|

Dell OpenManage Integration för Microsoft System Center

intel® xeon™
Open
Spara 35 % eller mer på våra bärbara och stationära datorer som utformats specifikt för små företag som ditt. Köp nu

Enkel infrastrukturhantering.

Öka driftseffektiviteten hos maskinvaran från Dell med hjälp av OpenManage och dina befintliga systemhanteringslösningar från Microsoft System Center.


 
OpenManage Integration för Microsoft System Center

 

 

Hämtningsbara program

Verktyg för övervakning – Dells server- och lagringshanteringspaket och Dell Printer Management Pack för användning med System Center Operations Manager (SCOM)
Dell Server Management Pack Suite 7.0  (på engelska)
Dell PowerVault MD-Storage Management Pack Suite 6.1 (på engelska)
Dell EqualLogic Management Pack Suite 6.0 (på engelska)
Dell Printer Management Pack 6.0 (på engelska)
Verktyg för driftsättning, konfiguration och uppdatering – Dell Server Deployment Pack och uppdateringskatalog för användning med System Center Configuration Manager (SCCM)
Dell Server Deployment Pack Suite 4.0 (på engelska)
Dell Server Update Catalogs (tillgängligt här) (på engelska)Verktyg för att optimera serverhantering i virtuella miljöer som hanteras med System Center Virtual Machine Manager 
OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) för SCCM/SCVMM är tillgänglig för utvärdering som en fristående 5-värdsprogramvaruhämtning (på engelska)
Dell Server Performance and Resource Optimization (PRO) Management Pack 5.0 (kräver användning med SCOM) (på engelska)
* För produktionsversioner av programvaran ber vi dig kontakta en försäljningsrepresentant hos Dell för mer information.

Ytterligare dokumentation och videor som beskriver OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) för SCCM/SCVMM, finns på: http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/omimssc-v7.0/manuals (på engelska)

Få bättre överblick över statusen för din Dell-maskinvarumiljö

Dell server, lagring och Printer Management Packs for Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) ger en bättre överblick över inventering av maskinvara, komponenter och konfigurationer som behövs för att optimera tillgängligheten för maskinvaran i din infrastruktur.

Dell Server Management Pack Suite erbjuder både in-band-hantering och agentfria alternativ som gör det möjligt för System Center Operations Manager att identifiera, övervaka och visa korrekt status för PowerEdge-servrar och konvergerade plattformar samt iDRAC- (integrated Dell Remote Access Controller) och CMC-enheter (Chassis Management Controller) i ett definierat nätverkssegment.

Agentfri out-of-band-övervakning är tillgänglig för 12:e–14:e generationens Dell PowerEdge-servrar, och agentbaserad övervakning med OpenManage Server Administrator (OMSA) är tillgänglig för 10:e–14:e generationens PowerEdge-servrar och PowerVault NX lagringsenheter.

Behåll obegränsad tillgänglighet hos Dell PowerEdge-servrar i fysiska och virtuella miljöer

Utför fler uppgifter för serverhantering på mindre tid med OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC), Configuration Manager (SCCM) och Virtual Machine Manager (SCVMM). OpenManage Integration for Microsoft System Center tillåter driftsättning samt enhetliga uppdateringar av BIOS, drivrutiner och fast programvara för 11:e–14:e generationens PowerEdge-servrar.

Automatiserade processer reducerar antalet steg, tidsåtgången och kostnaderna förknippade med konfiguration av PowerEdge-servrarna från ett bare-metal-läge. Dessutom får du hjälp med att förbereda driftsättning av fjärranslutna ett-till-många-operativsystem i miljöer med operativsystem och hypervisorer från flera olika tillverkare.

Dell Server PRO Management Pack skickar information från PowerEdge-servern om temperatur, minnen och strömkällor till Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) och Microsoft System Center Operations Manager (SCOM). Resultatet blir en mycket effektiv hantering av Dells fysiska servrar med virtuella arbetsbelastningar som körs på Microsoft Hyper-V. Om systemet utsätts för intrång kan åtgärder vidtas utan dröjsmål.

Förenkla och automatisera hanteringen för att få en effektiv drift

OpenManage Integration for Microsoft System Center Configuration Manager tillhandahåller agentfri konfigurering och driftsättning oberoende av operativsystem och hypervisorer samt enhetliga uppdateringar av BIOS, drivrutiner och fast programvara för 11:e–13:e generationens PowerEdge-servrar. Automatiserade processer reducerar antalet steg, tidsåtgången och kostnaderna förknippade med konfiguration av PowerEdge-servrarna från ett bare-metal-läge. Dessutom får du hjälp med att förbereda driftsättning av fjärranslutna ett-till-många-operativsystem i miljöer med operativsystem och hypervisorer från flera olika tillverkare.


Dell Server Deployment Pack använder OpenManage Deployment Toolkit (DTK) och PxE-baserad driftsättning av operativsystem för att automatisera bare-metal-konfigurationer och driftsättning av operativsystem från Microsoft på PowerEdge-servrar i nätverket.

Dell Server Update Catalog för Configuration Manager söker av och uppdaterar BIOS, den fasta programvaran och drivrutiner för PowerEdge-servrar som kör Windows operativsystem. När Dell Server Update Catalogs görs tillgängliga integreras och hämtas de automatiskt med hjälp av konsolen System Center Configuration Manager.

Mer information om var och en av dessa produkter finns på TechCenter Wiki: OpenManage Integration Suite for Microsoft System Center (OMIMSSC).  (på engelska)

 Du kan bara jämföra upp till 7 produkter. För att jämföra denna produkt, bocka ur en av de andra 7 produkterna.
(stäng)
 
 
P61-CS05