Knowledge Base

Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)Dit artikel bevat informatie over het gebruik van de Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)


Opmerking: Dit artikel heeft betrekking op Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) 1.3. Voor meer informatie over Dell Backup and Recovery 1.8, raadpleegt u het volgende artikel: Dell Backup and Recovery 1.8: Overzicht en installatie om de bijbehorende artikelen te vinden.

Inhoudsopgave

 1. Overzicht van Dell Backup and Recovery Manager
 2. Een back-up maken van bestanden en deze terugzetten
 3. Systeemback-up maken en terugzetten
 4. Dell Herstelprogramma's
 5. Problemen oplossen met Dell Backup and Recovery Manager

1. Overzicht van Dell Backup and Recovery Manager


Dell™ Backup and Recovery Manager 1.3 is een eenvoudige en gemakkelijk te gebruiken tool waarmee Dell klanten back-ups van bestanden en het systeem kunnen maken en beheren, en de computer en data in het geval van een storing kunnen herstellen. DBRM beschikt over diverse functies zoals:

 • Back-ups maken en terugzetten van specifieke bestandscategorieën, zoals muziek, video en beeld.
 • Back-ups maken en terugzetten van de gehele systeempartitie.
 • Dell besturingssysteem en applicatiemedia maken, zoals Microsoft Office Suite, Roxio Creator, Norton Internet Security, McAfee Security Suite, enz.
 • Vooraf geïnstalleerde applicaties repareren, zoals Microsoft Office Suite, Roxio Creator, Norton Internet Security, McAfee Security Suite, enz.
 • Ondersteunt nu de mogelijkheid voor het maken van back-ups van applicatiemedia in overeenstemming met uw eindgebruikerslicentieovereenkomst.
 • Dell Backup and Recovery Manager hoeft niet langer opnieuw in de Windows Herstelomgeving op te starten om back-upimages van uw systeem te kunnen maken. De images worden nu binnen het besturingssysteem gemaakt.
 • Functionele cosmetische verbeteringen zodat een gebruiker gemakkelijker een mediatype en storagelocatie voor de back-up kan selecteren.
 • Toegevoegde ondersteuning voor Dual Layer dvd's (uitsluitend voor Windows Vista en Windows 7).
Opmerking: De eerste Dual Layer dvd in een Dual Layerset wordt als een Single Layer dvd gemaakt om het systeem mee op te starten. De resterende Dual Layer dvd's in de back-upset zullen echter wel hun volledige capaciteit gebruiken.
Opmerking: Blu-ray-ondersteuning is beperkt tot het gebruik ervan als een storagemedium met hoge capaciteit. Blu-ray-schijven kunnen niet worden gebruikt om op te starten. Om een back-up op een Blu-ray-schijf terug te zetten, moet u uw systeem vanaf een opstartbare Dell Recovery schijf of ander opstartbare back-upimage opstarten. Niet gebruiken voor het besturingssysteem- of herstelmedia.
 

Voor de vorige versie van Dell Backup and Recovery Manager is het gebruik van de Windows Herstelomgeving (WinRE) nodig om een systeemback-up te maken. De huidige DBRM 1.3 heeft WinRE niet nodig om deze back-ups te maken.

DBRM ondersteunt een breed aanbod van back-upmedia. Dit zijn:

 • Externe USB-media (USB-geheugenstick of USB HDD).
 • Blu-Ray (Windows 7 en 8).
 • Dual Layer dvd (uitsluitend voor Windows 7, 8 en Vista).

 

Het scherm System Backup Status (Status systeemback-up) wordt als eerste weergegeven wanneer u Dell Backup and Recovery Manager opent. De gebruiker kan er ook toegang toe krijgen door te klikken op de knop Overview (Overzicht).

Het scherm System Backup Status (Status systeemback-up) geeft informatie over de laatste back-upimage die is gemaakt. Voor Microsoft Windows Vista en Windows 7 die een kopie van de Dell Factory Image in de herstelpartitie bevatten, is dit de eerste back-upimage die wordt weergegeven totdat de gebruiker een back-up van het systeem maakt.

Voor Windows XP-systemen die niet beschikken over een herstelpartitie of een Dell Factory Image, wordt de back-upstatusinformatie vervangen door een bericht waarin de gebruiker kan lezen dat er geen back-up is gemaakt en wordt geadviseerd er nu een te maken door te klikken op Backup System Now (Nu systeemback-up maken).


 

Terug naar boven


2. Een back-up maken van bestanden en deze terugzetten

Het onderdeel File Backup and Restore (Bestandsback-up maken en terugzetten) biedt een directe koppeling naar Microsoft Windows Backup and Restore. File Backup and Restore heeft verschillende voordelen ten opzichte van een back-up van het hele systeem, namelijk:

 • Back-up van een specifiek bestandstype.
 • Back-up van een specifieke directory.

 

U krijgt toegang tot de functie door op File Backup and Restore (Bestandsback-up maken en terugzetten) te klikken.

