Knowledge Base

Problemen met faxen op de Dell V525w en V725w AIO inkjetprinters oplossen


Samenvatting van het artikel: Dit artikel geeft tips over het gebruik van de faxfuncties van de Dell V525w en V725w All-in-One inkjetprinters en het oplossen van problemen.

Inhoudsopgave:

 1. Controlelijst voor het oplossen van faxproblemen
 2. Kan geen faxen verzenden
 3. Kan geen faxen ontvangen
 4. Kan de faxsoftware niet uitvoeren
 5. Foutberichten in verband met faxproblemenOnderwerp 1: Controlelijst voor het oplossen van faxproblemen

Als u problemen ondervindt met het verzenden en ontvangen van faxen, controleert u eerst de verbinding:
 1. Sluit een analoge telefoon aan op de wandaansluiting voor telefoons, het DSL-filter, het VoIP-apparaat of de kabelmodem waarop u de printer hebt aangesloten en controleer of u een kiestoon hoort.. Zorg dat u de telefoon aansluit op dezelfde poort. Als u geen kiestoon hoort, neemt u contact op met uw telefoniebedrijf.

 2. Sluit een analoge telefoon aan op de -poort van de printer terwijl de printer is aangesloten op een telefoonlijn en controleer of u een kiestoon hoort. Gebruik de onderstaande controlelijst als u geen kiestoon hoort. Controleer na elk item of u een kiestoon hoort. Als u een kiestoon hoort, maar nog steeds problemen hebt met het verzenden en ontvangen van faxen, neemt u de overige onderwerpen in dit gedeelte door.Controlelijst voor verbinding
 • Controleer of de printer en andere apparaten op de lijn (indien van toepassing) correct zijn ingesteld en geconfigureerd volgens de configuratieprocedure.

 • Controleer of de kabels zijn aangesloten op de juiste poorten.

 • Controleer of de kabels stevig zijn aangesloten. Controleer de kabelverbindingen met de volgende hardware, voor zover van toepassing:
  • Voeding
  • Antwoordapparaat
  • Kabelmodem
  • Splitter
  • Telefoon
  • VoIP-adapter
  • DSL-filter
  • RJ-11-adapter


 • Als de printer is aangesloten op een DSL-verbinding (Digital Subscriber Line), moet u een DSL-filter voor de printer gebruiken.

 • Als de printer is aangesloten op een VoIP-adapter of kabelmodem, controleert u of de printer is aangesloten op de eerste telefoonpoort.

 • Als u een splitter gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u een telefoonsplitter gebruikt. Gebruik geen lijnsplitter.

Terug naar boven

Onderwerp 2: Kan geen faxen verzenden

 • Controleer of u uw gebruikersinformatie hebt geregistreerd in de printer. Als u uw gebruikersinformatie niet hebt opgegeven tijdens de eerste installatie, moet u uw faxnaam en faxnummer opgeven. In sommige landen kunt u geen fax verzenden als u uw faxnaam of bedrijfsnaam niet hebt opgegeven. Sommige faxapparaten blokkeren onbekende faxen of faxen zonder informatie van de afzender.

 • Verlaag de verzendsnelheid van de faxmodem. De snelheid van de modem van het ontvangende faxapparaat moet gelijk zijn aan of groter dan de snelheid waarmee u de fax verzendt:


  1. Blader in het bedieningspaneel van de printer naar , Setup (Instellen), , Fax Setup (Faxinstellingen) , Dialing and Sending (Bellen en verzenden), , Max Send Speed (Max. verzendsnelheid) en .

  2. Selecteer een verzendsnelheid en druk op .


 • Schakel foutcorrectie in. Met deze optie kan de printer corrupte datablokken, die het verzenden van faxen kunnen belemmeren, opnieuw verzenden:


  1. Blader in het bedieningspaneel van de printer naar , Setup (Instellen), , Fax Setup (Faxinstellingen), , Dialing and Sending (Bellen en verzenden), , Error Correction (Foutcorrectie) en .

  2. Controleer of foutcorrectie is ingesteld op On (Aan). Als dit niet het geval is, selecteert u met de pijltoetsen On (Aan) en drukt u op .


 • Schakel automatische faxconversie in. Als het ontvangende faxapparaat geen kleurenfaxen ondersteunt, wordt met deze optie de uitgaande fax automatisch omgezet in zwart-wit. De resolutie van de fax wordt automatisch gewijzigd in een resolutie die wordt ondersteund door het ontvangende faxapparaat:


  1. Blader in het bedieningspaneel van de printer naar , Setup (Instellen), , Fax Setup (Faxinstellingen), , Dialing and Sending (Bellen en verzenden), , Auto Fax Convert (Fax automatisch converteren) en .

