Knowledge Base

How To Restore From A Backup Using Microsoft® Windows Vista® - KB Article - 328322


Summary - How To Restore From A Backup Using Vista

This article provides steps on restoring a previously saved backup using Microsoft Windows Vista®.

Restore From A Backup Using Microsoft Windows Vista

To restore from a backup created in Microsoft Windows Vista Backup:

1. Click the .

2. Click
All Programs
.

3. Click
Accessories
.

4. Click
System Tools
.

5. Click
Backup Status and Configuration
.

6.
Click
Restore Files
.

7. Click
Restore files
.

8. Click
Files from the latest backup
.

9.

Click

Next
.

10.

The

Add files to restore
window allows you to select specific files within the backup. Select the file or folder to be restored.

 • To restore a specific file, click
  Add files...
  and locate the folder where the file was stored.
 • To restore a collection of files or a folder, click
  Add folders...
  and locate the folder where it was stored.
 • If you are not sure where the file or folder to be restored is located, click
  Search...
  and type in the name to be found.

11. Once the desired files and/or folders to be restored are selected, click
Next
.

12. Specify if the files are to be restored to their original location or in a new location, then click
Start restore
.

13.

If another version of one or more of the restored file already exists in the location being restored to, a window will appear prompting for an action.

 • Click
  Copy and Replace
  to restore the older file over the existing newer file.
 • Click
  Don't copy
  to leave the newer file untouched.
 • Click
  Copy, but keep both files
  to restore the older file and keep the newer file.

14. Windows Backup will restore the selected files/folders. If the desired file to be restored is not located in the latest backup, repeat the steps above and try
Files from an older backup
in step 8.

15. Click
Finish
and close
Backup Status and Configuration
.


Aanvullende informatie - Microsoft Vista back-up, herstellen

Raadpleeg de volgende koppeling voor aanvullende informatie over back-uptoepassingen:


Quick Tips worden gepubliceerd door de Dell Support Professionals die dagelijks problemen oplossen.   Om snelle publicatie mogelijk te maken, bevatten Quick Tips wellicht alleen gedeeltelijke oplossingen of tijdelijke oplossingen waaraan nog wordt gewerkt of waarvan nog nader moet worden bewezen dat er een probleem mee wordt opgelost.  Quick Tips zijn niet door Dell gecontroleerd, gevalideerd of goedgekeurd en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in de Quick Tips.

Artikel-id: SLN130532

Laatste wijzigingsdatum: 11-01-2018 13:55


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.