Knowledge Base

Problemen met inktcartridges voor de Dell V525w en V725w inkjetprinters oplossen


Inhoudsopgave:

 1. Printkop en inktcartridges installeren
 2. Inktniveaus controleren
 3. De printkop uitlijnen
 4. De spuitopeningen van de printkop reinigen
 5. Foutberichten met betrekking tot inktcartridges
 6. Foutberichten met betrekking tot de printkop
 7. Video over het installeren van de inktcartridges
Opmerking: VOORDAT U HET PROBLEEM PROBEERT OP TE LOSSEN: Controleer of de nieuwste Dell firmware op uw printer is geïnstalleerd. Ga naar Start, Programma's, Dell Printers en kies uw model printer. Klik op Product Update (Productupdate) en vervolgens op Check Now (Nu controleren). U kunt instellen dat de software regelmatig controleert of er updates zijn.


Samenvatting van het artikel: In dit artikel worden installatie, onderhoud en probleemoplossing van de printkop en inktcartridges voor de Dell V525w en V725w inkjetprinters besproken.


Onderwerp 1: Printkop en inktcartridges installeren

U kunt de printkop en inktcartridges als volgt in de printer installeren:
 1. Sluit de printer aan en schakel hem in.
 2. Open de printerklep (Afbeelding 1)(onder de klep van de scanner).


  Afbeelding 1: Open de klep op de printer (afbeelding van V525w).
 3. Controleer of de klep voor papierstoringen is verwijderd.
 4. Druk op het ontgrendelingslipje en open de printkophouder.
 5. Verwijder de inktcartridges uit de verpakking, draai de beschermende dop los en verwijder deze van de inktcartridges (Afbeelding 2).
  Raadpleeg de sectie Video over het installeren van de inktcartridges als u een video over het installeren van inktcartridges wilt bekijken.  Afbeelding 2: Draai de doppen op de cartridges los en verwijder deze alvorens de inktcartridges te installeren.
 6. Plaats eerst één voor één de drie kleurencartridges. Druk de cartridge stevig aan op het uiteinde totdat deze vastklikt (Afbeelding 3).


  Afbeelding 3: Plaats de kleurencartridges één voor één in de printkop.

 7. Sluit de vergrendeling van de printkophouder, plaats de klep voor papierstoringen terug en sluit de printer.

Terug naar boven


Onderwerp 2: Inktniveaus controleren

U kunt de inktniveaus als volgt controleren:
 1. Selecteer in het printermenu Setup (Instellen), Maintenance (Onderhoud) en vervolgens Check Ink Levels (Inktniveaus controleren).
  OF
 2. Klik in Windows op Start, Alle programma's of Programma'sen ga naar Printer Home (programmamap van de printer(s)). Selecteer uw printer, klik op het tabblad Maintenance (Onderhoud) en selecteer Supplies Status (Status supplies).
 3. Ga in Mac OS in het Apple-menu naar Systeemvoorkeuren, Print & Fax (Afdrukken en faxen) en selecteer de printer. Klik op Options & Supplies (Opties en toebehoren) of Print Queue (Printerwachtrij) en klik op Supply levels (Niveau supplies).

Terug naar boven


Onderwerp 3: De printkop uitlijnen

Als tekens of lijnen gekarteld of met golvingen zijn afgedrukt, moet u mogelijk de printkop uitlijnen.
 1. Plaats normaal papier in de printer.
 2. Ga in het bedieningspaneel van de printer naar Setup (Instellen), Maintenance (Onderhoud), Align Printer (Printer uitlijnen). Er wordt een uitlijningspagina afgedrukt.
  Opmerking: Verwijder de uitlijningspagina pas uit de printer als deze volledig is afgedrukt. Tijdens het afdrukken kan de pagina meerdere keren in de printer worden geladen.
 3. Druk het document opnieuw af. Als het probleem zich nog steeds voordoet, moet u mogelijk de spuitopeningen van de printkop reinigen.

Terug naar boven


Onderwerp 4: De spuitopeningen van de printkop reinigen

Als u de printer langere tijd niet hebt gebruikt, moet u mogelijk de spuitopeningen van de printkop reinigen om de afdrukkwaliteit te verbeteren. Zorg dat de printer aangesloten blijft op een goed geaard en werkend stopcontact, zodat de automatische onderhoudsprocedures kunnen worden uitgevoerd.

