Baza wiedzy

Przewodnik po oprogramowaniu Dell Webcam i Dell Webcam CentralAby dowiedzieć się więcej o kamerze internetowej, uzyskać pomoc w jej obsłudze i rozwiązać związane z nią problemy, zapoznaj się z informacjami w sekcji odpowiadającej systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na Twoim komputerze.

Prosimy o dodanie łącza do tego artykułu do ulubionych, ponieważ podczas czynności mających na celu rozwiązywanie problemów zalecane jest ponowne uruchamianie komputera.

Spis treści:

 1. Windows 10
  1. Często zadawane pytania dotyczące systemów Windows 10
  2. Reinstalacja sterowników kamery internetowej
  3. Jak uzyskać program Skype i korzystać z niego
  4. Jak uruchomić oprogramowanie Skype
  5. Ekran jest czarny, pusty lub ciemny
  6. Mikrofon kamery internetowej nie działa
  7. Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową

 2. Windows 8 (8.1)
  1. Często zadawane pytania dotyczące systemów Windows 8 i Windows 8.1
  2. Reinstalacja sterowników kamery internetowej
  3. Jak uzyskać program Skype i korzystać z niego
  4. Jak uruchomić oprogramowanie Skype
  5. Ekran jest czarny, pusty lub ciemny
  6. Mikrofon kamery internetowej nie działa
  7. Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową

 3. Windows XP, Windows Vista lub Windows 7
  1. Często zadawane pytania
  2. Rozwiązywanie problemów dotyczących kamery internetowej
   1. Komunikat lub błąd
   2. Ekran jest czarny, pusty lub ciemny
   3. Mikrofon kamery internetowej nie działa
   4. Oprogramowanie Webcam Central jest wyświetlane poziomo
  3. Odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania Webcam Central
  4. Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam
  5. Jak korzystać z funkcji oprogramowania Dell Webcam Central
  6. Jak uzyskać program Skype i korzystać z niego
  7. Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową

1. Windows 10

Często zadawane pytania dotyczące systemów Windows 10

Uwaga: oprogramowanie Dell Webcam Central nie jest dostępne na systemy Windows 10 i Windows 8 (8.1). Po uaktualnieniu do systemu Windows 10 należy używać programu Skype. Zapoznaj się z sekcją Często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak pobrać program Skype.
 1. Gdzie mogę znaleźć sterowniki do swojej kamery internetowej?
  W systemie Windows 10 sterowniki kamery internetowej wszystkich komputerów są wbudowane.
  Aby uzyskać informacje na temat usuwania i wymuszania reinstalacji sterowników kamery internetowej w systemie Windows 10, należy zapoznać się z treścią artykułu Reinstalacja sterowników kamery internetowej.
 2. Gdzie mogę pobrać program Skype i jak z niego korzystać?
  Program Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype. Skype jest natywną aplikacją w systemie Windows 10
 3. Jak uruchomić program Skype?
  Szczegółowy opis tego procesu można znaleźć w sekcji Uruchamianie oprogramowania Skype.
 4. Gdzie jest mikrofon współpracujący z daną kamerą internetową?
  Mikrofon to mały otwór obok obiektywu kamery (może znajdować się po prawej lub po lewej stronie).
 5. Mam problem z mikrofonem kamery internetowej.
  Sekcja Mikrofon kamery internetowej nie działa zawiera instrukcję krok po kroku.

Reinstalacja sterowników kamery internetowej

Aby przeinstalować istniejący sterownik, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
 2. W polu Wyszukaj wpisz Menedżer urządzeń.
 3. Dotknij lub kliknij opcję Menedżer urządzeń (Panel sterowania).
 4. Dotknij lub kliknij strzałkę na lewo od opcji Urządzenia do obrazowania.
  (Jeżeli nie ma listy urządzeń do obrazowania, skontaktuj się z pomocą techniczną)
 5. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Zintegrowana kamera internetowa lub Kamera USB.
 6. Dotknij lub kliknij opcję Odinstaluj.
 7. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
 8. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
  System Windows 10 automatycznie wykryje i zainstaluje sterowniki kamery internetowej.
 9. Jeśli kamera internetowa wciąż nie działa, po instalacji sterowników należy odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie kamery internetowej. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania kamery internetowej.

