|

Mellanox InfiniBand-bladswitchar

intel® core™
Open
Uppgradera kontoret med hjälp av fantastiska kampanjer på våra populäraste datorer för företag. Visa erbjudanden

Öka genomströmningen med InfiniBand-bladswitchar.

Gör det möjligt att få hög bandbredd och låg latens över InfiniBand-anslutna servernoder i HPC-kluster baserade på M1000e-bladchassier med höga prestanda.

 
 
Mellanox-m4001

 

 
PortegenskaperMellanox M4001T FDR10Mellanox M4001F FDR
Portegenskaper32 autoförhandlande fullständigt icke-blockerande InfiniBand-portar på 10, 20 och 40 Gbit/s, 16 interna serverportar och upp till 16 externa portar med QSFP-anslutning för användning med överföringskablar32 autoförhandlande fullständigt icke-blockerande InfiniBand-portar på 10, 20, 40 och 56 Gbit/s, 16 interna serverportar och upp till 16 externa portar med QSFP-anslutning för användning med överföringskablar
Passiv kopparkabelSS
Optisk medieadapter och stöd för aktiv kabelSS
LED-indikatorer för port- och systemstatusSS
Status-LED-lampor för varje port: Länk, aktivitetSS
Status-LED-lampor för systemet: Systemstatus, strömSS
PrestandaMellanox M4001T FDR10Mellanox M4001F FDR
Högsta samtidiga hastighet från varje port till vilken port som helstSS
Överförings- och mottagningshastighet för en enda port41,25 Gbit/s56,25 Gbit/s
Effektiv datahastighet för överföring och mottagning via en enda port40,0 Gbit/s54,54 Gbit/s
Total switchningsbandbredd2,560 Tbit/s3,584 Tbit/s
Servicekvalitet (QoS)Mellanox M4001T FDR10Mellanox M4001F FDR
Finkornig QoS från ändpunkt till ändpunktSS
Avancerad schemaläggningsmotor stöder quality-of-service med upp till 9 trafikklasser och 9 virtuella bandSS
8 dataSS
1 hanteringSS
Övriga switchfunktionerMellanox M4001T FDR10Mellanox M4001F FDR
IBTA-specifikationEj tillämpligt1,3-kompatibel
Integrerad hanteringsagent för subnätSS
Linjär vidarebefordringstabellSS
256 till 4 000 bit MTUSS
Linjär vidarebefordringsdatabas med 48 000 posterSS
Kan bytas under drift vilket möjliggör utbyggnad utan serveravbrottSS
Adaptiv routningSS
HanteringMellanox M4001T FDR10Mellanox M4001F FDR
Verktyg för diagnostik och felsökningSS
PortspeglingSS
Automatisk switch som stöder OpenSM eller subnäthanterare från tredje partSS
MåttMellanox M4001T FDR10Mellanox M4001F FDR
Höjd × bredd × djup272,54 x 29,45 x 255,02 mm272,54 x 29,45 x 255,02 mm
Tum10,73 x 1,16 x 10,04 tum10,73 x 1,16 x 10,04 tum

Information om regler och föreskrifter:
Faktablad om produktsäkerhet, EMC och miljö (på engelska)
Dells hemsida för efterlevnad av föreskrifter (på engelska)
Dell och miljön (på engelska)

OBS: Mellanox OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED) programvarustack innehåller en subnätshanterare samt verktyg för switchhantering
Lägg till InfiniBand-switchar med hög bandbredd och låg latens i ditt Dell M1000e-bladchassi.
Lägg till InfiniBand-switchar med hög bandbredd och låg latens i ditt Dell M1000e-bladchassi.

Få bästa möjliga genomströmning i ett Dell M1000e-bladchassi med en Mellanox InfiniBand-bladswitch. InfiniBand-switchar har utformats för tillämpningar som kräver låg latens och hög bandbredd i HPC-miljöer för datoranvändning och datacenter med höga prestanda, som erbjuder 16 interna och 16 externa portar för att eliminera de flaskhalsar som är vanliga med andra switchutformningar.

Välj mellan tre single-wide Mellanox InfiniBand-bladswitchar som var och en erbjuder icke-blockerande genomströmning och kompatibilitet med IBTA-hantering:

Mellanox M4001T FDR10 InfiniBand-bladswitch
Bithastighet per port: 41,25 Gbit/s
Datagenomströmning per port: 40 Gbit/s

Mellanox M4001F FDR InfiniBand-bladswitch
Bithastighet per port: 56,25 Gbit/s
Datagenomströmning per port: 54,54 Gbit/s
Bedömningar

Med nätverksbedömning får du en holistisk vy av din flerleverantörsmiljö och en referenspunkt för hur infrastrukturen fungerar. Våra experter kan hitta och visa problem i ditt nätverk med hjälp av specialiserade program och diagnostikverktyg. Dessa opartiska och insiktsfulla analyser kompileras till omfattande rapporter som kan innehålla rekommendationer om hur du kan förbättra prestanda, optimera enheter och åtgärda problem.
Utvärdering
Utvärdering av nätverkstopologi

Är ditt nätverk komplicerat och felkonstruerat? Dell kan utföra en detaljerad granskning och inventering av alla flerleverantörsenheter i nätverket för att ge insyn och identifiera konfigurationsproblem.