  2. Controleer of Auto Fax Convert (Fax automatisch converteren) is ingesteld op On (Aan). Als dit niet het geval is, selecteert u met de pijltoetsen On (Aan) en drukt u op .


 • Controleer of de instelling Dial Prefix (Kiesvoorvoegsel) correct is. Het kiesvoorvoegsel is de cijferreeks die moet worden gekozen voordat u het feitelijke faxnummer kunt kiezen:


  1. Blader in het bedieningspaneel van de printer naar , Setup (Instellen), , Fax Setup (Faxinstellingen), , Dialing and Sending (Bellen en verzenden), , Dial Prefix (Kiesvoorvoegsel) en .

  2. Druk op de pijltoetsen om het voorvoegsel te maken of aan te passen en druk op .Terug naar boven

Onderwerp 3: Kan geen faxen ontvangen

 • Controleer of u de juiste instellingen hebt opgegeven. De faxinstellingen verschillen als de printer is aangesloten op een eigen faxlijn of de lijn deelt met andere apparaten.


  • Als de printer de telefoonlijn deelt met een antwoordapparaat, moet u de volgende instellingen opgeven:


   • Automatisch beantwoorden is ingeschakeld.

   • De printer neemt op bij een hoger aantal belsignalen dan het antwoordapparaat.

   • De printer neemt op bij het juiste speciale belsignaal (als u een abonnement op speciale belsignalen hebt)..


  • Als de printer de telefoonlijn deelt met een telefoon met voicemail, moet u de volgende instellingen opgeven:


   • Automatisch beantwoorden is uitgeschakeld (als u maar één nummer hebt op de telefoonlijn).

   • De printer neemt op bij het juiste speciale belsignaal (als u een abonnement op speciale belsignalen hebt).


 • Controleer of de printer is aangesloten op een analoge poort. De printer is een analoog apparaat. Als u een PBX-systeem gebruikt, moet de printer zijn aangesloten op een analoge poort op het PBX-systeem. U hebt wellicht een DA-converter nodig die digitale signalen omzet in analoge signalen.

 • Controleer of het printergeheugen niet vol is. De printer slaat een binnenkomende fax op in het printergeheugen voordat de fax wordt afgedrukt. Als de inkt in de printer opraakt of als het papier opraakt bij het ontvangen van de fax, wordt de fax opgeslagen in de printer zodat u de fax later kunt afdrukken. Als het printergeheugen vol is, kan de printer mogelijk geen inkomende faxen meer ontvangen.

 • Controleer of Fax doorsturen is uitgeschakeld:


  1. Blader in het bedieningspaneel van de printer naar , Setup (Instellen), , Fax Setup (Faxinstellingen), , Ringing and Answering (Bellen en antwoorden), , Fax Forward (Fax doorsturen) en .

  2. Selecteer Off (Uit) met de pijltoetsen en druk op .


 • Verhoog het beltoonvolume. Als u de printer instelt op handmatig faxen ontvangen (Automatisch beantwoorden: Uit), moet u het beltoonvolume verhogen.

 • Controleer of u de juiste handmatige antwoordcode hebt ingesteld. Als u de printer instelt op het handmatig ontvangen van faxen (Automatisch beantwoorden: Uit), moet u de juiste code invoeren wanneer een fax binnenkomt zodat de printer de fax kan ontvangen:


  1. Blader in het bedieningspaneel van de printer naar , Setup (Instellen), , Fax Setup (Faxinstellingen) , Ringing and Answering (Bellen en antwoorden) , Manual Pickup Code (Handmatig opnemen-code) en .

  2. Neem de code voor handmatig opnemen over die op de display wordt weergegeven. U kunt de code voor handmatig opnemen wijzigen in een nummer dat u alleen kent.Terug naar boven

Onderwerp 4: Kan de faxsoftware niet uitvoeren

De printer moet zijn aangesloten op een telefoonlijn of een DSL-, VoIP- of kabeldienst voordat u de faxinstellingen kunt configureren in de faxsoftware. Controleer of de printer is aangesloten op de telefoonlijn via een standaardwandaansluiting, een DSL-filter, een VoIP-adapter of een kabelmodem.

