|

Dell DX Object Storage-plattform

windowsforbusiness
8th-gen-intel
Open
Spara 35 % eller mer på våra bärbara och stationära datorer som utformats specifikt för små företag som ditt. Köp nu

Enkel, skalbar och prisvärd lagring av fast innehåll

CIFS/NFS-gateway till DX Object Storage-plattformen som tillval. Driftsätts med DX6000 Cluster Services-noden och DX6004s- eller DX6012s-lagringsnoderna.

Den här artikeln finns inte längre till försäljning online. Se vår rekommenderade ersättningsprodukt.
 
Dell DX6000G Object Storage-plattform
Galleri

Galleri

Video

PowerVault DX6000 Direct Attached Storage Series

Egenskaper

Egenskaper

 

 

Vad är objektlagring?

Objektlagring är nästa intelligenta steg i utvecklingen av disklagring – istället för att bara placera block med data i spår och sektorer skapas, lagras och distribueras istället dataobjekt av olika storlekar tillsammans med associerade metadata. På ett avancerat sätt länkas varje objekt till rika metadata, vilket gör det möjligt att bevara dem på lång sikt, samtidigt som man säkerställer att data förblir skyddade och tillgängliga över tid.
Dell DX Object Storage-plattformen: Vad är objektlagring?
Enkel arkitektur
Utformningen med ett platt adressutrymme minskar komplexiteten hos filsystem och tar bort behovet av att hantera logiska enhetsnummer (LUN) och RAID-grupper.

Kostnadseffektivitet
Automatiserad hantering, SATA- (Seriell ATA) och Near-Line SAS-baserad lagring och modulär skalning ger en låg total ägandekostnad.

Metadata
Genom att införliva metadata i objekt gör objektbaserad lagring att du kan förbättra identifieringen med principer för sparande, kvarhållande och radering — vilket gör att du även kan dra ner på hanteringsresurserna.

Förbättrad skalbarhet
Ett extremt stort antal tillgängliga adresser innebär att en gemensam lagringspool bokstavligt talat kan stödja flera miljarder objekt.

Kraftfull datahantering

Information är bara värdefull om den går att komma åt, men att hålla den tillgänglig kan vara svårt och dyrt. Med Dell DX Object Storage-plattformen kan du förenkla datahanteringen samtidigt som du enkelt kan utöka kapaciteten.

Objektbaserad och metadatamedveten disklagring gör att du snabbt kan identifiera och hämta information, utnyttja data bättre för beslutsfattande, hantera data automatiskt från tillkomst till radering, samt minimera ditt beroende av komplex och ibland osäker bandlagring.
Dell DX Object Storage-plattformen: Kraftfull datahantering
 • Policybaserad hantering erbjuder automatiserat kvarhållande och radering på objektnivå baserat på metadata, vilket undanröjer fel som beror på den mänskliga faktorn, åtkomstproblem och problem att spara som annars ökar risker och kostnader.
 • Självläkande funktionalitet kontrollerar att de lagrade objekten inte förvanskas och identifierar och reparerar fel och konfigurerar automatiskt om objekt och skapar objekt på nytt utan att IT-avdelningen behöver göra något.
 • Användarvänligt gränssnitt som utnyttjar ett enkelt HTTP-protokoll och erbjuder ett inbyggt verktyg för API/SDK-integrering.
 • Dell ProConsult-tjänster* erbjuder konsultation i samarbete för att hjälpa dig att utforma ett system som tillgodoser just dina behov.

Du kan det utrymme som lagringen kräver och förbättra lagringsutnyttjandet och optimeringen med DX6000G Storage Compression Node (SCN). Noden kan överföra komprimerade eller uppackade data utifrån policyer som på ett intelligent sätt flyttar arkiverade objekt beroende på om du behöver hög komprimeringsgrad eller snabb återställning.

Dell DX Object Storage-plattformen stöds även av ett stort och hela tiden växande antal oberoende programleverantörer (ISV:er) som kan hjälpa dig att maximera din investering genom att utnyttja en gemensam objektlagringspool för flera program.

 

Dell DX Object Storage-plattformen stöds även av ett stort och hela tiden växande antal oberoende programleverantörer (ISV:er) som kan hjälpa dig att maximera din investering med en gemensam objektlagringspool för flera program.

