): 140 MB/s
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Ja
  Kassettminne: Ja
  Bandets bredd (nominell): 12,65 mm
  Bandets tjocklek (nominell): 6,4 µm

  LTO-4 Data:

  Kapacitet (inbyggd): 800 GB*
  Kapacitet (2:1, komprimerad): 1,6 TB
  Hastighet (inbyggd): 120 MB/s
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Nej
  Kassett minne: Ja
  Bandets bredd (nominell): 12,65 mm
  Bandets tjocklek (nominell): 6,6 µm

  LTO-4 WORM:

  Kapacitet (inbyggd): 800 GB*
  Kapacitet (2:1, komprimerad): 1,6 TB*
  Hastighet (inbyggd): 120 MB/s
  Stöd för kryptering: Ja
  Stöd för WORM: Ja
  Kassettminne: Ja
  Bandets bredd (nominell): 12,65 mm
  Bandets tjocklek (nominell): 6,6 µm

  LTO-3 Data:

  Kapacitet (inbyggd): 400 GB*
  Kapacitet (2:1, komprimerad): 800 GB*
  Hastighet (inbyggd): 80 MB/s beroende på enhet
  Stöd för kryptering: Nej
  Stöd för WORM: Nej
  Kassettminne: Ja
  Bandets bredd (nominell): 12,65 mm
  Bandets tjocklek (nominell): 8,0 µm

  LTO-3 WORM:

  Kapacitet (inbyggd): 400 GB*
  Kapacitet (2:1, komprimerad): 800 GB*
  Hastighet (inbyggd): 80 MB/s beroende på enhet
  Stöd för kryptering: Nej
  Stöd för WORM: Ja
  Kassettminne: Ja
  Bandets bredd (nominell): 12,65 mm
  Bandets tjocklek (nominell): 8,0 µm

  LTO-2 Data:

  Kapacitet (inbyggd): 200 GB*
  Kapacitet (2:1, komprimerad): 400 GB*
  Hastighet (inbyggd): 35 MB/s beroende på enhet
  Stöd för kryptering: Nej
  Stöd för WORM: Nej
  Kassettminne: Ja
  Bandets bredd (nominell): 12,65 mm
  Bandets tjocklek (nominell): 8,9 µm

Certifierad lösning:

Dells LTO-bandmedier levererar kvalitet, kompatibilitet och tillförlitlighet, allt till ett förmånligt pris, och rekommenderas för användning med alla Dell PowerVault-bandenheter för säkerhetskopiering och tredjepartsprodukter för bandsäkerhetskopiering. Dells produkter har testats och godkänts för Dell-system, vilket garanterar kompatibilitet och lång livslängd med dina servrar. Dell-medier ger smidiga, stabila övergångar med minimal felfrekvens och hög effektivitet. Du har begränsad livstidsgaranti med Dells tekniska service och support och kan förlita dig på att Dells erkänt ledande ställning och höga kvalitet hjälper dig att säkerställa att dina data är både skyddade och tillgängliga.

Stor lagringskapacitet och hög överföringshastighet

Eftersom databasapplikationer och Internetrelaterade applikationer kräver större datalagringskapacitet och verksamhetskritisk drift fordrar minimala driftavbrott så att inte eventuell säkerhetskopiering blir avbruten, finns det ett stort behov av nya kostnadseffektiva lösningar. LTO Ultrium-kassetten med extremt hög kapacitet är en sådan lösning. En inbyggd lagringskapacitet på upp till 2,5 TB och ökade prestanda i form av högre inbyggda dataöverföringshastigheter på 160 MB/sek betyder att mindre tid går åt till säkerhetskopiering och arkivering, samtidigt som effektiviteten överlag blir bättre.

WORM-media

Dell erbjuder LTO-3, LTO-4, LTO-5 och LTO-6 WORM-media (Write Once, Read Many) som tillhandhåller kostnadseffektiva metoder för att lagra data i ej omskrivbart format och underlättar regelefterlevnad. När data har skrivits till ett WORM-band kan informationen på bandet inte ändras eller skrivas över. Det går att lägga till mer information på ett WORM-band om det redan finns data på bandet. På bandet lagras även unika identifierare som gör det möjligt för enheten att fastställa om bandet har manipulerats. WORM-media erbjuder en metod för datalagring som uppfyller gällande lagar och föreskrifter, till exempel den amerikanska bolagslagen Sarbanes-Oxley Act från 2002. Specifika WORM-mediestreckkoder slutar på ”LT”.

Kryptering för ökad säkerhet

Tack vare LTO-enheter av typerna Gen 4, 5 och 6 kan 256-bitars krypteringsalgoritmen Advanced Encryption Standard (AES) användas för att skydda data och förhindra oauktoriserad åtkomst till data. De maskinvarubaserade 256-bitars AES-krypteringsfunktionerna hos formaten LTO 4, 5 och 6 ger en högre säkerhetsnivå vid lagring och förflyttning av känslig information.

LTO-rengöringskassetter:

Dell erbjuder Dell Powervault Ultrium UCC-kassetter (Universal Cleaning Cartridge) som bidrar till att säkerställa den långsiktiga tillförlitligheten för LTO-enheter och -medier. Dell erbjuder rengöringskassetter med och utan rengöringsstreckkoder.

Dells streckkodsetiketter:

Streckkodsmärkning är en viktig organisationskomponent som anger graden av effektivitet i växande mediebibliotek. Automatiska laddare i bandbibliotek kräver streckkoder för att identifiera datakassetter. Dell erbjuder olika typer av streckkodsetiketter för olika användarmiljöer.