Jak uzyskać program Skype i korzystać z niego

Oprogramowanie Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.

W niektórych przypadkach oprogramowanie Skype jest już instalowane fabrycznie w systemie Windows 10.
 

Jak uruchomić oprogramowanie Skype w systemie Windows 10

 • Dotknij lub kliknij Start, dotknij lub kliknij Skype na ekranie Start.
 • Dotknij lub kliknij Start, dotknij lub kliknij Wszystkie aplikacje, przewiń w dół do pozycji Skype. Dotknij lub kliknij opcję Skype.
 • W polu Wyszukaj wpisz Skype, dotknij lub kliknij Skype (aplikacja Modern).

Ekran jest czarny, pusty lub ciemny

 1. Pusty, czarny lub ciemny ekran może być efektem słabego oświetlenia otoczenia lub ustawienia niewłaściwego trybu kamery internetowej. Upewnij się, że korzystasz z kamery internetowej w dobrze oświetlonym miejscu.
 2. Dostosuj ustawienie jasności w oprogramowaniu Skype. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej Skype.

Mikrofon kamery internetowej nie działa

 1. Sprawdź ustawienia dźwięku w używanym programie do obsługi kamery internetowej.
 2. Jeżeli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy firmy Dell Sound Problems in Microsoft Windows (Problemy z dźwiękiem w systemie Microsoft Windows).
 3. Jeżeli w artykule Bazy wiedzy Microsoft nie znalazłeś rozwiązania problemu, przeprowadź test diagnostyczny mikrofonu w Twoim komputerze. Aby przeprowadzić diagnostykę mikrofonu w Twoim komputerze, zapoznaj się z artykułem w Bazie wiedzy firmy Dell How to use the Dell PC Diagnostics (Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics). W zakładce Advanced (Zaawansowane) wybierz Hardware (Sprzęt), a następnie Microphone (Mikrofon) i dotknij lub kliknij Run Diagnostics (Uruchom diagnostykę).
 4. Upewnij się, że głośność w komputerze jest ustawiona na maksymalny poziom i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić test mikrofonu.

Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową

Aby przeprowadzić diagnostykę kamery internetowej w Twoim komputerze, zapoznaj się z artykułem w Bazie wiedzy firmy Dell How to use the Dell PC Diagnostics (Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics). W zakładce Advanced (Zaawansowane) wybierz Hardware (Sprzęt), a następnie Camera (Aparat) i kliknij Run Diagnostics (Uruchom diagnostykę).
(Jeśli test diagnostyczny zamyka się bez wyświetlania wyników, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.)


2. Windows 8.1

 • Film (tylko w języku angielskim) — film informacyjny na temat kamery internetowej


Często zadawane pytania dotyczące systemów Windows 8 i Windows 8.1

Uwaga: oprogramowanie Dell Webcam Central nie jest dostępne na systemy Windows 10 i Windows 8 (8.1). W przypadku pracy w systemie Windows 8 (8.1) należy używać programu Skype. Zapoznaj się z sekcją Często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak pobrać program Skype.
 1. Gdzie mogę znaleźć sterowniki do swojej kamery internetowej?
  We wszystkich komputerach z systemem Windows 8 i Windows 8.1 sterowniki są wbudowane w system operacyjny (natywne).
  Aby uzyskać informacje na temat usuwania i wymuszania reinstalacji sterowników kamery internetowej w systemie Windows 8, należy zapoznać się z treścią artykułu Reinstalacja sterowników kamery internetowej.
 2. Gdzie mogę pobrać program Skype i jak z niego korzystać?
  Program Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype. Skype jest natywną aplikacją w systemie Windows 8 i Windows 8.1
 3. Jak uruchomić program Skype?
  Szczegółowy opis tego procesu można znaleźć w sekcji Uruchamianie oprogramowania Skype.
 4. Gdzie jest mikrofon współpracujący z daną kamerą internetową?
  Mikrofon to mały otwór obok obiektywu kamery (może znajdować się po prawej lub po lewej stronie).
 5. Mam problem z mikrofonem kamery internetowej.
  Sekcja Mikrofon kamery internetowej nie działa zawiera instrukcję krok po kroku.