Opmerking: Bij het reinigen van de spuitopeningen van de printkop wordt inkt gebruikt, dus reinig de spuitopeningen alleen wanneer dit nodig is.
Opmerking: Bij diep reinigen wordt meer inkt gebruikt, dus probeer eerst de optie Clean Printhead (Printkop reinigen) om inkt te besparen.
Opmerking: Als de inktniveaus te laag zijn, moet u de inktcartridges vervangen voordat u de spuitopeningen van de printkop kunt reinigen.
 1. Plaats normaal papier in de printer.
 2. Ga in het bedieningspaneel van de printer naar Setup (Instellen) en vervolgens naar Maintenance (Onderhoud).
 3. Blader met de pijl omhoog of omlaag naar Clean Printhead (Printkop reinigen) of Deep Clean Printhead (Printkop diep reinigen) en druk op OK.
 4. Er wordt een uitlijningspagina afgedrukt.

Terug naar boven


Onderwerp 5: Foutberichten met betrekking tot inktcartridges

De volgende foutberichten hebben betrekking op de vier inktcartridges in de printer:
 • Ink Cartridge Error (Inktcartridgefout): De printer kan een of meer van de geplaatste cartridges niet verifiëren.
 1. Druk op om de huidige afdruktaak te annuleren.
 2. Installeer de aangegeven inktcartridge(s) op de juiste manier.
 3. Schakel de printer uit, wacht circa 10 seconden en schakel de printer dan weer in.
Opmerking: Controleer of de printer zich niet in de slaapstand bevindt. Houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt om de printer uit te schakelen.
 • Ink Cartridge Missing (Inktcartridge ontbreekt): De printer kan één of meer inktcartridges niet detecteren.
 1. Installeer de aangegeven ontbrekende inktcartridge(s).
 2. Als de inktcartridges wel in de houders zitten, verwijder de cartridges dan en installeer ze opnieuw.
 3. Druk op OK of om het bericht te verwijderen.Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een lijst met ondersteunde inktcartridges.
 • Ink Cartridge Unsupported (Inktcartridge niet ondersteund): De cartridge wordt niet herkend als een geldige, ondersteunde inktcartridge.
 1. Vervang de niet-herkende inktcartridge door een cartridge die door uw printer wordt ondersteund.
 2. Druk op OK of om het bericht te wissen.
 3. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een lijst met ondersteunde inktcartridges.
 • Ink Low (Inkt is bijna op): Eén of meer inktcartridges geven een laag inktniveau aan.
 1. Druk op OK of om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
Opmerking: Afhankelijk van de instellingen van uw printer kunt u mogelijk pas doorgaan met afdrukken als u de aangegeven cartridge hebt vervangen.
 1. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een lijst met ondersteunde inktcartridges.

Terug naar boven


Onderwerp 6: Foutberichten met betrekking tot de printkop

De volgende foutberichten hebben betrekking op de printkop in de printer:

 • Printhead Error 1 (Fout met printkop 1):
Opmerking: Verwijder de inktcartridges, als deze zijn geïnstalleerd. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel De inktcartridges verwijderen en terugplaatsen.

Voer de volgende stappen uit als dit bericht wordt weergegeven bij eerste installatie, wanneer u de printer net uit de doos hebt gehaald:

 1. Verwijder de printkop en plaats deze terug. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel De printkop verwijderen en terugplaatsen.
 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met Technische Support.


Voer de volgende stappen uit als dit bericht wordt weergegeven wanneer de printer al in gebruik is:

 1. Verwijder de printkop en veeg de contactpunten op de printkop en in de printkophouder schoon. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel De printkop verwijderen en terugplaatsen en Printkopfouten oplossen door de printkop te reinigen.
 2. Plaats de printkop terug.
 3. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met Technische Support.


 • Printhead Error 2 (Fout met printkop 2):
Opmerking: Voor het oplossen van dit probleem moeten de inktcartridges zijn geïnstalleerd.

Voer de volgende stappen uit als dit bericht wordt weergegeven bij eerste installatie, wanneer u de printer net uit de doos hebt gehaald:

 1. Verwijder de printkop zonder de inktcartridges te verwijderen en plaats de printkop terug. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel De printkop verwijderen en terugplaatsen.
 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met Technische Support.

Voer de volgende stappen uit als dit bericht wordt weergegeven wanneer de printer al in gebruik is:

 1. Verwijder de printkop en veeg de contactpunten op de printkop en in de printkophouder schoon. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel De printkop verwijderen en terugplaatsen en Printkopfouten oplossen door de printkop te reinigen.
 2. Plaats de printkop terug.
 3. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met Technische Support.