Een back-up maken:

 1. Selecteer waar u de back-up wilt maken.
 1. Kies het type back-up. Met de optie "Let Windows Choose" (Automatisch laten bepalen) wordt een back-up van de gehele documentmap inclusief een systeemimage gemaakt. Met de optie "Let Me Choose" (Laat mij kiezen) wordt een mappenstructuur voor een aangepaste back-up gemaakt.
 1. Als "Let Me Choose" is geselecteerd, wordt u gevraagd te selecteren in welke map de back-up moet worden geplaatst.
 1. De laatste pagina is een overzicht om te bekijken wat u in de wizard hebt geselecteerd.

 

Terugzetten:

 1. Selecteer het bestand of de map die u wilt terugzetten.
 1. Het systeem vraagt u waar u de back-up hebt opgeslagen.

Terug naar boven


3. Systeemback-up maken en terugzetten

Backup System werkt enigszins anders dan File Backup and Restore. In plaats van een back-up van afzonderlijke bestanden en mappen te maken, werkt Backup System met behulp van de Windows Herstelomgeving (WinRE), beschikbaar voor Windows Vista en Windows 7, waarmee van het hele systeem een back-up kan worden gemaakt.

Een back-up van het systeem maken:

Bij deze procedure wordt er een back-up van de primaire systeempartitie gemaakt. Meestal wordt deze aangeduid als station C:.

 1. In de eerste stap van de wizard voert u de back-upnaam en locatie voor het opslaan van de back-up in.
 1. Druk op Create Image (Image maken) om te beginnen met het back-upproces.
 1. Het proces zal een voltooiingsbalk weergeven.
 

Back-ups beheren:

Het beheren van back-ups omvat het exporteren, hernoemen of verwijderen van een back-up.

 1. Selecteer de back-up in de vervolgkeuzelijst.
 2. Selecteer vervolgens een actie:
  1. Export (Exporteren) - om een back-up naar een andere locatie te exporteren,
  2. Rename (Naam wijzigen) - om een andere naam aan het label van een back-up te geven, of
  3. Delete (Verwijderen) - om een back-up te verwijderen.

Systeemherstel via DBRM:

 1. Kies de image en klik op Next (Volgende).
 1. Klik op Start.
 1. Het systeem zal verder gaan met een statusbalk en zal de gebruiker vragen de computer opnieuw op te starten na voltooiing.

Terug naar boven


4. Dell Recovery Tools:

Dell Recovery Tools is een speciaal onderdeel binnen DBRM waarmee Dell klanten media kunnen maken. Dit onderdeel is verdeeld in twee subcategorieën: a) Dell Recovery Media - standaard fabrieksimage en b) OS and Application Media. Klanten die extra software hebben aangeschaft kunnen op de ze manier applicatiemedia maken.

Dell Recovery Media

 1. De installatiewizard vraagt u om het apparaat te kiezen om de herstelmedia te maken.
 • Factory image and recovery tools is een combinatie van standaard applicaties voor Dell besturingssysteemimages en drivers/applicaties
 • Recovery Tools op zichzelf wordt gebruikt voor het maken van Dell drivers en applicatiemedia.
Opmerking: Dit is een waarschuwingsbericht alleen voor een extern storage-apparaat. Als u een optisch medium gebruikt, wordt dit bericht niet weergegeven.
 1. Het systeem vraagt om bevestiging.
 1. Het systeem zal verder gaan met een statusbalk en de gebruiker krijgt het statusbericht te zien wanneer het proces is voltooid.

Terug naar boven


5. Problemen met Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)

 1. DCP Security Manager of Dell Backup and Recovery Manager kan niet worden bijgewerkt, geïnstalleerd of verwijderd.

  - Als u op een ouder systeem de DCP Security Manager probeert te verwijderen om te upgraden naar Dell Data Protection software, krijgt u mogelijk een diverse storingscodes te zien en kan de installatie of verwijdering mislukken. Er kan ook een probleem op een standaard Dell systeem ontstaan wanneer u probeert vingerafdrukken vast te leggen, de harde schijf wilt coderen, enz. De DCP Security Manager staat mogelijk niet vermeld onder het menu Programma's of er is geen pictogram op het bureaublad. U moet de Dell ControlPoint Security Software downloaden om de Wave software te verkrijgen.

  - Het probleem is dat Dell Data Protection\Access al in de fabriek is geïnstalleerd en deze twee programma's kunnen niet naast elkaar bestaan. U moet DCP verwijderen voor volledige functionaliteit van DBRM.

  - In nieuwere systemen zal dit geen probleem meer zijn, aangezien DCP (Dell Control Point) niet meer op Dell systemen wordt geïnstalleerd.

 2. Dell Backup & Recovery Manager (DBRM) geeft mogelijk een verkeerde datum weer voor de eerstvolgende geplande back-up

 3. Door gebruiker gemaakte systeempartitie verdwijnt mogelijk na herstel met behulp van Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)


Terug naar boven

BACK-UPOntdek meer informatie op onze supportpagina Data Storage and Back-Up Solutions.
 Artikel-id: SLN155384

Laatste wijzigingsdatum: 12-02-2018 12:47


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.