|

FTOS från Dells nätverkslösningar

intel® xeon™
Open
Spara upp till €120 på bärbara och stationära datorer för ett produktivt kontor. Visa erbjudanden

Härdade prestanda för nätverk som ska tåla verkligheten

Stärk datacenternätverken med ett operativsystem från Dells nätverkslösningar som konstruerats för höga prestanda och god återhämtningsförmåga över switchplattformarna

Den här artikeln finns inte längre till försäljning online. Se vår rekommenderade ersättningsprodukt.
 
Operativsystem från Dells nätverkslösningar
Video

Video om Dells nätverkslösningar

Video

System från Dells nätverkslösningar

 

 

Dells FTOS-arkitektur

Operativsystemet FTOS som används i Dells nätverkslösningsprodukter har härdats i några av de största och mest krävande miljöerna i världen för att det ska uppfylla hårda krav på tillförlitlighet, skalbarhet och servicevänlighet. Tack vare Dells nätverkslösningsprodukter med FTOS kan företag kostnadseffektivt bygga allmänna och tillförlitliga nätverk med lägre kostnader för drift och hantering.

 

Driftsfördelar:
De avancerade funktionerna och den modulära arkitekturen i FTOS ger följande driftsfördelar:

 

Enhetlighet:
Ett enhetligt gränssnitt i samtliga switchprodukter från Dells nätverkslösningar förenklar hanteringen och minskar den totala ägandekostnaden för nätverket
 • Gemensamt gränssnitt för både chassibaserade och fast konfigurerade switchar/routrar ger kunderna optimala lösningar för varje del i nätverket
 • Samma konfigurering, diagnostik, felsökning och underhåll över alla plattformar ger färre driftavbrott och innebär att det går snabbare att utbilda personalen för effektiv hantering av nätverket
 • Enhetlig hantering från servergarderob till datacenter ger enklare underhåll och livscykelhantering

 

Tillförlitlighet:
Den modulära FTOS-arkitekturen och en enda kodversion ger optimal programdrifttid
 • Modulär arkitektur ger inneboende processisolering och skyddat minnesutrymme
 • Felisolering begränsar felen till specifika processer så att fel i en modul inte påverkar andra moduler
 • Avbrottsfri och tillståndsbaserad failover-funktion garanterar att paketen vidarebefordras vid fel i kontrollplanet
 • En enda kodversion och -variant ger stabil kod och färre fel och omstarter
Skalbarhet
FTOS är härdat i krävande datacentermiljöer och levererar prestanda och förutsägbara processer
 • Dedikerade resurser för varje aktiv nätverksfunktion gör att enskilda processer kan skalas under belastning
 • Distribution av processer till linjekort gör att systemen kan köra flera processer samtidigt utan att prestanda påverkas
 • Kontrollplanet får avsevärd mognad och stabilitet via NetBSD:s kraftfulla IP-stackar och IPC-mekanism

Servicevänlighet:
FTOS minskar förekomsten av oplanerade driftavbrott genom korrigerande åtgärder
 • Integrerade övervaknings- och diagnostikverktyg gör det möjligt att felsöka systemet utan att det behöver stängas av och utan att det utsätts för några störningar
 • Standardbaserat kommandoradsgränssnitt (CLI) gör att man kan utnyttja befintliga kunskaper och verktyg, vilket minimerar behovet av omskolning
 • Tredjepartssupport via XML-gränssnitt möjliggör integrering med hanteringsplattformar
 • Avancerad konfigurationskontroll gör det möjligt att automatiskt gå tillbaka till en fungerande version, medan systemet för ändringskontroll möjliggör säkerhetskopiering av flera olika konfigurationer
 • Den automatiska felkorrigeringen gör hälsokontroller i systemet för att fastställa allmänstatus, och kunderna kan programmera önskad respons på eventuella negativa testresultat

 

Driftsättningar som stöds:
FTOS används i ett växande antal switchar från Dells nätverkslösningar, bland annat i Z-serien, E-serien, C-serien och S-serien.
 Du kan bara jämföra upp till 7 produkter. För att jämföra denna produkt, bocka ur en av de andra 7 produkterna.
(stäng)
 
 
P20-CS04