Produkttilbakekallinger

Tilbakekalling av batteri fra 2006

I samarbeid med USAs Consumer Product Safety Commission tilbyr Dell kundene en frivillig, kostnadsfri erstatning av Dell-merkede batterier med litiumceller som er produsert av Sony. Erstatningen gjelder for følgende modeller:
• Dell Latitude™
• Dell Inspiron™
• Dell XPS™
• Dell Precision™

Dell ber kunder med disse modellene om å sjekke webområdet om Dells batteritilbakekallingsprogram selv om batteriet ikke ble berørt av den opprinnelige tilbakekallingen. Dell vil med glede erstatte berørte batterier kostnadsfritt. I sjeldne tilfeller kan det forekomme at disse batteriene overoppheter, noe som kan føre til brannfare. [Kunngjort 15. august 2006] Klikk her (på engelsk) for mer informasjon.

*Oppdatert 29. september 2006
Som en del av tilbakekallingsprosessen fortsetter Dell å be leverandørene sine om å validere dataene som ledet til tilbakekallingen, på nytt. Resultatet av dette er en revidert liste over identifiserende batteriserienummer.

*Oppdatert 30. oktober 2008
Den amerikanske Consumer Product Safety Commission (forbrukerkommisjonen for produktsikkerhet) kunngjorde at visse batterier for bærbare datamaskiner som er produsert av Sony har blitt tilbakekalt. Dell er oppført som noen av systemprodusentene i den kunngjøringen fordi selskapet fikk noen enheter som var rammet – færre enn 300 på verdensbasis. Sony har gitt Dell tilleggsinformasjon angående selskapets tilbakekalling av Sonys litiumionbatterier i 2006, som viser at antallet potensielt rammede enheter er nærmere 15 000.

*Oppdatert 17. september 2009
Dell har fått kjennskap til nye opplysninger knyttet til virksomhetens tilbakekalling av litiumion-batterier fra Sony i 2006. Disse opplysningene hever tallet på enheter som kan være berørt, med ca. 18 000.


Tilbakekalling av batteri til bærbar PC i 2005

I samarbeid med USAs Consumer Product Safety Commission tilbyr Dell et nytt, kostnadsfritt batteri til kunder som kjøpte visse typer batterier til bruk med enkelte modeller av Dells bærbare PC-er i seriene Latitude, Precision og Inspiron. Klikk her (på engelsk) hvis du vil ha mer informasjon. [Kunngjort 16. desember 2005].


Tilbakekalling av strømadapter

I samarbeid med USAs Consumer Product Safety Commission tilbyr Dell en nytt, kostnadsfritt strømadapter til kunder som kjøpte visse strømadaptere til bruk med enkelte modeller av Dells bærbare PC-er i seriene Latitude, Precision og Inspiron (delenummer 9364U, 7832D og 4983D). [Kunngjort 8. oktober 2004] Klikk her (på engelsk) for å få mer informasjon.


Tilbakekalling av skrivere 1700/1700n

I samarbeid med USAs Consumer Product Safety Commission tilbyr Dell frivillig en kostnadsfri erstatningsskriver til kunder som har kjøpt skrivermodellene 1700 og 1700n (8. juni 2004 – 18. august 2004). [Kunngjort 7. september 2004] Klikk her (på engelsk) for å få mer informasjon.


Tilbakekalling av Auto-Air-strømadapter

I samarbeid med USAs Consumer Product Safety Commission tilbyr Dell frivillig et kostnadsfritt retrofit-sett til kunder som har kjøpt et Auto-Air-strømadapter (delenummer W1451). [Kunngjort 1. juli 2004] Klikk her (på engelsk) for å få mer informasjon.


Tilbakekalling av batteri fra 2001

I samarbeid med USAs Consumer Product Safety Commission tilbakekaller Dell frivillig enkelte batterier som ble solgt for bruk med enkelte bærbare PC-modeller i Dell Inspiron-serien. Det er en fare for at disse batteriene kan overlades, slik at de potensielt kan overopphetes, begynne å ryke og eventuelt ta fyr. Merk at det bare er de nevnte batteriene som er en del av tilbakekallingen, ikke de bærbare datamaskinene. Systemene og/eller batterier ble sendt til kundene mellom 7. januar 2000 og 21. mars 2001. [Kunngjort 3. mai 2001] Klikk her (på engelsk) for å få mer informasjon.

Tilbakekalling av batteri fra 2000

I samarbeid med USAs Consumer Product Safety Commission tilbakekaller Dell frivillig enkelte batterier som ble solgt for bruk med enkelte bærbare PC-modeller i Latitude- og Inspiron-serien. Disse batteriene kan kortslutte, selv når batteriet ikke er i bruk, og det kan føre til at de kan bli svært varme, begynne å ryke og eventuelt ta fyr. [Kunngjort 13. oktober 2000] Klikk her (på engelsk) for å få mer informasjon.