|

Dell EqualLogic FS7610 med FluidFS v4

intel® xeon™
Open
Spara 40 % på de mobila Workstation-datorerna Dell Precision 3000 + 5000 – anpassningsbara. Köp mobila Workstation-datorer

Enhetlig, förenklad lagring.

Optimera fillagringen med EqualLogic FS7610 NAS-enheten och det nya FluidFS v4-filsystemets skalbarhet, flexibilitet och effektivitet.

Den här artikeln finns inte längre till försäljning online. Se vår rekommenderade ersättningsprodukt.
 
Dell EqualLogic FS7610 med FluidFS v4

 

 

Miljömässiga driftförhållanden

 • Temperatur

  Kontinuerlig drift
  5 °C till 40 °C med en maximal temperaturförändring på 20 °C per timme.

  Vid förvaring:
  -40 °C till 60 °C med en maximal temperaturförändring på 20 °C per timme.

  Relativ luftfuktighet

  Vid drift:
  20 % till 80 % (icke-kondenserande) med en maximal fuktighetsförändring på 10 % per timme vid en maximal våttemperatur på 29 °C

  Ur drift:
   5 % till 95 % (icke-kondenserande) med en maximal fuktighetsförändring på 10 % per timme vid en maximal våttemperatur på 38 °C

  Maximal vibration

  Vid drift:
  0,26 Grms (5–350 Hz vid 0,0002 G2/Hz) i driftriktningen under 5 minuter (maximalt)

  Ur drift:
  1,88 Grms med följande PSD-profil (alla sex sidor är testade under 15 minuter på varje sida)

  Frekvens (Hz) G2/Hz
  10 0,13
  20 0,13
  70 0,004
  130 0,004
  165 0,0018
  500 0,0018

  Maximal stöttålighet

  Vid drift
  Halvsinusstöt på 31 G +/- 5 % med en pulsbredd på 2,6 ms +/- 10 % i driftriktningen (maximalt)

  Ur drift
  Stöt av typen fyrkantsvåg på 27 G med en hastighetsförändring på 596,90 cm/sek (alla sex sidor testade)

  Höjd över havet vid drift

  -16 till 3 048 m
  Vid höjder över 2 950 fot minskar den maximala drifttemperaturen med 1 °F/550 fot.

  Ur drift
  –15,2 till 10 668 m

  Luftburen kontamineringsnivå
  G1 enligt definitionen i ISA-S71.04-1985

Strömförsörjning

 • Effekt
  717 W per enhet

  Spänning
  90–264 VAC, automatisk avkänning, 47–63 Hz. Obs! Detta system är också utformat att anslutas till IT-nät med en fas till fas-spänning som inte överskrider 230 V.

  Värmeavgivning
  2446 BTU/tim Obs! Värmeförlusten beräknas utifrån strömförsörjningsenhetens wattmärkning. Värmeavledningsvärdena avser hela systemet som innefattar chassi och två styrenheter.

  Maximal ingående ström
  Under normala linjeförhållanden och över hela det omgivande systemets användningsintervall kan ingångsströmmen uppnå 55 A per nätaggregat under 10 ms eller kortare tid.

Chassi

 • Fysiska specifikationer för chassi (per enhet med dubbla styrenheter)

  Höjd
  2U/86,4 mm

  Bredd

  481,50 mm – med racklist.
  446,3 mm – utan racklist.

  Djup
  741,0 mm – utan ram och handtag
  813,0 mm – med ram och handtag

  Vikt (maximal konfiguration)
  30,5 kg

  Rack som stöds
  Fasta ReadyRails II-skenor för verktygslös montering i rack med fyra stativ och fyrkantiga eller ogängade, runda hål. Kan även monteras med hjälp av verktyg i rack med fyra stativ och gängade hål.

Tekniska egenskaper

 • Borttagning av dubbletter och komprimering
  Principstyrd deduplicering med variabla block och LZPS-komprimering, deduplicerade data kan återställas vid läsning

  Tunn allokering
  Utrymmet kan överallokeras om kunden har behov av en mer effektiv kapacitetsplanering.