Dells tjänst för anpassade streckkoder

Dell erbjuder anpassad streckkodsmärkning för LTO Ultrium-kassetter och rengöringskassetter. Dells streckkodsmärkta datakassetter är förpackade i praktiska bibliotekspaket om 20 kassetter för att uppfylla kraven hos automatiserade system. Dells bibliotekspaket är specifikt utformade för dagens automatiserade lagringsmiljöer. Dells streckkodsmärkta datakassetter är förpackade i termoformade bibliotekspaket i plast, vilket underlättar överföringen till bandbibliotek och gör att säkerhetskopieringen går fortare. Dell höjer ribban för att hjälpa IT-chefer att öka effektiviteten i sina automatiserade miljöer.

Kompatibilitet mellan kassetter och enheter

Kassett      
 LTO-6LTO-5 LTO-4LTO-3LTO-2 LTO-1
LTO-6 Data Skriv/läs     
LTO-6 WORM Skriv/läs     
LTO-5 Data  Skriv/läsSkriv/läs
LTO-5 WORM  Skriv/läsSkriv/läs
LTO-4 Data  LäsSkriv/läsSkriv/läs
LTO-4 WORM  LäsSkriv/läsSkriv/läs
LTO-3 Data  LäsSkriv/läsSkriv/läs
LTO-3 WORM  LäsSkriv/läsSkriv/läs
LTO-2 Data  LäsSkriv/läsSkriv/läs
LTO-1 Data  LäsSkriv/läsSkriv/läs
LTO-rengöringskassett  StödsStödsStödsStödsStödsStöds
Rätt lösning för säkerhetskopiering är av största betydelse när det gäller att skydda viktig information. Lika viktigt är det att ha rätt support. Dell™ ProSupport™ är en portfölj av globalt enhetliga, kunddrivna supporttjänster som ger företag i alla storlekar flexibla, tillförlitliga och enklare supportlösningar.

Dell ProSupport börjar med servicemodellen Dell ProSupport för IT som är utformad för IT-experter som du. Dell ProSupport för IT erbjuder:

 • Direkt tillgång till Dells expertcenter alla dagar, dygnet runt
 • Fast-Track-utsändning för Dell-certifierade tekniker
 • Eskaleringshantering genom Dell Global Command Centers

Dells ProSupport-alternativ är också anpassade efter hur du använder din teknik – vi tillgodoser snabbt dina behov, skyddar din investering, din produktivitet och dina känsliga data, och erbjuder förbättrade, förebyggande supporttjänster som minskar riskerna och komplexiteten vid hanteringen av din infrastruktur.

Snabb svarstidSkyddFörstklassiga förebyggande lösningar
Verksamhetskritiskt* – perfekt för server- och lagringsmiljöer där det är av avgörande betydelse att kunna undvika oplanerade driftavbrott och förkorta återställningstiden genom prioriterade åtgärder. I paketet ingår service på plats inom fyra timmar eller åtgärd inom två timmar (som tillval) med sex timmars maskinvarureparation, Dells beprövade process för kritiska situationer och nödutsändning.
Behåll hårddisken – ger dig kontroll över känsliga data genom att låta dig behålla din hårddisk, och hjälper dig att följa aktuella bestämmelser för datasekretess för att minska riskerna i samband med rättsligt eller civilrättsligt ansvar.Företagsomspännande avtal – erbjuder större möjligheter till förebyggande åtgärder genom:
 • En särskild serviceansvarig
 • Prestandatest och anpassad rapportering
 • Planering och utvärdering

Proaktivt underhåll
 – maximerar proaktivt din infrastrukturs tillgänglighet och stabilitet. Paketet omfattar en detaljerad systemutvärdering och implementering av uppdateringar av drivrutiner eller inbyggd programvara samt uppgraderingar för dina server- eller lagringssystem.

Alternativ för fjärrådgivning – ger tillgång till tekniska experter via telefon för särskilda applikationer och lösningar som Microsoft® Exchange, virtualisering med mera.


Grundläggande maskinvarugaranti

Grundläggande support
Perfekt för mindre viktiga programmiljöer. Denna tjänst ger support per telefon under kontorstid för problem som bara gäller maskinvara. Efter en felsökning per telefon får du service på plats nästa arbetsdag.
Utbildningstjänster                                                                                                                                                                                

Dell Education Services
Minska driftstoppen, öka utnyttjandegraden och säkerställ affärskontinuiteten med lagringsutbildning från Dell Education Services. Med en onlinekurs som deltagarna utför i sin egen takt kommer lagringsadministratören igång med hanteringen av PowerVault MD-lagringsmiljön.

Ytterligare serviceerbjudanden 

Omfattande utbildning om och certifiering på lagring
Med sina omfattande lagringsutbildningar ger Dell kunskaper om hur Dell-lagring ska implementeras i en befintlig IT-infrastruktur. Om du vill verifiera eller underhålla dina kunskaper så att de motsvarar företagets behov kan du göra Dells certifieringsprov Certified Network Storage Networking Professional.

Säkerhetskopiering och återställning
Om du vill se till att din lagringslösning hela tiden är i drift bör du bygga in tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet i varje process redan från början. Dell erbjuder lösningar för säkerhetskopiering och återställning som hjälper till att säkerställa att fullgoda rutiner finns på plats för att minimera risken för dataförlust.

Lagringskonsolidering
Våra lagringsexperter analyserar befintlig infrastruktur, drifthantering och teknisk kompatibilitet för att utveckla en handlingsplan för hur man genomför en lagringskonsolidering. De utarbetar även en detaljerad driftsättningsplan för konsolidering samt en validerad och förfinad utformning av lösningen.
 Du kan bara jämföra upp till 7 produkter. För att jämföra denna produkt, bocka ur en av de andra 7 produkterna.
(stäng)
 
 
CS03