|

Dell Produktinformation för PowerVault ML6010

Intel® Xeon™
Open
Utförsäljning! Hög prestanda. Lågt pris. Köp nu ›

Skalbar och tillförlitlig


Välj

PowerVault™ ML6000 är ett intelligent, modulärt bandbibliotek som fungerar som målenhet för säkerhetskopiering för SAN-miljöer och erbjuder tillförlitlig katastrofåterställning. Egenskaper:

 • 5U-kontrollmodul för bandbibliotek
 • Bibliotekspartitionering för bättre flexibilitet (bibliotekshanterad kryptering tillgänglig med LTO-4, LTO-5 och LTO-6)

 
 
PowerVault ML6010-bandbibliotek
Video

Video

Branschledande lagringslösningar
Branschledande lagringslösningar
Du har bättre saker att tänka på än din säkerhetskopieringsteknik, och PowerVault™ ML6000-familjen har utformats för att säkerställa att lagringen av dina viktigaste filer fungerar bekymmerslöst. ML6000 är ett mångsidigt och toppklassat modulärt bandbibliotek på företagsnivå som ger kunder möjlighet att implementera sina lösningar för SAN-säkerhetskopiering. ML6000 är en smart, långsiktig investering som använder sig av bandenheterna LTO-4, LTO-5 och LTO-6 och media med WORM-kapacitet (write-once, read-many) samt funktioner såsom proaktiv övervakning för kontroll av alla större komponenter i delsystem och hantering av krypteringsnycklar för extra säkerhet. Produkterna i ML6000-familjen kan utökas i takt med att företagets kapacitetsbehov växer och erbjuder funktioner för långtidsförvaring och återställning av data i ett stabilt, intelligent och användarvänligt lagringssystem.
Mer information om bibliotekshanterad kryptering
Modulär flexibilitet
Modulär flexibilitet
Dell™ PowerVault™ ML6000-bandbiblioteket är en helt modulär säkerhetskopieringslösning för viktiga filer och data. Den fullständigt skalbara ML6000-familjen ger dig den säkra lagringskapacitet du behöver i dag samtidigt som den hjälper till att säkerställa att dina behov kan tillgodoses i morgon. Grundversionen har upp till 102,5 TB (med LTO-6) inbyggd kapacitet i ML6010-bibliotekskontrollmodulen på 5U med 41 kassetter och du kan sedan utöka biblioteket med 230 TB (med LTO-6) för varje ML6000-expansionsmodul på 9U upp till en total möjlig lagringskapacitet på enorma 1 022,5 TB (med LTO-6). Biblioteket finns förkonfigurerat i storlekarna 5U (ML6010), 14U (ML6020) och 23U (ML6030) och det är enkelt att lägga till ytterligare en enhet på 9U.
Jämförelsediagram för bandautomatisering

 
Du har bättre saker att tänka på än din säkerhetskopieringsteknik.

Kapacitet på begäran

Om du planerar för framtida lagringskapacitet idag kan det hjälpa dig att spara tid och pengar åt din organisation om du tar hjälp av funktionen on-demand-kapacitet. ML6030-biblioteket är till exempel förkonfigurerat med 87 aktiverade kassettplatser. När behovet uppstår kan ytterligare kassettplatser aktiveras i steg om 46 platser via programlicensnyckeln, vilket möjliggör skalbarhet till ännu bättre kapacitet utan avbrott. Det går snabbt att få tillgång till upp till tillgängliga 225 bandkassettplatser med 327 TB initial inbyggd kapacitet (med LTO-6). När företaget växer, växer även biblioteket. Alla extra 9U-expansionsmoduler är också skalbara via licensnyckel i steg om 46 platser, som slutligen ger stöd för upp till 409 platser i en 41U bibliotekskonfigurationen! Det är enkelt och okomplicerat att aktivera en ny licensnyckelkod och öka kapaciteten, eftersom det inte kräver någon extra maskinvara eller att biblioteket initieras på nytt.
Ett PowerVault ML6000-bandbibliotek erbjuder funktioner för förebyggande övervakning av bibliotekets komponenter och drift.
Smart diagnostik
Intelligensen hos ML6000 övervakar statusen hos alla komponenter och åtgärder i biblioteket. Relationsdiagnostik upprätthåller en historik över händelser som med tiden inträffar i biblioteket och korrelerar dem för att ge möjlighet att förutsäga fel. ML6000 väljer ut, samlar in och analyserar loggar och förser den utsedda administratören med information om möjliga problem innan de uppstår. Du kan utnyttja funktionen för e-postavisering för att skicka e-post om händelser som inträffar i säkerhetskopieringsmiljön. Det integrerade verktyget Data Path Verification kontrollerar också proaktivt datavägen för att se till att anslutning finns innan säkerhetskopieringen inleds, vilket dramatiskt minskar antalet misslyckade jobb
PowerVault ML6000 har ett intuitivt pekskärmsgränssnitt inbyggt, vilket ger dig tillgång till biblioteksfunktionerna med ett enkelt tryck.