  Anslutningar till klientnätverket
  4 × 10 Gbit SFP+ eller Base-T Ethernet

  Anslutningar till SAN-nätverket
  4 × 10 Gbit SFP+ eller Base-T Ethernet
  Direkt anslutning till SAN-nätverket stöds inte.

  Minimistorlek för NAS-kluster
  512 GB för kluster med en enhet, 1 024 GB för kluster med två enheter

  Maximal storlek för NAS-kluster
  509 TB

  Min/max NAS-behållarstorlek
  20 MB/509 TB

  Max antal filer i ett kluster
  64 miljarder per enhet

  Maximalt antal NAS-behållare
  1 024

  Maximal filstorlek
  10 TB

  Maximal längd på filnamn
  255 byte

  Maximalt antal kataloger i ett kluster
  64 miljarder

  Maximalt katalogdjup
  512

  Maximalt antal NFS-monteringar
  1 024 (en eller två FS7610-enheter)

  Maximalt antal CIFS-resurser
  1 024 (en eller två FS7610-enheter)

  Maximalt antal samtidiga CIFS-anslutningar
  10 000 per NAS-enhet, 20 000 för kluster med två enheter

  Maximalt antal kvoteringsregler per NAS-behållare (användarkvoter)
  1 000 per NAS-behållare

  Maximalt antal kvoteringsregler per kluster (användarkvoter)
  1 000 per NAS-kluster

  Maximalt antal lokala användare i ett NAS-kluster
  100

  Maximalt antal lokala grupper i ett NAS-kluster:
  100

  Snapshots
  Ögonblicksbilder för omdirigering vid skrivning

  Maximalt antal ögonblicksbilder per NAS-behållare/kluster
  1 024/10 000

  Högsta antalet behållare som aktiveras för kopiering i ett NAS-kluster
  100

  Maximalt antal samtidigt kopierade behållare
  10

  Maximalt antal scheman per NAS-kluster
  512

  Säkerhetskopiering
  Säkerhetskopiering via NDMP v4

  Antivirus
  Antivirusprogram från tredje part stöds via ICAP

Produktkonfigurationer

 • Lagringsdisksystem som stöds
  Nya eller befintliga Dell Storage PS-disksystem med firmware version 8.1 eller högre

  Utökad kapacitet och bandbredd
  Upp till 509 TB användbar filkapacitet i samma namnrymd. En eller två FS7610-enheter i ett NAS-kluster.

  Två Ethernet-nätverkskort från Intel på 10 Gbit med två portar per styrenhet. 10 GbE kan följa antingen SFP+ eller Base-T-standarden och ha både kopparanslutningar och optiska anslutningar.

  Klientanslutning över Ethernet, SAN-anslutning via iSCSI Ethernet-switch krävs – direkt anslutning till SAN-nätverket stöds inte.

  NAS-enheter
  Varje NAS-enhet har två styrenheter i en aktiv/aktiv-konfiguration med cachespegling och ett inbyggt reservnätaggregat. Varje styrenhet innehåller 24 GB adaptivt R/W RAM-baserat cacheminne och två Intel®-processorer med fyra kärnor.

  Hantering
  Grafiskt användargränssnitt (GUI) för grupphanterare i PS-serien, kommandoradsgränssnitt (CLI)

  Funktioner för dataskydd
  Aktiv/aktiv NAS-enhet med dubbla styrenheter, omdirigering vid skrivning, ögonblicksbilder som kan återställas av användaren, kopiering av en viss tidpunkt, NAS-behållarkloning, NDMP-säkerhetskopiering, antivirus, batteribaserad BPS, åtkomstbaserad uppräkning

  Minnesstorlek
  Varje styrenhet har 24 GB minne (48 GB per enhet) och sitt eget reservbatteri som ger ström nog att i händelse av elavbrott flytta cacheinnehållet till en intern lagringsenhet med icke-flyktigt minne.