Dell utvecklar integrering med partners inom områden som medicinsk arkivering, fil- och e-postarkivering och SharePoint-arkivering samt elektronisk identifiering och innehållshantering för företag. Information för ISV-partners som vill delta i det här programmet finns här.

Skala upp för miljarder objekt

Du kan vara säker på att DX Object Storage-plattformen kan storleksanpassas för att hålla jämna steg med din tillväxt. Objektlagring är perfekt för omfattande digitalt innehåll och långsiktig datalagring, och gör att din organisation kan tillföra kapacitet utan komplex konfigurering och hantering, och utan de kostnader som uppstår vid prestandalagring. Med det NYA DX6000G SCN-alternativet kan du nu via objektkomprimering maximera kapacitetsutnyttjandet för innehåll som sällan eftersöks. Den här policybaserade optimeringen bygger på att data flyttas automatiskt mellan två olika typer av komprimeringslägen.
Dell DX Object Storage-plattformen: Miljarder och åter miljarder
 • Utöka ditt system kraftigt Lägg till kapacitet i mängder om allt från 2 TB* upp till flera petabyte och flera miljarder objekt utan den komplexitet och de begränsningar traditionella filsystem har.
 • Skala upp i din egen takt Flexibel peer-lagringsarkitektur ger en perfekt avvägning mellan kapacitet och genomströmning.
 • Bygg ett moln med digitalt innehåll. DX Object Storage gör det möjligt att använda Cloud Computing för att övervaka och identifiera data och ha tillgång till affärsinformation i en organisation.
 • Få tillgång till ostrukturerade data från flera applikationer. En grundläggande lagringsnivå säkrar data på en plats för att hantera risker och kostnader, och ger bättre förutsättningar för identifiering och beslutsfattande.
 • Komprimeringslösning (tillval). Frigör lagringsutrymme med hjälp av Dells nya Ocarina-baserade programvara med datakomprimering.
Dell DX Object Storage-plattformen: Enastående kostnadshantering

Enastående kostnadshantering

DX Object Storage kan hjälpa dig att minska lagringen jämfört med traditionella prestandalagringsmetoder så att du på ett prisvärt sätt kan lagra och komma åt ditt digitala innehåll utan att vara låst till en kostsam strategi som inte kan anpassas.

 • Standardbaserad x86-maskinvara
  DX Object Storage bygger på Dells rackbaserade serverplattformar som har optimerats för lagring.
 • Heltäckande lösning
  Fullständigt integrerad maskin- och programvarulösning med tillgängliga tjänster för utformning, implementering och support.
 • Transparenta uppgraderingar
  I takt med att lagringsbehoven växer kan du enkelt lägga till, byta ut eller pensionera noder utan att behöva utföra någon manuell migrering.
 • Energioptimering
  Konfigurera energioptimerande funktioner som nedvarvning av hårddisk för att uppfylla specifika situationer och kostnadsprioriteringar.
 • Skalningsalternativ
  Lagringsnoder finns i konfigurationer med antingen 4 eller 12 enheter för att uppfylla ditt kapacitetsbehov i inledningsskedet, tillhandahålla flexibla möjligheter att utöka kapaciteten och uppfylla de prestandakrav som är unika för just dig.

Flexibel konfiguration

Dell DX Object Storage-plattformen erbjuder flera olika konfigurationer för att tillgodose kundernas behov idag såväl som i framtiden:
 DX6000
Dell DX6000
DX6000 Cluster Services-noden tillhandahåller innehållsroutning samt nätverks- och replikeringstjänster för DX-lösningen.
DX6004S
DX6004S Object Storage-plattform
DX-lagringsnod, 4 enheter
 DX6012S

Dell DX6012S-lagringssystemet
DX-lagringsnod, 12 enheter
DX6000G SCN
Dell DX6000G
DX6000G Storage Compression-noden (SCN) tillhandahåller objektkomprimering (tillval)

En grundkonfiguration består av en DX6000-nod och två noder av samma typ för DX-lagring. Tillval: Dell DX6000G Storage Compression-noden (SCN) för komprimering av data och objekt.

Dell-tjänster för IT-konsultation

Dell-tjänster utnyttjar en specialinriktad konsultmetod som bygger på erfarenheter från samverkan med tusentals kunder för att säkerställa att projekt utförs i tid och enligt planen. I samarbete med dig kan Dell hjälpa till att planera, utvärdera och implementera datahanteringsprojekt samtidigt som vi kan erbjuda den utbildning och kunskap som behövs för att du ska kunna utnyttja ditt lagringssystem effektivt.