Reinstalacja sterowników kamery internetowej

Aby przeinstalować istniejący sterownik, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
 2. Ustaw wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
 3. Kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer.
 5. Kliknij Właściwości.
 6. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń w lewym górnym rogu.
 7. Kliknij symbol strzałki widoczny po lewej stronie opcji Urządzenia do obrazowania.
  (Jeżeli nie ma listy urządzeń do obrazowania, skontaktuj się z pomocą techniczną)
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zintegrowana kamera internetowa lub Kamera USB.
 9. Kliknij przycisk Odinstaluj.
 10. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
 11. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
  System Windows 8 i Windows 8.1 automatycznie wykryje i zainstaluje sterowniki kamery internetowej.
 12. Jeśli kamera internetowa wciąż nie działa, po instalacji sterowników należy odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie kamery internetowej. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania kamery internetowej.

Jak uzyskać program Skype i korzystać z niego

Oprogramowanie Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.

W niektórych przypadkach oprogramowanie Skype jest już instalowane fabrycznie w systemie Windows 8 i Windows 8.1.
 

Jak uruchomić oprogramowanie Skype w systemie Windows 8

Na ekranie startowym kliknij Skype, aby uruchomić aplikację.


Ekran jest czarny, pusty lub ciemny

Model Inspiron One 2330 ma obrotową osłonę kamery internetowej, która znajduje się pośrodku górnej części ekranu. Osłona musi być otwarta.
 1. Pusty, czarny lub ciemny ekran może być efektem słabego oświetlenia otoczenia lub ustawienia niewłaściwego trybu kamery internetowej. Upewnij się, że korzystasz z kamery internetowej w dobrze oświetlonym miejscu.
 2. Dostosuj ustawienie jasności w oprogramowaniu Skype. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej Skype.

Mikrofon kamery internetowej nie działa

 1. Sprawdź ustawienia dźwięku w używanym programie do obsługi kamery internetowej.
 2. Jeżeli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy firmy Dell Sound Problems in Microsoft Windows (Problemy z dźwiękiem w systemie Microsoft Windows).
 3. Jeżeli w artykule bazy wiedzy Microsoft nie ma rozwiązania problemu, dostępny jest test diagnostyczny dla mikrofonu. Aby przeprowadzić diagnostykę mikrofonu w Twoim komputerze, zapoznaj się z artykułem w Bazie wiedzy firmy Dell How to use the Dell PC Diagnostics (Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics). W zakładce Advanced (Zaawansowane) wybierz Hardware (Sprzęt), a następnie Microphone (Mikrofon) i dotknij lub kliknij Run Diagnostics (Uruchom diagnostykę).
 4. Upewnij się, że głośność w komputerze jest ustawiona na maksymalny poziom i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić test mikrofonu.

Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową

Aby przeprowadzić diagnostykę kamery internetowej w Twoim komputerze, zapoznaj się z artykułem w Bazie wiedzy firmy Dell How to use the Dell PC Diagnostics (Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics). W zakładce Advanced (Zaawansowane) wybierz Hardware (Sprzęt), a następnie Camera (Aparat) i kliknij Run Diagnostics (Uruchom diagnostykę).
(Jeśli test diagnostyczny zamyka się bez wyświetlania wyników, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.)


3. Windows XP, Windows Vista lub Windows 7

Film (tylko w języku angielskim) — Kamery internetowe — zawsze w kontakcie

Film (tylko w języku angielskim) — Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową firmy Dell (Windows 7)

Film (tylko w języku angielskim) — Zintegrowane wsparcie kamery internetowej firmy Dell (Windows 7)