  Protokoll som stöds
  Servermeddelandeblock (Server Message Block, SMB) 3.0, nätverksfilsystem (Network Files System, NFS) v4.1, iSCSI, protokoll för hantering av nätverksdata (Network Data Management Protocol, NDMP) 4, aktiv katalog (Active Directory), åtkomstprotokoll för lätt katalog (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP), nätverksinformationstjänst (Network Information Service, NIS), tidsprotokol för nätverk (Network Time Protocol, NTP), enkelt tidsprotokoll för nätverk (Simple Network Time Protocol, SNTP), enkelt hanteringsprotokoll för nätverk (Simple Network Management Protocol, SNMP), adresslösningsprotokoll (Address Resolution Protocol, ARP), länkaggregering (Link Aggregation) (IEEE 802.3ad), adaptiv belastningsbalansering (Adaptive Load Balancing, ALB)

  Stöd för undernät med flera klienter
  Konfigurera nätverk med flera klienter och VLAN-nätverk för användning av NFS-exporter eller CIFS-resurser

  Användarautentisering
  För SMB-klienter: Kerberos v5 och NTLM v2 på Microsoft Active Directory Server; för NFS v4-klienter: Kerberos 5 på AD och SASL-stöd för kryptering, NFS v4-åtkomstkontrollistor

  Certifierad programvara för säkerhetskopiering
  Dell NetVault Backup 8.6x och 9.0x, Symantec BackupExec 2010 R3 och 2012, Symantec NetBackup 7.0 eller senare, CommVault Simpana 9.0 eller senare, IBM Tivoli Storage Manager 6.3

  Kvalificerade antivirusprogram
  Symantec ScanEngine 5.2, Symantec Protection Engine 7.0, McAfee Virus Scan Enterprise 8.8 och Enterprise for Storage 1.0.2; Sophos Endpoint Security and Control 10.0; TrendMicro InterScan Web Security Suite 3.1

  Katalogtjänster
  Microsoft Active Directory Domain Services, LDAP och NIS

  Windows-funktioner
  LDAP-signering, SMB-signering, Centrala användarprofiler, Dolda resurser, Åtkomstbaserad resursuppräkning

  Kvalificerade SAN-växlar
  Se http://en.community.dell.com/dell-groups/dtcmedia/m/mediagallery/19856862/download.aspx (på engelska)

Equallogic Fs7610-lagringssystem

Optimerad plattform för snabb lagring och låg total ägandekostnad

Nästa generations Dell Flui7d File System i version 4 (FluidFS v4) med FS7610 i enterprise-klassen skalar prestanda och kapacitet på begäran. Få mer prestanda och lägre total ägandekostnad med:
 • Linjär prestandaökning på upp till 494 000 max. SPECsfs-filåtgärder och en maximal genomströmning på 11,9 GB/s*
 • Förbättrade prestanda med en speglad cache och automatisk belastningsutjämning, även när du lägger till mer data.
 • Lägre kostnader med en av de mest prisvärda skalbara NAS-lösningarna som finns
Dell EqualLogic FS7610 Storage – Hantera tillväxt på ett intelligent sätt

Hantera tillväxt på ett intelligent sätt

Hantera enkelt lagringstillväxten med flexibla möjligheter att utöka både prestanda och kapacitet utan driftstörningar.

 • Införlivas smidigt i befintliga eller nya disksystem i Dell Storage PS-serien och undanröjer behovet av omfattande uppgraderingar.
 • Utöka block- och fillagringskapaciteten i en och samma namnrymd med upp till 509 TB* backend-lagring som utgörs av PS-disksystem.
 • Förbättra skalbarheten, prestandan och säkerheten med utökat protokollstöd, däribland SMB 3.0*, NFS v4-åtkomstkontrollistor och NFS v4.1.
 • Öka prestandan enkelt genom att lägga till ytterligare en FS7610-enhet.

Hantera block och filer på ett intuitivt sätt med PS-seriens grupphanterare eller kommandoradsgränssnitt.

