Knowledge Base

Postup při obnovení či přeinstalaci systému Microsoft Windows v počítači Dell


Obsah:

  1. Získání médií pro obnovení
  2. Obnovení systému
  3. Obnovení operačního systému
  4. Ruční přeinstalace
  5. Nastavení obnoveného počítače

Získání médií pro obnovení

Pokud potřebujete opravit média nebo obnovit tovární nastavení operačního systému, navštivte webovou stránku Media Backup (Záloha médií), kde naleznete informace o vytváření disků pro obnovu na vašem počítači Dell nebo o stažení bitové kopie online.

 

Obnovení systému

Obnovení systému je vestavěný nástroj systému Windows, sloužící k ochraně a opravě operačního systému. Jestliže máte problémy s fungováním počítače, pokuste se před obnovením počítače do továrního nastavení použít nástroj Obnovení systému.

Abyste mohli pokračovat v práci s nástrojem Obnovení systému, zvolte váš operační systém:

Doba potřebná k dokončení: 20–30 minut.

Video (pouze v angličtině) – Postup použití nástroje Obnovení systému v systému Windows 7

Video (pouze v angličtině) – Postup použití nástroje Obnovení systému mimo systém Windows 7


Obnovení operačního systému

Malá část diskového prostoru počítačů Dell je rezervována pro přeinstalaci operačního systému. Toto je nejjednodušší metoda, jak obnovit váš počítač do továrního nastavení. V průběhu procesu obnovení budou z počítače vymazána veškerá uživatelská data. Před zahájením procesu se proto ujistěte, že jste zazálohovali všechny vaše soubory.

Pokud jste upgradovali operační systém (například ze systému Windows 7 SP1 / Windows 8.1 na systém Windows 10), budete ho muset po instalaci originálního operačního systému na počítači přeinstalovat. Chcete-li začít s opětovným upgradem vašeho počítače na systém Windows 10, vyhledejte pokyny na stránce Download Windows 10 (Stáhnout operační systém Windows 10) na webu společnosti Microsoft.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o obnovení počítače do továrního nastavení, zvolte váš operační systém a model počítače.

Doba potřebná k dokončení: 30–60 minut.

Video (pouze v angličtině) – Postup přeinstalace systému Windows bez ztráty dat

Video (pouze v angličtině) – Obnovení počítače do továrního nastavení pomocí nástroje Dell Backup and Recovery 1.5


Ruční přeinstalace

Ruční přeinstalace je nejdelší a nejobtížnější způsob obnovení počítače do továrního nastavení. Operační systém přeinstalujete přímo z disku CD nebo DVD, nainstalujete ovladače, nastavíte operační systém, nainstalujete kritické a doporučené aktualizace a nainstalujete vaše aplikace.

Chcete-li zobrazit podrobný postup ruční přeinstalace, zvolte váš operační systém:

Doba potřebná k dokončení: min. 120 minut.

Video (pouze v angličtině) – Obnovení systému Windows 8 po chybě pomocí nástroje Dell Backup and Recovery 1.5

Video (pouze v angličtině) – Postup instalace systému Windows 7 z disku


Nastavení obnoveného počítače

Po přeinstalaci systému Windows bude nutné provést původní nastavení počítače. Potřebné informace naleznete v našich podrobných článcích týkajících se nastavení počítače:

Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

Article ID: SLN130027

Last Date Modified: 25.10.2016 10:51


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.