Często zadawane pytania

 1. Gdzie mogę uzyskać oprogramowanie Dell Webcam Central?
  Oprogramowanie Dell Webcam Central jest dostępne w witrynie My Dell Downloads. Więcej informacji znajduje się w sekcji Odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania Webcam Central.
  Uwaga: oprogramowanie Dell Webcam Central nie jest dostępne na systemy Windows 10 i Windows 8 (8.1). Po uaktualnieniu do systemu Windows 10 należy używać programu Skype. Zapoznaj się z sekcją Często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak pobrać program Skype.
 2. Jak sprawić, by kamera internetowa działała?
  Oprogramowanie Dell Webcam Central musi być zainstalowane w systemie Windows XP i Windows Vista, aby można było uruchomić i korzystać z kamery internetowej, ponieważ zawiera ono jej sterowniki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central.
 3. Gdzie jest mikrofon współpracujący z daną kamerą internetową?
  Mikrofon to mały otwór obok obiektywu kamery (może znajdować się po prawej lub po lewej stronie).
 4. Mam problem z mikrofonem kamery internetowej.
  Sekcja Mikrofon kamery internetowej nie działa zawiera instrukcję krok po kroku.
 5. Mam problem z kamerą internetową.
  Sekcja Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową zawiera instrukcję krok po kroku.
 6. Gdzie mogę uzyskać program Skype i jak z niego korzystać?
  Program Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype. Skype jest natywną aplikacją w systemie Windows 8 (8.1).
 7. Czy oprogramowanie Dell Webcam Central obsługuje zewnętrzne kamery internetowe USB?
  Oprogramowanie Dell Webcam Central nie obsługuje zewnętrznych kamer internetowych USB.

Rozwiązywanie problemów dotyczących kamery internetowej


Komunikat lub błąd

Komunikaty i błędy, takie jak Nie podłączono obsługiwanej kamery internetowej, Podłącz obsługiwane urządzenie i Zamknij inną aplikację przesyłania strumieniowego wideo, aby uruchomić film można rozwiązać poprzez odinstalowanie, przeinstalowanie lub uaktualnienie sterownika kamery internetowej.
Procedura odinstalowania i ponownej instalacji sterownika kamery internetowej zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.

Znajdź system operacyjny zainstalowany w komputerze wśród poniższych opcji.

Windows XP
 1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
 2. W celu uzyskania najlepszych efektów zalecamy odinstalowanie istniejącego sterownika kamery internetowej przed zainstalowaniem nowego.
  Aby odinstalować istniejący sterownik, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę System.
  4. Kliknij kartę Sprzęt.
  5. Kliknij polecenie Menedżer urządzeń.
  6. Kliknij znak plus (+) obok pozycji Urządzenia do obrazowania.
   (Jeżeli nie ma listy urządzeń do obrazowania, skontaktuj się z pomocą techniczną)
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy Zintegrowaną kamerę internetową, a następnie wybierz Odinstaluj.
  8. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
  9. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
   (Gdy po ponownym uruchomieniu komputera pojawi się okno Kreatora dodawania sprzętu, kliknij Anuluj, a następnie pobierz i zainstaluj sterowniki kamery internetowej).

Windows Vista
 1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
 2. W celu uzyskania najlepszych efektów zalecamy odinstalowanie istniejącego sterownika kamery internetowej przed zainstalowaniem nowego.
  Aby odinstalować istniejący sterownik, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer.
  3. Kliknij Właściwości.
  4. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń w lewym górnym rogu.
  5. Kliknij pozycję Urządzenia do obrazowania.
   (Jeżeli nie ma listy urządzeń do obrazowania, skontaktuj się z pomocą techniczną)
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zintegrowana kamera internetowa.
  7. Kliknij przycisk Odinstaluj.
  8. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
  9. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
   (Gdy po ponownym uruchomieniu komputera pojawi się okno Kreatora dodawania sprzętu, kliknij Anuluj, a następnie pobierz i zainstaluj sterowniki kamery internetowej).

Windows 7
 1. Zmień ustawienia kompatybilność oprogramowania Dell Webcam Central na Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 2).

