|

Dell SonicWALL Analyzer

intel® xeon™
Open
Kostnadsfri leverans gäller för alla bärbara och stationära datorer. Visa erbjudanden

Säkra nätverkets prestanda, hälsa och säkerhet

Fullständig synlighet i din Dell™ SonicWALL®-nätverksinfrastruktur med detaljerade rapporter om bandbredd, hot, applikationstrafikanalyser och mer.

Lamentablemente, este artículo ya no está disponible para su compra en línea. Vuelva a la página de inicio y busque artículos relacionados.
 
SonicWall Analyzer

 

 
Förklaring: S Standard Tillval I — Inte tillgänglig

LösningAnalysatorGMS
RapporteringSS
PrinciphanteringIS
ÖvervakningIS
GMS-mobilIS
DriftsättningsalternativAnalysatorGMS
Kan implementeras som virtuell enhetSS
Kan implementeras som programapplikationSS
Kan implementeras som UMA (Universal Management Appliance)IS
Kan implementeras för hantering och rapportering i ett IPv6-nätverk S
RapporteringAnalysatorGMS
Heltäckande uppsättning grafiska rapporterSS
KompatibilitetsrapporterSS
Anpassningsbara rapporter med möjlighet att borra nedSS
Centraliserad loggningSS
Rapportering om flera olika hotSS
Användarbaserad rapporteringSS
Rapporter om applikationsanvändningSS
Information om nya angreppSS
Detaljerade beskrivningar av rapporterSS
Bandbredds- och tjänstrapport per gränssnittSS
Rapporter om SonicWALL UTM-brandväggarSS
Rapporter om SonicWALL SRA SSL VPN-enheterSS
Rapporter om SonicWALL CDP-enheter för säkerhetskopiering och återställningSS
Universella, schemalagda rapporterSS
Nästa generations syslog-baserade rapporterSS
Flexibla och detaljerade rapporter nästan i realtidSS
Användarcentrerade rapporterSS
Bandbreddsrapporter per användareSS
Mer detaljerade tjänstrapporterSS
Rapporter om VPN-klientaktivitetSS
Mer detaljerad sammanfattning av tjänster över VPNSS
Rapporter om obehöriga trådlösa åtkomstpunkterSS
SRA SMB WAF-rapporter (Web Application Firewall)SS
HanteringAnalysatorGMS
Åtkomst överalltSS
Varningar och meddelandenSS
DiagnostikverktygSS
Avancerat gränssnittSS
Flera samtidiga användarsessionerIS
Hantering och planering offlineIS
Hantering av säkerhetsprinciper för brandväggIS
Hantering av VPN-säkerhetsprinciperIS
Hantering av CDP-principerIS
Hantering av säkerhetsprinciper för e-postIS
Hantering av principer för säker fjärråtkomst/SSL VPNIS
Hantering av säkerhetstjänster med mervärdeIS
Definiera principmallar på gruppnivåIS
Principreplikering från enhet till en enhetsgruppIS
Principreplikering från gruppnivå till en enstaka enhetIS
Redundans och hög tillgänglighetIS
AllokeringshanteringIS
Skalbar och distribuerad arkitekturIS
Dynamiska hanteringsvyerIS
Enhetlig licenshanterareIS
Kommandotolksgränssnitt (CLI)IS
Webbtjänst-API (Application Programming Interface)IS
Rollbaserad hantering (användare, grupper)IS
Universell panelIS
Säkerhetskopiering av inställningsfiler för brandvägg och SRA SMB-enheterIS
ÖvervakningAnalysatorGMS
IPFIX-dataflöden i realtidIS
Stöd för SNMP för SonicWall-enheter S 
Övervakning och varningar för aktiva enheterSS
SNMP-fördröjningshanteringIS
Statusövervakning för VPN-anslutning och brandväggSS
Övervakning och varningar för Live SyslogSS
Hårddisk som kan ersättas på platsIi UMA-maskinvara

Information om regler och föreskrifter:
Faktablad om produktsäkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet och miljö (på engelska)
Dells startsida för efterlevnad av föreskrifter (på engelska)
Dell och miljön (på engelska)

Skarpa trafikanalyser för mer effektiv verksamhet
Skarpa trafikanalyser för mer effektiv verksamhet.
Få fullständig koll på hälsa, prestanda och säkerhet i ditt SonicWALL-nätverksinfrastruktur. SonicWALL är den enda brandväggsleverantören som kombinerar applikationstrafikanalyser med granulära, statistiska data för att tillhandahålla en heltäckande lösning. Med syslogdata av nästa generation, kan trafikanalyser hjälpa dig att identifiera vilka applikationer som används av varje system och användare.

Översikt av universella rapporter.
Administratörer kan välja att generera en enstaka rapport som kombinerar diagram och tabeller för flera enheter och skicka rapporter i olika format till en eller flera e-postadresser. Du kan också generera rapporter som uppfyller särskilda bestämmelser.

Ny attackintelligens för rapportering om många olika hot.
Med antiviruskontroll på gatewaynivå, antispyware-program, intrångsskydd, applikationsintelligens och kontrolltjänster på SonicWALL-brandväggar kan administratörer använda Analyzer för att rapportera och snabbt reagera på inkommande hot med ny attackintelligens, inklusive typer av attacker eller intrångsförsök och källadressen som attacken kommer ifrån. Företag kan samla information om hindrade attacker och få direktåtkomst till upptäckta hotaktiviteter.
Flexibla implementeringsalternativ som passar ditt företag
Flexibla implementeringsalternativ som passar ditt företag.
SonicWALL Analyzer kan implementeras som ett Windows-program eller som en virtuell enhet. Genom att implementera SonicWALL Analyzer som en virtuell enhet i en VMware®-miljö kan företag skapa delade datorresurser som optimerar användning, förenklar migrering och minskar kostnader.

Säker fjärråtkomst och rapportering om säkerhetskopiering.
Dell SonicWALL Secure Remote Access (SRA) och händelserapportering med Continuous Data Protection (CDP) genererar syslogdata av nästa generation som ger detaljerad insikt i utrustningens hälsa och uppträdande.
 Du kan bara jämföra upp till 7 produkter. För att jämföra denna produkt, bocka ur en av de andra 7 produkterna.
(stäng)
 
 
P20-CS05