Terugroepingen van producten

Terugroeping van batterijen voor 2006

In samenwerking met de Amerikaanse commissie voor de veiligheid van consumentenproducten (Consumer Product Safety Commission), biedt Dell uit eigen beweging aan klanten die batterijen van het merk Dell met lithiumbatterijcellen van Sony hebben gekocht kosteloze vervanging voor de volgende modellen:
• Dell Latitude™
• Dell Inspiron™
• Dell XPS™
• Dell Precision™

Dell vraagt klanten met de betreffende modellen de website Dell Battery Program (Programma voor Dell batterijen) te raadplegen, zelfs als de oorspronkelijke terugroeping niet van toepassing was op hun batterij. Dell zal de betreffende batterijen op vrijwillige basis kosteloos vervangen. In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat deze batterijen oververhit raken en hierdoor een risico op brand kunnen vormen. [Aangekondigd op 15 augustus 2006] Klik hier (in het Engels) voor meer informatie.

*Update van 29 september 2006
Als deel van dit terugroepingsproces blijft Dell van haar leveranciers eisen dat deze de data die tot de terugroeping hebben geleid opnieuw valideren. Dit heeft geleid tot een bijgewerkte lijst van serienummers (identificatienummers) van batterijen.

*Update van 30 oktober 2008
De Amerikaanse commissie voor de veiligheid van consumentenproducten (Consumer Product Safety Commission) heeft aangekondigd dat bepaalde door Sony gefabriceerde batterijen voor laptops worden teruggeroepen. Dell wordt in deze aankondiging bij de andere systeemfabrikanten genoemd omdat het enkele van de betrokken eenheden heeft ontvangen - wereldwijd minder dan 300. Sony heeft aanvullende informatie aan Dell verstrekt over waarom er in 2006 Sony lithium-ion batterijen teruggeroepen werden. Het aantal mogelijk betrokken eenheden werd wereldwijd met ongeveer 15.000 opgetrokken.

*Update van 17 september 2009
Dell heeft aanvullende informatie ontvangen met betrekking tot de terugroeping door Dell van lithium-ion batterijen van Sony in 2006. Hierdoor is het aantal mogelijk betrokken eenheden wereldwijd met ongeveer 18.000 stuks toegenomen.


Terugroeping van laptopbatterijen voor 2005

In samenwerking met de Amerikaanse commissie voor de veiligheid van consumentenproducten (Consumer Product Safety Commission) biedt Dell haar klanten die bepaalde batterijen hebben gekocht voor gebruik bij sommige modellen Dell Latitude, Dell Precision en Dell Inspiron laptopcomputers uit eigen beweging een gratis vervangingsbatterij. Klik hier (in het Engels) voor meer informatie. [Aangekondigd op 16 december 2005]


Terugroeping van wisselstroomadapters

In samenwerking met de Amerikaanse commissie voor de veiligheid van consumentenproducten (Consumer Product Safety Commission) biedt Dell haar klanten die bepaalde wisselstroomadapters hebben gekocht die werden verkocht voor gebruik bij sommige modellen van Dell Latitude, Dell Precision en Dell Inspiron laptopcomputers (onderdeelnummers 9364U, 7832D en 4983D) gratis een nieuwe wisselstroomadapter ter vervanging. [Aangekondigd op 8 oktober 2004] Klik hier (in het Engels) voor meer informatie.


Terugroeping van de Dell Printer 1700/1700n

In samenwerking met de Amerikaanse commissie voor de veiligheid van consumentenproducten (Consumer Product Safety Commission) biedt Dell aan klanten die een Dell Printer 1700/1700n hebben gekocht (geproduceerd tussen 8 juni 2004 en 18 augustus 2004) uit eigen beweging gratis een nieuwe printer ter vervanging. [Aangekondigd op 7 september 2004] Klik hier (in het Engels) voor meer informatie.


Terugroeping van stroomadapter voor in de auto/het vliegtuig

In samenwerking met de Amerikaanse commissie voor de veiligheid van consumentenproducten (Consumer Product Safety Commission) biedt Dell aan klanten die een adapter voor in de auto/het vliegtuig (met onderdeelnummer W1451) hebben gekocht uit eigen beweging een kosteloze aanpassingskit. [Aangekondigd op 1 juli 2004] Klik hier (in het Engels) voor meer informatie.


Terugroeping van batterijen voor 2001

In samenwerking met de Amerikaanse commissie voor de veiligheid van consumentenproducten (Consumer Product Safety Commission) roept Dell vrijwillig bepaalde batterijen terug die zijn verkocht voor gebruik bij sommige modellen van Dell Inspiron laptopcomputers. Deze batterijen kunnen overbelast raken, waardoor ze mogelijk oververhit kunnen raken, er rook vrij kan komen en ze mogelijk vlam kunnen vatten. Opmerking: alleen de hierboven beschreven batterijen zijn onderdeel van de terugroeping, niet de laptops zelf. De systemen en/of batterijen zijn naar klanten verzonden tussen 7 januari 2000 en 21 maart 2001. [Aangekondigd op 3 mei 2001] Klik hier (in het Engels) voor meer informatie.

Terugroeping van batterijen voor 2000

In samenwerking met de Amerikaanse commissie voor de veiligheid van consumentenproducten (Consumer Product Safety Commission) roept Dell vrijwillig bepaalde batterijen terug die zijn verkocht voor gebruik bij bepaalde modellen van Dell Inspiron laptopcomputers. Deze batterijen kunnen kortsluiten, zelfs wanneer de batterij niet in gebruik is, waardoor ze zeer warm kunnen worden, er rook vrij kan komen en ze mogelijk vlam kunnen vatten. [Aangekondigd op 13 oktober 2000] Klik hier (in het Engels) voor meer informatie.