 • Printhead Error 3 and 4 (Fout met printkop 3 en 4):
Opmerking: Voor het oplossen van dit probleem moeten de inktcartridges zijn geïnstalleerd.

Voer de volgende stappen uit als dit bericht wordt weergegeven bij eerste installatie, wanneer u de printer net uit de doos hebt gehaald:

 1. Verwijder de printkop zonder de inktcartridges te verwijderen en plaats de printkop terug. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel De printkop verwijderen en terugplaatsen.
 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met Technische Support.

Als dit bericht wordt weergegeven nadat u een printkop-kit of vervangende printer hebt ontvangen:

 1. Verwijder de printkop en veeg de contactpunten op de printkop en in de printkophouder schoon. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel De printkop verwijderen en terugplaatsen en Printkopfouten oplossen door de printkop te reinigen.
 2. Plaats de printkop terug.
 3. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met Technische Support.

Voer de volgende stappen uit als dit bericht wordt weergegeven wanneer de printer al in gebruik is:

 1. Controleer of de printer is uitgeschakeld.
 2. Koppel de voedingsadapter los van de printer. Raadpleeg voor meer informatie de online gebruikershandleiding. Selecteer het printermodel en de gewenste taal, download de gebruikershandleiding.
 3. Sluit het netsnoer van de printer weer aan op de voedingsadapter.

Als het probleem zich blijft voordoen:

 1. Verwijder de printkop en veeg de contactpunten op de printkop en in de printkophouder schoon. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel De printkop verwijderen en terugplaatsen en Printkopfouten oplossen door de printkop te reinigen.
 2. Plaats de printkop terug.
 3. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met Technische Support.


 • Printhead Cannot Move (Printkop kan niet bewegen): De printkophouder wordt ergens door geblokkeerd.
 1. Open de printer, verwijder eventuele obstakels die de printkop blokkeren en sluit de printer weer.
 2. Druk op OK om het bericht te wissen.

 • Printhead Error (Fout met printkop): De printer kan de contactpunten van de printkop niet goed lezen.
 1. Open de printer en de vergrendeling van de printkop.
 2. Verwijder de hele printkop uit de houder.
 3. Reinig de contactpunten in de printkophouder met een schone, pluisvrije doek.
 4. Plaats de printkop terug en sluit de vergrendeling zodat deze vastklikt.
 5. Sluit de printer.

 • Printhead Missing (Printkop ontbreekt): De printkop is niet of niet goed geïnstalleerd.
 1. Open de printer en ontgrendel de printkophouder.
 2. Plaats de printkop en sluit de vergrendeling zodat deze vastgeklikt zit.
 3. Sluit de printer en druk op de knop Home om het bericht te wissen.
 • Printhead Unsupported (Printkop niet ondersteund): Dit type printkop wordt niet ondersteund of de printkop wordt niet goed door de printer gedetecteerd.
 1. Schakel de printer uit en daarna weer in.
 2. Open de printer.
 3. Druk op het ontgrendelingslipje en verwijder de inktcartridges.
 4. Trek de vergrendeling van de printkophouder omhoog.
 5. Verwijder de niet-ondersteunde printkop.
 6. Plaats een ondersteunde printkop en sluit de vergrendeling zodat deze vastgeklikt zit.
 7. Plaats de inktcartridges terug.
 8. Sluit de printer.

 • Printhead Warning (Printkopwaarschuwing): Een of meer cartridges ontbreken mogelijk gedurende meer dan twee uur nadat de printer werd uitgeschakeld. Reinig of diepreinig de printkop om de afdrukkwaliteit te herstellen.

Terug naar boven


Video over het installeren van de inktcartridges

 • Voor Windows® 7 en Vista®:
 1. Klik op de koppeling Video over het installeren van de inktcartridges (alleen Engelstalig).
 2. Klik op Openen.
 3. Het venster Gebruikersaccountbeheer wordt mogelijk weergegeven. Klik in dat geval op Toestaan.
 4. Bekijk de video zo vaak als nodig.
 • Voor Windows XP:
 1. Klik op de koppeling Video over het installeren van de inktcartridges (alleen Engelstalig).
 2. Klik op Save (Opslaan).
 3. Klik in het venster Opslaan als op Mijn documenten.
 4. Klik op Save (Opslaan).
Opmerking: Als u de video wilt bekijken in Windows XP, hebt u een MP4-speler nodig, zoals QuickTime dat verkrijgbaar is bij Apple.


Terug naar boven

Artikel-id: SLN129433

Laatste wijzigingsdatum: 09-02-2015 13:57


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.