Terug naar boven

Onderwerp 5: Foutberichten in verband met faxproblemen
Foutbericht: Betekenis: Mogelijke oplossingen:
Remote Fax Error (Fout met externe fax) Het ontvangende faxapparaat kan de fax niet ontvangen. De fout aan de ontvangende zijde kan verschillende oorzaken hebben.
 • Verzend de fax opnieuw. Mogelijk is de kwaliteit van de verbinding niet optimaal.
 • Verlaag de verzendsnelheid van de faxmodem.
 • Registreer uw gebruikersinformatie. In sommige landen kunt u geen fax verzenden als u uw faxnaam of faxnummer niet hebt geregistreerd.
Fax Mode Unsupported (Faxmodus niet ondersteund) Het ontvangende faxapparaat ondersteunt geen kleurenfaxen of ondersteunt de scanresolutie van het document dat u verzendt niet.
 • Schakel automatische faxconversie in.
 • Verlaag de faxkwaliteit.
 • Wijzig het documentformaat in A4.
Unsupported Compression (Niet-ondersteunde compressie) De faxmodem van het ontvangende faxapparaat ondersteunt datacompressie niet. Faxmodems comprimeren data om de verzending te versnellen, maar de ontvangende faxmodem moet dezelfde compressiecode gebruiken..
 • Verlaag de verzendsnelheid van de faxmodem.
 • Schakel automatische faxconversie in.
Unsupported Resolution (Niet-ondersteunde resolutie) Het ontvangende faxapparaat ondersteunt de scanresolutie van het document dat u verzendt niet.
 • Verlaag de faxkwaliteit.
 • Schakel automatische faxconversie in.
Unrecoverable Fax Error (Fatale fout met fax) Er zijn fatale fouten opgetreden in de faxmodem. Schakel de printer uit, schakel deze weer in en verzendt de fax opnieuw.
Fax Modem Error (Fout met faxmodem) De faxmodem van de printer is mogelijk bezet of er zijn fouten opgetreden in de faxmodem tijdens de verzending. Schakel de printer uit, schakel deze weer in en verzendt de fax opnieuw.
De telefoonlijn is aangesloten op een verkeerde aansluiting aan de achterkant van het apparaat.. De telefoonkabel is aangesloten op de verkeerde poort aan de achterkant van de printer. Sluit de telefoonkabel aan op de -poort aan de achterkant van de printer.
Digital line detected (Digitale lijn gevonden) De printer is aangesloten op een digitale lijn. De printer is een analoog apparaat en moet zijn aangesloten op een analoge lijn. Als u de printer wilt aansluiten op een digitale lijn, moet u een DA-converter of een filter gebruiken.
Failed to Connect (Verbinden mislukt)
Phone Line Error (Fout met telefoonlijn)
Phone Line Not Connected (Telefoonlijn niet aangesloten)
De printer kan geen kiestoon herkennen. Raadpleeg de controlelijst voor het oplossen van faxproblemen aan het begin van dit artikel.
Phone Line Busy (Telefoonlijn bezet) Uw telefoonlijn of de telefoonlijn van het ontvangende faxapparaat is bezet. Dit kan gebeuren als de printer de lijn deelt met andere apparaten.
 • Stel de printer in op opnieuw kiezen.
 • Verhoog het interval tussen de pogingen om opnieuw te kiezen.
 • Bel het nummer waarnaar u de fax wilt verzenden om te controleren of het nummer werkt.
 • Als de telefoonlijn door een ander apparaat wordt gebruikt, wacht u tot het andere apparaat klaar is voor u een fax verzendt.
 • Plan de fax in voor latere verzending.
 • Stel de printer in op scannen vóór kiezen. Het gescande document wordt opgeslagen in het printergeheugen. De printer kan het document ophalen en vervolgens automatisch opnieuw het nummer kiezen.
No Answer (Geen antwoord) Automatisch beantwoorden is mogelijk uitgeschakeld op het ontvangende faxapparaat.
 • Controleer het nummer en verzendt de fax opnieuw.
 • Stel de printer in op opnieuw kiezen. In sommige landen wordt een limiet gesteld aan het aantal pogingen voor opnieuw kiezen, ongeacht de instellingen voor opnieuw kiezen op uw printer.
 • Plan de fax in voor latere verzending.
No Caller ID (Geen nummerweergave)
Call Stopped (Oproep afgebroken)
Uw printer heeft de oproep afgebroken omdat de inkomende fax geen afzenderinformatie bevat. U hebt wellicht ingesteld dat u faxen zonder nummerweergave wilt blokkeren of faxen zonder nummerweergave zijn niet toegestaan in uw land of regio. Schakel Block No-ID (Zonder id blokkeren) uit.

Terug naar boven
 


Artikel-id: SLN129388

Laatste wijzigingsdatum: 14-01-2014 00:00


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.