|

Wyse WSM – dator- och applikationsvirtualisering


Windows 10
intel® core™
Open
Ta del av fantastiska kampanjer på våra populäraste datorer för företag. Visa erbjudande

Virtualisering av datorer/program och serverprovisionering på begäran när behovet uppstår.

Höga prestanda och säker virtualisering av datorer och program, kostnadseffektivt och enkelt att hantera och konfigurera.

Ring för prisuppgifter
 

 

 
Högpresterande virtualiseringslösning för virtuella datorer och program med serverprovisionering

Praktiskt taget alla Windows-program kan köras på en klientslutpunkt i molnet på samma sätt som på en traditionell dator, utan säkerhetsrisker eller extra kostnader för hantering och underhåll. Dell Wyse WSM levererar operativsystemsavbildningar och applikationer separat till tillståndslösa, disklösa klienter på begäran från molnet. Det här gör det möjligt för IT-personalen att snabbt byta operativsystemsavbildningar och uppgradera program och installera korrigeringar på hela företaget – de behöver i princip bara släppa och dra filer.

WSM möjliggör även provisionering av serveravbildningar från en central plats till flera fysiska eller virtuella serverplattformar.
Dell Wyse WSM − molnbaserad dator- och applikationsvirtualisering
Wyse WSM – dator- och applikationsvirtualisering med följande funktioner:
 • Hög prestanda: En rik, snabb datorupplevelse som liknar en traditionell, stationär dator, med fullständig kompatibilitet för program och kringutrustning.
 • Enkelt underhåll: Centraliserad, webbaserad administration med policybaserad kontroll och återställning samt rensning med ett enda klick.
 • Skalbarhet: Distribuerad arkitektur med stöd för flera servrar som är enkel att skala för ett företag eller en global organisation.

Förstklassig säkerhet och kompatibilitet

Tillhandahåll en produktiv, oavbruten, virtuell datorupplevelse med Wyse WSM − säker och manipuleringsresistent virtualisering för virtuella datorer och program. Tillståndslösa och disklösa klienter gör datorerna extremt säkra och kräver ingen lokal hantering.

Fördelar med Wyse WSM-implementering:
 • Funktionell även vid WAN-fel: Distribuerad arkitektur ser till att fjärranslutna kontor kan fortsätta att arbeta med virtuella datorer och applikationer även om WAN-nätverket (Wide Area Network) slutar fungera.
 • Hög säkerhet: Alla operativsystemsavbildningar, applikationer och data, inklusive sparade och skrivna data, finns i säkert förvar på servern. Operativsystemet, applikationer och innehåll rensas från varje klient vid utloggning.
 • Manipuleringsresistent: Centralt hanterad, distribuerad arkitektur ser till att operativsystemavbildningar och applikationer efterföljer industristandarder och efterlever regler från myndigheter.

Kompatibelt med en mängd olika applikationer och kringutrustning

Om det fungerar med Windows® fungerar det med WSM. Wyse WSM kan anpassas till i stort sett alla Windows-miljöer och tillhandahåller säkerhet, enkel hantering och kontroll utan några kostnader för VDI-utbyggnad. Det ger flexibel användning av klientslutpunkter, inklusive befintliga stationära och bärbara datorer, tunna klienter eller tillståndslösa molndatorer. WSM är en perfekt lösning för:

Dell Wyse WSM − molnbaserad dator- och applikationsvirtualisering
Utbildning: Hantera virtuella datorer i en skola eller i ett skoldistrikt från en central plats och gör det möjligt för labb och klassrum att köra en mängd olika Windows-applikationer, inklusive de som inte publiceras för VDI. Behåll stark kontroll över applikationer och avbildningar genom molndatorer eller ge större flexibilitet för användare och administratörer med bärbara datorer eller tunna klienter för slutpunkter.
Dell Wyse WSM − molnbaserad dator- och applikationsvirtualisering
Hälso - och sjukvård: Få samma prestanda som på en vanlig stationär dator med lagringskapacitet som en central server med en kostnadseffektiv Wyse WSM-implementering. Länka filialkontor och andra distribuerade platser via ett WAN-nätverk (Wide Area Network) för att förenkla kompatibiliteten och garantera oavbruten tillgänglighet.
Dell Wyse WSM − molnbaserad dator- och applikationsvirtualisering
Företag: Wyse WSM är ett kostnadseffektivt alternativ till VDI som möjliggör virtualisering av datorer och program över distribuerade platser samtidigt som du får central kontroll över säkerhet och regelefterlevnad.
dell wyse wsm
WSM-startpaketet är nu tillgängligt: Utvärdera WSM med ett enkelt och prisvärt startpaket som är enkelt att driftsätta. Den här förkonfigurerade lösningen innehåller allt du behöver – du behöver bara ansluta och starta, så är du igång.
Startpaket för Dell Wyse WSM

Kom snabbt igång med att konfigurera din egen högkapacitetslösning för virtuella datorer och applikationslösningar med WSM-startpaketet – ett enkelt, kostnadseffektivt och skalbart sätt att utvärdera WSM-teknik.
 • Enkelt och prisvärt: Med minimal direktinvestering som ger en heltäckande, förkonfigurerad lösning för att utvärdera WSM.
 • Skala upp i takt med att du växer: Allt du behöver finns här, inklusive Dell Wyse-molndatorer för tre användare. Du kan enkelt utöka lösningen och få stöd för upp till 12 klienter.
 • Snabbt och enkelt koncepttest: Tack vare den effektiva plug-and-play-driftsättningen behöver du bara ansluta och starta och sedan är du igång. Utvärdera inom några timmar i stället för dagar.

Allt du behöver för att driftsätta WSM

Startpaketet innehåller alla komponenter du behöver: en server, nätverksenheter, kablar och tre molnklienter. Det är förkonfigurerat och enkelt att driftsätta, vilket ger ett enkelt sätt att dra nytta av fördelarna med virtuella WSM-datorer.
Dell Wyse WSM
I startpaketet för Dell Wyse WSM ingår:
 • Server: Dell Wyse WSM-programvara på ett stationärt datorsystem från Dell
 • Nätverk: DHCP-aktiverad router/switch och kablar
 • Molndatorer: Tre Dell Wyse 5000-D00D-molndatorer (en fungerar även som referensenhet)
 • Kringutrustning: Ett tangentbord och en mus för varje molndator
 • Bildskärmar: Skärmar (3) för klienter (tillval)
 • Programvarulicenser: WSM-licenser för molndatorer*
 • Tjänster: Ett års Dell ProSupport* för server, klienter och WSM-programvara
 Du kan bara jämföra upp till 7 produkter. För att jämföra denna produkt, bocka ur en av de andra 7 produkterna.
(stäng)
 
 
CS03