FAS BESKRIVNING

Workshop om förenkling av lagringssystem
Inse möjligheterna
 • Cirka en halv dags kostnadsfri whiteboard-session med konsultation
 • Snabbare diagnos genom en unik MRI-metod (Measureable Rapid Insight) för att snabbt kunna ange det nuvarande tillståndet och belysa potentiella aktiviteter med högt värde
 • Möjligheterna till optimering av lagringen identifieras för att matcha rätt teknik till din verksamhets specifika behov
 • Sammanfattning av bästa praxis och beskrivning av kommande steg
Utvärdering av säkerhetskopiering, återställning och arkivering
Fatta välgrundade beslut
 • Omfattande, 35 dagar långt åtagande som erbjuder en omfattande genomgång av dina lagringsinfrastrukturdata
 • Insiktsfull insamling och analys av data i det sammanhang som gäller för din affärsmiljö och operativa miljö
 • Genomförbara rekommendationer med kostnadsmodeller när bedömningen är slutförd
Design
Bädda för framgång
 • Erfarna konsulter erbjuder lösningar baserade på bästa praxis som har anpassats för dina specifika affärsbehov och tekniska behov när det gäller dataarkivering
 • En utformning definieras klart och tydligt vid projektets början för att säkerställa att resurserna utnyttjas effektivt samtidigt som man fastställer kostnader och tidplan
Implementering
Utnyttja det fulla värdet
 • Möjliggör en välplanerad implementering av lösningar i vilken lagringsmiljö som helst för att minska risker och driftstopp
 • Inkluderar identifiering, analys, driftsättningsplanering och tester för godkännande

Dataarkivering och Dell-tjänster

Genom att dra nytta av väl beprövade erfarenheter och metoder kan Dells tjänster hjälpa dig att identifiera, utforma, implementera och upprätthålla rätt dataarkiveringslösning för din miljö.

Utvärdering av säkerhetskopiering, återställning och arkivering

Dell utvärderar kundens behov av dataarkivering och tillhandahåller genomförbara rekommendationer.

Utformning av lösning för arkivering av data

Utformningarna av våra lösningar för arkivering av data skräddarsys för att tillgodose kundernas behov genom lösningar som omfattar DX Object Storage-, Symantec och CommVault-produkter.

Utformning av DX Object Storage-lösning

Tjänster för utformning av dataarkiveringslösningar som är specifikt avsedda för DX Object Storage hjälper till att säkerställa en lyckad implementering och driftsättning i komplexa miljöer.

Dell ProSupport

Dell bryter den traditionella IT-supportens mönster med Dell ProSupport* – ett paket med professionella supporttjänster som kan anpassas till 100 procent för att förenkla din IT-miljö från datorn till datacentret.

Med Dell ProSupport kan du anpassa dina supporttjänster utifrån vem som ska få support, hur dessa ska få support och hur snabbt du vill att åtgärder ska sättas in. Anpassa din support i ännu större utsträckning för särskilda behov som tillgångs- och dataskydd eller proaktiv support.

Dells portfölj med ProSupport-tjänster kan tillhandahålla:
 • Experthjälp för specialiserade program och teknik, till exempel virtualisering, systemhantering, Microsoft Exchange med mera
 • Tjänster för förebyggande av problem som säkerställer att du får maximal aktiv drifttid
 • Snabba åtgärder som minskar förekomsten av oplanerade driftstopp
 • Tekniker-till-tekniker-support med Fast-Track-utsändning för certifierade IT-experter
 • Tjänster för spårning av bärbara datorer och dataskydd stärker din mobila arbetsstyrka samtidigt som de hjälper dig att skydda din investering
Sätt igång genom att helt enkelt välja servicemodellen Dell ProSupport för IT, som är utformad för IT-experter som du. Sedan kan du dra nytta av de Dell ProSupport-alternativ och rekommendationer som passar ditt sätt att använda tekniken.
Dell ProSupport

Dell ProSupport

Utforska hur ProSupport-tjänsterna från Dell kan hjälpa ditt företag på olika sätt – så att du kan fokusera på det som är viktigt. (Videon är på engelska.)

Titta på videon
 Du kan bara jämföra upp till 7 produkter. För att jämföra denna produkt, bocka ur en av de andra 7 produkterna.
(stäng)
 
 
P60-CS06