Mångsidig hantering

Den integrerade funktionspanelens pekskärm är ett enkelt och intuitivt användargränssnitt som gör att du kan komma åt menyerna med en tryckning och du får snabbinformation om bibliotekets status. Inställning, installation, underhåll, partitionering och felsökning hanteras via guider som leder dig genom varje process steg för steg på ett enkelt språk. Ett fullödigt, HTML-baserat fjärrhanteringsverktyg gör det möjligt för administratörerna att sköta all bibliotekshantering via fjärranslutning. Självmedvetenheten och den enkla hanteringen hos ML6000 PowerVault-biblioteket bidrar till att säkerhetskopieringen alltid utförs tryggt och problemfritt.
Hela bandbiblioteksstacken i PowerVault ML6000 styrs av ett enda kontinuerligt robotsystem vilket innebär mindre risk för fel.Tillförlitlig teknik
Ett effektivt dataskydd kräver tillförlitlighet. Hela PowerVault™ ML6000-stacken styrs av ett enda kontinuerligt robotsystem. Detta innebär färre rörliga delar och minskad risk för fel, vilket ytterligare hjälper till att säkerställa att dina viktigaste filer förblir skyddade. WORM (write once, read many) är integrerat med LTO-generationen LTO-4 och högre. Det här bidrar till att förhindra att data skrivs över eller ändras på digital väg. ML6000 har ett redundant nätaggregat som är utformat för att säkerställa att din lagring alltid är aktiv och tillgänglig. För extra säkerhet är bibliotekshanterad kryptering tillgängligt för konfigurationer med LTO-4- och LTO-5-enheter.


Färre rörliga delar innebär minskad risk för fel, vilket ytterligare bidrar till att säkerställa att dina viktigaste filer förblir skyddade..


Kompatibla band- och disklösningar

Kompatibla band- och disklösningar

ML6000 PowerVault™-familjen har optimerats för Dell PowerEdge™-servrar och utformats för perfekt kompatibilitet med Dell EqualLogic™ iSCSI- och Dell Compellent-system för Fibre Channel-disklagring. PowerVault™ ML6000-familjen är ett utmärkt val för Dell Compellent eller Dell EqualLogic SAN-säkerhetskopiering och kan på ett effektivt sätt stödja dina långsiktiga arkiveringsbehov.

Redo för morgondagen

Tekniken utvecklas. Därför stödjer ML6000-familjen många olika typer av programvara från ledande företag som Symantec och CommVault liksom Dell EqualLogic-diskportföljen. PowerVault ML6000 använder framtidssäkrad enhetsteknik som har möjlighet att utvecklas med marknaden för att stödja olika anslutningsalternativ, bland andra Serial Attached SAS och Fibre Channel. En långsiktig investering kräver ett system som är flexibelt, modulärt och skalbart, och PowerVault ML6000-familjen är redo att växa tillsammans med ditt företag.
Använd band och skona miljön

Använd band och skona miljön

Med tanke på egenskaperna och fördelarna med bandlagring – som tillförlitlighet, bärbarhet, kryptering (LTO-4, LTO-5 och LTO-6) och bandkassetternas hållbarhet (över 20 år) – är den en perfekt lösning för dina säkerhetskopierings- eller arkiveringsbehov på både kort och lång sikt. När bandmedier lagras krävs det heller inte någon energi förrän de ska användas igen. Eftersom bandmedia inte förbrukar någon energi när de förvaras är de "naturligt" miljövänliga.