  Aby zmienić ustawienia kompatybilności oprogramowania Dell Webcam Central, wykonaj następujące czynności.
  1. Zamknij oprogramowanie Dell Webcam Central.
  2. Kliknij przycisk Start.
  3. Kliknij polecenie Komputer.
  4. Kliknij dwukrotnie element Dysk lokalny (C:).
  5. Kliknij dwukrotnie folder Program files (x86).
  6. Kliknij dwukrotnie pozycję Dell Webcam.
  7. Kliknij dwukrotnie pozycję Dell Webcam Central.
  8. Przewijaj okno do czasu znalezienia pliku WebcamDell2.
  9. Kliknij plik WebcamDell2 prawym przyciskiem myszy.
  10. Wybierz Właściwości.
  11. Kliknij zakładkę Zgodność.
  12. Kliknij, aby zaznaczyć pole obok opcji Uruchom ten program w trybie zgodności z.
  13. Wybierz z menu rozwijanego system Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 2).
  14. Kliknij przycisk Zastosuj.
  15. Kliknij przycisk OK.
  16. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central. (Jeżeli błąd nadal występuje, przejdź do kroku 2).
 2. Ponowna instalacja sterownika Kamery internetowej
  Aby przeinstalować istniejący sterownik, wykonaj następujące czynności:
  1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
  2. Kliknij przycisk Start.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer.
  4. Kliknij Właściwości.
  5. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń w lewym górnym rogu.
  6. Kliknij pozycję Urządzenia do obrazowania.
   (Jeżeli nie ma listy urządzeń do obrazowania, skontaktuj się z pomocą techniczną)
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zintegrowana kamera internetowa lub Kamera USB.
  8. Kliknij przycisk Odinstaluj.
  9. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
  10. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
   Sterowniki większości kamer internetowych zostały dołączone przez firmę Microsoft do systemu Windows 7 i zostaną one automatycznie przeinstalowane po ponownym uruchomieniu komputera. Ponadto istnieją konkretne sterowniki dla notebooków XPS, które znajdują się w sprzedaży od października 2010 r. (XPS L501X, XPS L502X, XPS L701X, XPS L702X). Są one dostępne na stronie Sterowniki i pliki do pobrania. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania. Sterownik kamery internetowej znajduje się w sekcji Sterowniki urządzeń wejściowych pod nazwą Quanta – Sterownik, na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  11. W celu uzyskania najlepszych efektów, oprogramowanie kamery internetowej należy również odinstalować i zainstalować ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania Webcam Central.

Ekran jest czarny, pusty lub ciemny

Pusty, czarny lub ciemny ekran może być spowodowany przez słabe oświetlenie lub ustawienie nieprawidłowego trybu wyświetlania. Upewnij się, że korzystasz z kamery internetowej w dobrze oświetlonym miejscu.

Model Inspiron One 2330 ma obrotową osłonę kamery internetowej, która znajduje się pośrodku górnej części ekranu. Osłona musi być otwarta.
 1. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central.
 2. Upewnij się, że w prawym dolnym rogu wybrano tryb Przechwytywanie.
 3. Umieść biały przedmiot przed obiektywem kamery internetowej.
  • Jeżeli biały przedmiot będzie wyświetlany poprawnie, zadbaj o dobre oświetlenie miejsca, w którym korzystasz z kamery internetowej.
  • Jeżeli biały przedmiot wcale nie zostanie wyświetlony, zapoznaj się z informacjami w sekcji Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową.
  • Jeżeli biały przedmiot jest widoczny, ale ekran jest ciemny, wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu.
   2. Przesuń suwaki na paskach Podświetlenie, Jasność i Gamma w prawo, aby zwiększyć widoczność wszystkiego, co znajduje się przed kamerą internetową. Jeżeli zmiana tych ustawień nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Mikrofon kamery internetowej nie działa

 1. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central.
 2. Kliknij znajdującą się w prawym dolnym rogu okna Dell Webcam Central strzałkę rozwijanego menu obok obrazka mikrofonu i wybierz opcję Mikrofon.
 3. Kliknij obrazek mikrofonu i upewnij się, że nie został wyciszony (gdy jest wyciszony, wyświetlany jest pasek przekreślający mikrofon).
 4. Jeżeli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy firmy Microsoft, Sound Problems in Microsoft Windows (Problemy z dźwiękiem w systemie Microsoft Windows).
 5. Jeżeli w artykule bazy wiedzy Microsoft nie ma rozwiązania problemu, dostępny jest test diagnostyczny dla mikrofonu. Aby przeprowadzić diagnostykę mikrofonu w Twoim komputerze, zapoznaj się z artykułem w Bazie wiedzy firmy Dell How to use the Dell PC Diagnostics (Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics). W zakładce Advanced (Zaawansowane) wybierz Hardware (Sprzęt), a następnie Microphone (Mikrofon) i dotknij lub kliknij Run Diagnostics (Uruchom diagnostykę).
 6. Upewnij się, że głośność w komputerze jest ustawiona na maksymalny poziom i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić test mikrofonu.

Oprogramowanie Webcam Central jest wyświetlane poziomo

Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki wideo dla swojego komputera. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania.


Odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania Webcam Central

Procedura odinstalowania i ponownej instalacji sterownika kamery internetowej zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.

Z poniższej listy wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze.
(Zapoznaj się z sekcją Komunikat lub błąd, aby uzyskać pomoc w ustaleniu, jaki system operacyjny jest zainstalowany na komputerze.)

Windows 7 i Vista

Aby odinstalować oprogramowanie Dell Webcam Central, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Za pomocą rozwijanego menu obok opcji Wyświetl według: w prawym górnym rogu, wybierz Duże ikony.
 4. Kliknij opcję Programy i funkcje.
 5. Kliknij pozycję Dell Webcam Central.
 6. Kliknij przycisk Odinstaluj.
 7. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
 8. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.

Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania Webcam Central dla komputera firmy Dell, należy wykonać następujące czynności:

Uwagi:
 • Poniższe kroki działają w przypadku przeglądarki Internet Explorer. Nie będą działać w przypadku przeglądarek Firefox i Google Chrome. Zalecamy zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki Internet Explorer na komputerze.
 • W przypadku zaktualizowania systemu do Windows 10 i wcześniejszego użytkowania oprogramowania Dell Webcam Central, firma Dell zaleca skorzystanie z komunikatora Skype. Aby uzyskać dodatkową pomoc, zapoznaj się z sekcją Jak uzyskać program Skype i korzystać z niego.
 • Początkowy proces rejestracji wymaga pobrania pliku i zeskanowania posiadanego przez Ciebie komputera firmy Dell. Może to potrwać do pięciu minut.
 1. Przejdź do strony My Dell Downloads
 2. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Zaloguj się do Mojego konta firmy Dell lub zarejestruj Moje konto firmy Dell.
  Uwaga: Jeżeli jest to pierwszy komputer, który rejestrujesz.
  1. Zaznacz pole wyboru w celu akceptacji Warunków pobierania ze strony „Moje pobierania z witryny Dell”, a następnie kliknij opcję Register System (Zarejestruj komputer) u dołu strony.
  2. Może pojawić się komunikat „This website wants to install the following add-on: 'SysProExe' from 'Dell Inc'.” (Ta witryna chce zainstalować następujący dodatek: „SysProExe” firmy „Dell Inc”); jeśli tak się stanie kliknij opcję Install (Zainstaluj).
  3. Może zostać wyświetlone okno Windows Internet Explorer; jeśli tak się stanie, kliknij przycisk Retry (Ponów próbę).
  4. Może zostać wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika; jeśli tak się stanie, kliknij przycisk Tak.
  5. Może zostać wyświetlone okno Zabezpieczenia programu Internet Explorer. Jeśli tak się stanie, kliknij przycisk Zezwól.
 4. Na stronie My Download Locker (Moje pobrane zasoby) kliknij zarejestrowany system pasujący do typu komputera, dla którego pobierane jest oprogramowanie Webcam Central.
  Uwaga: Jeśli komputera nie ma na liście, możesz także dodać dodatkowy komputer, klikając opcję Add System (Dodaj system).
 5. W sekcji Software (Oprogramowanie) poszukaj pozycji Dell Webcam Central. Ta pozycja może wystąpić na liście kilka razy.
 6. W kolumnie Version (Wersja) wybierz pozycję z najnowszym numerem wersji i najnowszą datą wydania.
 7. Kliknij pole wyboru żądanej wersji pod kolumną Download (Pobierz).
 8. Na dole strony kliknij przycisk Download Now (Pobierz teraz).
 9. Po zakończeniu pobierania kliknij polecenie Install (Zainstaluj).
 10. Może zostać wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika; jeśli tak się stanie, kliknij przycisk Tak.
 11. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację (jeżeli nie masz pewności, co wybrać, kliknij Yes (Tak) lub wybierz opcję domyślną).
 12. Po zainstalowaniu oprogramowania kamery internetowej firmy Dell, uruchom komputer ponownie.

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, należy przeprowadzić test diagnostyczny kamery internetowej. Zapoznaj się z sekcją Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową.


