Återkallade produkter

Återkallelse av batterier 2006

I samarbete med den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (US Consumer Product Safety Commission) tillhandahåller Dell på eget initiativ Sony-tillverkade litiumbatterier till kunder som köpt Dell-märkta litiumbatterier för följande modeller:
• Dell Latitude™
• Dell Inspiron™
• Dell XPS™
• Dell Precision™

Dell ber kunder med berörda modeller att besöka webbplatsen för Dell Battery Program även om deras batteri inte hör till de som ursprungligen återkallats. Dell kommer frivilligt att byta ut berörda batterier utan kostnad. Under sällsynta omständigheter riskerar dessa batterier att överhettas, vilket kan utgöra brandfara. [Publicerat 15 augusti 2006] Klicka här om du vill ha mer information.

*Uppdaterat den 29 september 2006
Som ett led i återkallningsprocessen fortsätter Dell att begära att leverantörerna på nytt ska bekräfta informationen som ledde till återkallelsen. Detta har resulterat i en reviderad lista över serienummer (identifieringsnummer) för berörda batterier.

*Uppdaterat den 30 oktober 2008
Nyligen tillkännagav den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (Consumer Product Safety Commission) att vissa Sony-batterier till bärbara datorer har återkallats och att Dell finns med på listan över systemtillverkare eftersom företaget har mottagit några berörda enheter – färre än 300 för hela världen. Sony har försett Dell med ytterligare information rörande företagets återkallelse av litiumjonbatterier från Sony som skedde under 2006, vilket innebär att antalet eventuellt berörda enheter nu uppgår till runt 15 000.

*Uppdaterat den 17 september 2009
Dell har fått ytterligare information rörande företagets återkallelse av litiumjonbatterier från Sony som skedde under 2006, vilket ökar antalet eventuellt berörda enheter med omkring 18 000.


Återkallelse av batterier till bärbara datorer 2005

I samarbete med den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (Consumer Product Safety Commission) erbjuder Dell på eget initiativ att tillhandahålla ett kostnadsfritt ersättningsbatteri till de kunder som köpt vissa batterier för användning med särskilda modeller av bärbara datorer i serierna Dell Latitude, Dell Precision och Dell Inspiron. Klicka här om du vill ha mer information. [Publicerat den 16 december 2005]


Återkallelse av växelströmsadaptrar

I samarbete med den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (Consumer Product Safety Commission) erbjuder Dell på eget initiativ att helt kostnadsfritt tillhandahålla ersättningsadaptrar till de kunder som köpt vissa växelströmsadaptrar som såldes för användning tillsammans med särskilda modeller av bärbara datorer i serierna Dell Latitude, Dell Precision och Dell Inspiron (artikelnummer 9364U, 7832D och 4983D). [Publicerat den 8 oktober 2004] Klicka här om du vill ha mer information.


Återkallelse av 1700/1700n-skrivare

I samarbete med den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (US Consumer Product Safety Commission) tillhandahåller Dell på eget initiativ en ersättningsskrivare utan extra kostnad till de kunder som köpt skrivarna 1700/1700n (från den 8 juni 2004 till den 18 augusti 2004). [Publicerat den 7 september 2004] Klicka här om du vill ha mer information.


Återkallelse av nätadapter för bil/flyg

I samarbete med den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (US Consumer Product Safety Commission) tillhandahåller Dell på eget initiativ en omkopplingssats utan extra kostnad till de kunder som köpt den berörda bil-/flygadaptern (artikelnummer W1451). [Publicerat den 1 juli 2004] Klicka här om du vill ha mer information.


Återkallelse av batterier 2001

I samarbete med den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (US Consumer Product Safety Commission) återkallar Dell på eget initiativ vissa batterier som sålts för att användas i vissa modeller av Dells bärbara Inspiron-datorer. Dessa batterier riskerar att överladdas, vilket kan leda till att de blir överhettade, avger rök och eventuellt fattar eld. Det är endast de batterier som beskrivs ovan som återkallas och inte de bärbara datorerna. Datorerna och/eller batterierna levererades till kunderna mellan den 7 januari 2000 och den 21 mars 2001. [Publicerat den 3 maj 2001] Klicka här om du vill ha mer information.

Återkallelse av batterier 2000

I samarbete med den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (US Consumer Product Safety Commission) återkallar Dell på eget initiativ vissa batterier som sålts för att användas i vissa modeller av Dells bärbara Latitude- och Inspiron-datorer. Dessa batterier kan kortslutas, även då de inte är i bruk, vilket kan leda till att de blir överhettade, avger rök och eventuellt fattar eld. [Publicerat den 13 oktober 2000] Klicka här om du vill ha mer information.