Teknik för säkerhetskopiering till band

 • Automatiserat bandbibliotek

  41 till 409 kassetter

  1–18 LTO-4-, LTO-5- och LTO-6 bandenheter

  Grundkonfigurationer på 5U, 14U och 23U

  Expansionsmodul på 9U

  32U- och 41U-konfigurationer tillgängliga för konfiguration

Serverkompatibilitet

Lagring

 • Inbyggd: 1 022,5 TB (med 409 LTO-5 kassetter)

  Enheter

  LTO-4, LTO-5- och LTO-6

Överföringshastighet och hastighet för säkerhetskopiering

 • Säkerhetskopieringshastighet

  Inbyggd maxkapacitet: (med 18 LTO-6-enheter)

  2 880 MB/s

  10 368 GB (10,4 TB)/tim

Bibliotekskonfigurationer

 • PowerVault ML6010 CM (5U)
  Upp till 41 kassetter
  Upp till 2 LTO-4-bandstationer
  Upp till 6 brevlådekassetter

  PowerVault ML6020 CM (14U)
  Upp till 133 kassetter
  Upp till 6 LTO-4-bandstationer
  Upp till 18 brevlådekassetter

  PowerVault ML6030 CM (23U)
  Upp till 225 kassetter
  Upp till 10 LTO-4-bandstationer
  Upp till 30 brevlådekassetter

  PowerVault ML6000 EM (9U)
  Upp till 92 kassetter
  Upp till 4 LTO-4-bandstationer

  ML6000 – 32U-konfiguration
  Upp till 317 kassetter
  Upp till 14 LTO-4-bandstationer
  Upp till 42 brevlådekassetter

  ML6000 – 41U-konfiguration
  Upp till 409 kassetter
  Upp till 18 LTO-4-bandstationer
  Upp till 54 brevlådekassetter

Kryptering

 • Bibliotekshanterad kryptering som tillval (LTO-4-, LTO-5- och LTO-6-enheter)

  Avancerade rapportering tillgängligt som tillval

Streckkodsläsare

 • Standard

Hårddisk

 • LTO3, LTO4 eller LTO5

Tillförlitlighet

 • Bandkassetternas livslängd: 30 år (i 20 °C, 40 % relativ luftfuktighet)
  MTBF (genomsnittstid mellan fel): Mer än 250 000 timmar
  Ström: Redundant strömförsörjning tillgänglig
  Användaruppgraderingar: Enheter, hållare för lagringsenheter, magasin, rackmonteringskit, hjul, extra nätaggregat
  Enheter som kan bytas ut i fält: Nätaggregat, mekanisk bandväljare, elektroniska kontrollenheter, enheter som kan bytas under drift, RMU
  Diagnostik: Inbyggd övervakning av stora delsystem, självtester, principbaserade meddelanden för e-post och sökare, automatisk kalibrering, automatisk inventering, SNMP-meddelanden via RMU
  Övriga funktioner: Automatisk streckkodsläsare, automatisk kalibrering, alternativ för automatisk eller manuell diskrengöring

Drift

 • Kassettbyte: 10 sekunder

  Inventeringstid: Mindre än 60 sekunder

  Inventeringshastighet: 128 platser på mindre än 20 sekunder

  Konfiguration: Automatisk identifiering och automatisk kalibrering för installerade/tillagda komponenter (moduler, band, enheter, magasin)

Hantering

 • Kontrollpanel
  Lösenordsskyddad, kontextkänslig LCD-menyskärm med bakgrundsbelysning
  Visar aktivitet i bibliotek, enhet och brevlåda
  Fjärrhantering
  Integrerad webbserver (Remote Management Unit – RMU)
  Driftstatuslampa