Utvärdering av nätverksoptimering

Många nätverk är ett lappverk av enheter från flera leverantörer som inte körs optimalt. Vi kan analysera enheter från alla ledande leverantörer och ge rekommendationer som kan optimera hela flerleverantörsdesignen, finjustera enheter och maximera prestandan för hela miljön.

Utvärdering av programprestanda

När affärsprogram och databaser börjar visa tecken på fördröjningar eller slutar fungera helt och hållet kan vi göra en omfattande analys för att identifiera prestandaproblem, isolera problem och göra snabba felsökningar av företagsinfrastrukturen och programvaror.

Utvärdering av VoIP

En övergång till en Voice-over-IP-lösning (VoIP) kräver rätt nätverksinfrastruktur för att stödja realtidsröstprotokoll. Med tester, analyser och granskningar av simulerade belastningar går det att identifiera de steg som krävs för att bygga en VoIP-plattform eller lösa problem på en befintlig plattform.

Utvärdering av nätverkssäkerhet

Skydda nätverket mot återkommande attacker. Låt våra experter undersöka och identifiera potentiella säkerhetsrisker och ge en heltäckande utvärdering av säkerhetsdesignen.

Platsutvärdering för trådlösa anslutningar

En bra trådlös anslutning börjar med en noggrann platsutvärdering. Dell kan analysera den befintliga infrastrukturen, identifiera RF-störningar och rekommendera den bästa designen och den optimala placeringen av nya enheter.
Driftsättning

Dells standardiserade driftsättningstjänster garanterar att installationen och optimeringen görs på rätt sätt så att du kan starta snabbare och fokusera på den dagliga verksamheten.
Driftsättning
ProDeploy Plus
ProDeploy Plus

Genom professionell planering och genomförande vävs Dells öppna systemarkitektur smidigt in med befintlig nätverksinfrastruktur från Cisco, HP, Juniper med flera. Välj ProDeploy Plus, det mest kompletta driftsättningserbjudandet på marknaden för avancerade miljöer.
ProDeploy
ProDeploy

Det kan vara svårt att konfigurera nätverksprotokoll och nätverksprinciper. Dell-certifierade nätverkstekniker kan konfigurera och optimera din nya maskinvara på distans eller på plats och snabbt få igång ny teknik.
Basic Deployment
Basic Deployment


Montering och kabeldragning av kabelanslutna och trådlösa enheter kan vara omständligt och tidskrävande. Få bekymmersfria maskinvaruinstallationer av erfarna Dell-tekniker som utför driftsättningar på en daglig basis.
Support och utbildning

Dell erbjuder en mängd supportalternativ på plats och på distans. Du kan lägga till dem vid köptillfället. Dell ProSupport garanterar att problemen fastställs och löses av experter.
Support
Service på plats och fjärrsupport             Service på plats och fjärrsupport

Få snabb tillgång till Dell ProSupport-experter som kan hjälpa dig att felsöka och diagnostisera problem som kan uppstå i nätverket.
   
Hanterade tjänster    Hanterade tjänster

Få möjlighet att fokusera på verksamheten och låt Dell hantera ditt nätverk med särskild professionell support.
   
Utbildningstjänster Utbildningstjänster

Skaffa praktiska kunskaper och lär dig mer om arbetssätt inom drift.
Konsulttjänster

Dells konsulttjänster för nätverk ger tillgång till kunniga experter på plats eller via fjärranslutning som tillhandahåller projekthjälp och vägledning för olika tekniker för ett visst projekt eller inom en viss tidsram.
Konsulttjänster
Workshop om nätverkshantering                                                    Workshop om nätverkshantering

Få professionella tips under en halv dags gemensam whiteboard-session och diskutera möjliga förbättringar.


Tidsbaserade konsulttjänsterTidsbaserade konsulttjänster

De gånger när du behöver lite extra tekniska råd, står certifierade experter beredda att diskutera systemdesign eller lösa komplexa problem. Tjänsterna kan debiteras per dag, vecka eller per telefonsamtal. Tidsbaserade konsulttjänster är lika flexibla som dig.
Tillgängliga konsulttjänster på distans


    • Åtkomst till distributionsnätverk
    • Virtualisering
    • Gateway och säkerhet
    • Microsoft Exchange
    • Trådlösa nätverk
    • Systemhantering
    • Core Layer-/MPLS-nätverk
    • Dataskydd och återställning
    • SAN-nätverk (SAN)
    • Lagringsteknik

 Du kan bara jämföra upp till 7 produkter. För att jämföra denna produkt, bocka ur en av de andra 7 produkterna.
(stäng)
 
 
P20-CS02