Windows XP

Aby odinstalować oprogramowanie Dell Webcam Central, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 2. Kliknij przycisk Widok klasyczny w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć Dell Webcam Central.
 5. Kliknij Zmień/Usuń.
 6. Kliknij Usuń.
 7. Kliknij OK i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie kreatora deinstalacji.
 8. Kliknij czerwony znak X w prawym górnym rogu okna Dodaj/usuń programy.
 9. Uruchom ponownie komputer.

Aby zainstalować ponownie program Dell Webcam Central, użyj dysku CD dołączonego do Twojego komputera firmy Dell.

 1. Jeżeli nie masz dysku CD z oprogramowaniem Dell Webcam, możesz pobrać program korzystając z łącza Dell Webcam Central. Ta wersja oprogramowania jest obsługiwana na komputerach wyszczególnionych w (Tabeli 1) z systemami operacyjnymi wymienionymi w (Tabeli 2), ale może działać także na innych komputerach.
 2. Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź Forum użytkowników Dell.
  Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, należy przeprowadzić test diagnostyczny kamery internetowej. Zapoznaj się z sekcją Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową.
   
  Obsługiwane komputery
  Inspiron Desktop 535MT
  Inspiron Desktop 535ST
  Inspiron Desktop 537MT
  Inspiron Desktop 537ST
  Inspiron Desktop 545MT
  Inspiron Desktop 545ST
  Inspiron Desktop 546MT
  Inspiron Desktop 546ST
  Inspiron 1440
  Studio Laptop 1440
  Studio Laptop 1555
  Studio Desktop 540
  Studio Desktop Slim 540s
  Studio XPS Laptop 1340
  Studio XPS Laptop 1640
  Studio XPS Desktop 435T/9000
  Vostro Desktop 220
  Vostro Desktop 220s
  Vostro Desktop 420
  Vostro Notebook 1320
  Vostro Notebook 1520
  Vostro Notebook 1720
  Tabela 1: Komputery obsługiwane przez tę wersję programu Dell Webcam Central
   
  Obsługiwane systemy operacyjne
  Microsoft Windows 7 w wersji 32-bitowej
  Microsoft Windows 7 w wersji 64-bitowej
  Microsoft Windows Vista w wersji 32-bitowej
  Microsoft Windows Vista w wersji 64-bitowej
  Microsoft Windows XP
  Microsoft Windows XP x64
  Microsoft Windows XP Embedded:
  Microsoft Windows 2000
  Tabela 2: Systemy operacyjne obsługiwane przez tę wersję programu Dell Webcam Central

Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central

 1. Upewnij się, że otoczenie, w którym uruchomisz program Dell Webcam Central jest dobrze oświetlone (pusty, czarny lub ciemny ekran może być skutkiem słabego oświetlenia).
 2. Kliknij przycisk Start
 3. Kliknij Wszystkie programy.
 4. Kliknij pozycję Kamera internetowa Dell.
 5. Kliknij pozycję Webcam Central, aby uruchomić program.

Jak korzystać z funkcji oprogramowania Dell Webcam Central

 1. Kliknij ? w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij opcję Help (Pomoc).
 3. Otwierając poszczególne sekcje możesz znaleźć informacje o sposobie korzystania z funkcji. Możesz także wyszukać funkcje, o których chcesz się dowiedzieć więcej.
  Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji dostępnych w oprogramowaniu Webcam Central 2.0, zapoznaj się z artykułem w Bazie wiedzy firmy Dell A guide to Webcam Central 2.0 for your Dell PC (Przewodnik po oprogramowaniu Webcam Central 2.0 dla Twojego komputera Dell).

Jak uzyskać program Skype i korzystać z niego

Oprogramowanie Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.


Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową

Aby przeprowadzić diagnostykę kamery internetowej w Twoim komputerze, zapoznaj się z artykułem w Bazie wiedzy firmy Dell How to use the Dell PC Diagnostics (Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics). W zakładce Advanced (Zaawansowane) wybierz Hardware (Sprzęt), a następnie Camera (Aparat) i kliknij Run Diagnostics (Uruchom diagnostykę).
(Jeśli test diagnostyczny zamyka się bez wyświetlania wyników, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.)

Identyfikator artykułu: SLN85507

Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2017 10:16


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Opinia zawiera nieprawidłowy znak. Nieakceptowane znaki specjalne: <> () &#92;
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy! Twoja opinia została wysłana.