Styrenheter

 • 8 Gbit/s FC, 6 Gbit/s SAS

  Obs! ML6000 kommer att ha stöd för alla kombinationer av LTO-enheter

Programvara

Chassi

 • PowerVault ML6010 CM (5U)
  21,9 cm x 44,2 cm x 79,8 cm
  30 kg

  PowerVault ML6020 CM (14U)
  61,9 cm x 44,2 cm x 79,8 cm
  56,8 kg

  PowerVault ML6030 CM (14U)
  101,9 cm x 44,2 cm x 79,8 cm
  56,8 kg

Miljömässiga driftförhållanden

 • El: 100-240 V
  Höjd: 9 144 m
  Temperatur: 10 °C till 40 °C (drift)
  Luftfuktighet: 20-80 % icke-kondenserande (drift)
supporttjänster

Dells tjänster

Dell anser att en lagringsinfrastruktur som är välplanerad och väl underhållen kan hantera datatillväxt utan att kostnad och komplexitet ökar parallellt med tillväxten. Med intelligent datahantering kan företag optimera värdet på sina lagringsinvesteringar genom en mer effektiv användning av resurserna. Dells tjänster för datahantering kan hjälpa kunder att utforma, implementera, hantera och underhålla lagringsinfrastrukturer som tillgodoser kraven på datatillgänglighet samt lagring och återställning av data.

Dell™ ProSupport™ – Äkta support i företagsklass för komplexa miljöer. Mer än 80 procent av IT-budgeten går till underhållskostnader för infrastrukturen, vilket lämnar lite utrymme åt innovation. Med rätt supportlösning från Dell kan du fokusera på kärnverksamheten.

ProSupport Enterprise Suite

ProSupport Dell ProSupport Plus

Den har utformats för kunder som vill ha förstklassig support på maskinvara och program

Det här ingår: 
 • En enda kontaktpunkt med tillgång till välutbildade experter
 • Tillgänglig dygnet runt, alla dagar på året
 • Hjälp genom samarbete med tredje part
 • Support i mer än 165 länder och på 55 språk

Utformad för kritiska system i kundens miljö.

Det här ingår:
 • Dedikerad teknisk kontoansvarig
 • Direkt tillgång till mycket erfarna ProSupport Plus-tekniker
 • Fjärrövervakning och automatiserad support med SupportAssist
 • Månatliga rapporter och rekommendationer för prestanda
Dell Enterprise Deployment
Tjänster för Dell Enterprise Deployment
Dell har ett omfattande utbud av flexibla fjärr- och driftsättningstjänster på plats för PowerEdge™- och PowerEdge SC-servrar samt PowerVault™- och Dell EqualLogic-lagringsprodukter för att optimera driftsättningen och få igång ditt system snabbt. Vi är bäst på driftsättning med våra:
 • Driftsättningstekniker som är experter med djupgående produktkännedom
 • Beprövade processer som baseras på bästa praxis och omfattande verktyg och programvara
 • Behovsbaserade globala driftsättningsresurser och -kapacitet
 • Få världsledande driftsättningstjänster för företag, som börjar med en enda projektledare för att utvärdera, planera, konfigurera och integrera dina företagslösningar. Nu när din infrastruktur är optimalt driftsatt kan ta hjälp av våra datamigreringsexperter för att designa en robust planera och migrera dina data.
Utbildning
Dell Education Services
Minska driftstoppen, förbättra utnyttjandegraden och säkerställ affärskontinuitet med lagringsutbildning från Dell Education Services. Välj bland kurser från sådana som har utformats för att presentera Dell EqualLogic Storages disksystem och förbereda dig för mer avancerade ämnen till kurser som ger dig en fördjupad förståelse för de avancerade funktioner som ingår i disklagringssystemet och bästa praxis.

Mer information finns här(på engelska).
Dell ProSupport

Dell ProSupport

Utforska hur ProSupport-tjänsterna från Dell kan hjälpa ditt företag på olika sätt – så att du kan fokusera på det som är viktigt. (Videon är på engelska.)

Titta på videon
Hitta en partner

Hitta en partner

Hitta din lokala Dell-partner med verktyget Hitta en partner.

Hitta din partner nu
 Du kan bara jämföra upp till 7 produkter. För att jämföra denna produkt, bocka ur en av de andra 7 produkterna.
(stäng)
 
 
CS06