Skydda data med funktioner i företagsklass

FluidFS skyddar också dina data genom

 • ögonblicksbilder på filnivå som användaren kan återställa
 • Asynkron, ögonblicksbaserad kopiering på filsystemnivå till peer-baserade FS7610-system.
 • fullständig kopiering av hela filsystemet, däribland resurser, exporter och behörigheter, för att underlätta dataåterställningen efter en katastrof
 • Common Internet File System-antivirusstöd via en valfri ICAP AV-server och certifierade partnerprogram
 • Network Data Management Protocol (NDMP) för säkerhetskopiering och katastrofåterställning.

  

Dell Equallogic FS7610-lagring – Skapa ett integrerat och tillförlitligt nätverk

Skapa ett integrerat och tillförlitligt nätverk

Ge ditt lagringssystem i PS-serien en helt integrerad, heltäckande enhetlig lagring med NAS-enheten FS7610. Denna lösning samverkar med disksystem i PS-serien för att ge de viktigaste fördelarna med PS-serieplattformen, inklusive peer-skalning, lättanvända funktioner och heltäckande programvarulicenser. I EqualLogic FS-serien ingår

 

 • Dedikerad NAS-plattform i 2U-höjd med två aktiv/aktiv-styrenheter med hög tillgänglighet och ett PCIe-bakplan för kommunikation mellan styrenheter
 • Fyra 10 GB GbE-portar för SAN-anslutning och fyra portar för klientnätverket.

För tillförlitlighet dag ut och dag in innehåller EqualLogic FS7610 NAS-enheten:

 • Aktiv/aktiv-klustring och cachespegling för styrenhetspar
 • Inbyggd reservkraftkälla för att skydda cachelagrade data i händelse av styrenhetsfel
 • Fullständigt redundanta styrenheter, nätaggregat och fläktar som kan bytas under drift
 • Automatisk failover för styrenheter
 • Kontrollsummor och felsäker journalföring för att skydda filers metadata.

Dell EMC erbjuder heltäckande tjänster

Det är av yttersta vikt att optimera IT-livscykeln. Dell EMC har experttjänster* för alla faser av livscykeln som sparar dig tid och resurser, minskar arbetsbördan och förbättrar IT-upplevelsen.
ProSupport Enterprise Suite

ProSupport Enterprise Suite

Få friheten att fokusera på omvandlingen av din verksamhet med supportexpertisen och insikterna som Dell EMC är känt för över hela världen. Välj rätt support beroende på kriticiteten hos specifika system med tillgängliga, automatiska och förutsägbara analyser, samarbetsassistans från tredje part och servicekontohantering.
ProDeploy

ProDeploy

Med ProDeploy Enterprise Suite får du ut mer av din teknik från första dagen. Du kan lita på att Dell EMC:s experter tar hand om driftsättningar, från installationer av grundläggande maskinvara till planering, konfiguration och avancerad integrering. Vårt kompletta utbud av driftsättningstjänster och professionella certifieringar hjälper dig att uppnå dina verksamhetsmål idag och imorgon.
Utbildning

Utbildning

Utbildningstjänsterna erbjuder en omfattande uppsättning tjänster för utbildning med en mängd olika leveranssätt att välja bland, exempelvis lärarledd utbildning, utbildning i form av självstudier på webben och virtuell lärarledd utbildning. Med omfattande och flexibla utbildningsprogram gör vi det enkelt att se till att din personal har de kunskaper de behöver för att hantera och använda din nya teknik till sin fulla potential.
Konsulttjänster

Konsulttjänster

Konsulttjänsterna erbjuder vägledning som hjälper dig att expandera, optimera och omvandla din IT-miljö i din egen takt och budget. Vi har ett stort antal certifierade konsulter och tekniker som backas upp av team inom programhantering, vilka kan bidra med omfattande teknisk expertis. Vi ger dig tryggheten att veta att ditt projekt kommer utföras korrekt och i tid.
 Du kan bara jämföra upp till 7 produkter. För att jämföra denna produkt, bocka ur en av de andra 7 produkterna.
(stäng)
 
 
P20-CS03