Knowledge Base

De CROSH diagnosefuncties op uw Dell Chromebook gebruikenLees de gedeelten voor informatie over de CROSH-diagnose, het gebruik ervan op een Dell Chromebook en hoe u problemen met het opladen kunt oplossen.


Inhoudsopgave:

 1. Wat zijn de CROSH diagnosefuncties?
 2. De CROSH diagnosefuncties uitvoeren
 3. CROSH-opdrachten
 4. Batterijstatus controleren

1. Wat zijn de CROSH diagnosefuncties?

 

Chrome OS biedt geen ondersteuning voor ePSA, Dell BIOS, het F12 opstartmenu of DellConnect. Er zijn geen preboot diagnosefuncties. Problemen kunnen alleen binnen het besturingssysteem worden opgelost. Chrome Shell (CROSH) en de Chrome URL-opdrachten bieden hulp voor probleemoplossing, informatie en geavanceerde instellingen.

Chrome Shell (CROSH) is een opdrachtregelinterface, zoals de Linux BASH shell of de Windows opdrachtprompts (cmd.exe). Chrome OS is gebaseerd op Linux, maar CROSH herkent de meeste Linux-opdrachten niet.

De meest effectieve opdrachten voor probleemoplossing zijn memtest, storage_test_1 en storage_test_2, ping en tracepath. Ping werkt anders dan in Windows. Standaard wordt de opdracht ping herhaald tot u op Ctrl+C drukt, en er worden geen statistieken weergegeven. Tracepath is vergelijkbaar met de Windows-opdracht traceroute. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare opdrachten. U kunt deze informatie ook opvragen door in CROSH help of help_advanced te typen.


Terug naar boven


2. De CROSH diagnosefuncties uitvoeren

 

Opmerking: CROSH is de Chrome shell, waarin u tests en andere opdrachtregelfuncties kunt uitvoeren, vergelijkbaar met de Windows-opdracht cmcd.exe of Linux BASH Terminal.

Volg de onderstaande instructies om de SHELL te openen:

 1. Open de Chrome-browser.

 1. Druk de toetsen Ctrl + Alt + t tegelijk in. De interface wordt weergegeven op het scherm.

(Afb.1 Een terminalvenster op het scherm)

 1. Typ de CROSH-opdracht voor diagnosefuncties. Typ 'help' voor een lijst met beschikbare opdrachten. Typ 'help_advanced' om een uitgebreidere lijst met opdrachten voor foutopsporing weer te geven of raadpleeg de lijst met opdrachten hieronder.

Opmerking: Dell biedt geen ondersteuning voor gebruik van het besturingssysteem in ontwikkelaarsmodus of installatie van een ander besturingssysteem, zoals Chrobuntu en Crouton.


Terug naar boven


3. CROSH-opdrachten

 

In de onderstaande tabellen staan de in CROSH beschikbare opdrachten.

Help-opdrachten
Opdracht Doel
exit Crosh Shell afsluiten
hulp Geeft deze Help weer.
help_advanced Geeft de Help weer voor meer geavanceerde opdrachten, voornamelijk gebruikt voor het opsporen van fouten.
ping

[-c aantal] [-i interval] [-n] [-s pakketgrootte] [-w wachttijd] < doel >
ICMP ECHO_REQUEST-pakketten naar een netwerkhost verzenden. Als < doel > "gw" is, wordt de volgende hop-gateway voor de standaardroute gebruikt.

Dit werkt net zoals de opdracht ping op andere besturingssystemen. Druk op Ctrl+C om het pingen of een andere opdracht in Crosh te stoppen.

ssh [optionele argumenten...]
Start het ssh subsysteem indien aangeroepen zonder argumenten.
"ssh < gebruiker > < host >", "ssh < gebruiker > < host > < poort >", "ssh < gebruiker >@< host >" of "ssh < gebruiker >@< host > < poort >" verbinden zonder subsysteem te gebruiken.
ssh_forget_host Verwijdert een host uit de lijst met bekende ssh hosts. Deze opdracht geeft een menu weer van bekende hosts en vraagt om de host te verwijderen.
top Hiermee stelt u het chapsd registratieniveau in. Er zijn geen argumenten om uitgebreide logboekregistratie te starten.
 
Help_Advanced opdrachten
Opdracht Doel
battery_test [< lengte van test >] Test batterijgebruiksduur gedurende een bepaald aantal seconden. Geen argument beschikbaar om standaard 300s-test uit te voeren.
bt_console [< capaciteit van agent >] Opent een Bluetooth foutopsporingsconsole. Optioneel argument specificeert de capaciteit van een pairing agent die de console biedt: zie de Bluetooth Core specificatie voor geldige opties.
chaps_debug [start | stop | < registratieniveau >] Hiermee stelt u het chapsd registratieniveau in. Er zijn geen argumenten om uitgebreide logboekregistratie te starten.
connectivity Geeft de status van verbindingen weer.
experimental_storage < status | enable | disable > Experimentele storagefuncties in- of uitschakelen.
ff_debug [< tagexpressie >] [--help] [--list_valid_tags] [--reset] Flimflam foutopsporingstags toevoegen en verwijderen.
memory_test Voert uitgebreide geheugentest uit op het beschikbare vrije geheugen.
modem < opdracht > [argumenten...] Interactie met de 3G modem. Voer "modem help" uit voor gedetailleerde helpinformatie.
modem_set_carrier carrier-name Configureert de modem voor de opgegeven netwerkprovider.
network_diag [--date] [--link] [--show-macs] [--wifi] [--help] [--wifi-mon] < host > Een functie die verschillende netwerktests uitvoert. Slaat een kopie van de uitvoer op in uw downloadmap.
network_logging < wifi | cellular | ethernet > Een functie voor het uitvoeren van een vooraf gedefinieerde set tags voor het opsporen van problemen in het opgegeven apparaat.
p2p_update [enable | disable] Hiermee schakelt u peer-to-peer (P2P) sharing van updates via het lokale netwerk in of uit. Hiermee wordt geprobeerd om zowel updates te verkrijgen van andere peers in het netwerk als om de gedownloade updates met die peers te delen. Voer deze opdracht uit zonder argumenten om de huidige staat weer te geven.
rlz < status | enable | disable > RLZ in- of uitschakelen.
rollback Hiermee wordt geprobeerd om de vorige op uw systeem in cache opgeslagen update te herstellen. Alleen beschikbaar voor niet-stabiele kanalen en niet-Enterprise-geregistreerde apparaten. Houd er rekening mee dat uw systeem hiermee volledig wordt opgeschoond.
route [-n] [-6] Geeft de routeringstabellen weer.
set_apn [-n < netwerk-ID >] [-u < gebruikersnaam >] [-p < wachtwoord >] < apn > Stelt de APN in die moet worden gebruikt voor verbinding met het netwerk gespecificeerd door < netwerk-ID >. Als < netwerk-ID > niet is gespecificeerd, gebruikt u de netwerk-ID van het op dat moment geregistreerde netwerk.
set_apn - c Wist de te gebruiken APN, zodat de standaard-APN wordt gebruikt.
set_arpgw < true | false > Schakelt extra netwerkstatuscontrole in om te checken of de standaardgateway bereikbaar is.
set_cellular_ppp [-u < gebruikersnaam >] [-p < wachtwoord >] Stelt PPP-gebruikersnaam en/of -wachtwoord in voor een bestaande mobiele verbinding. Als -u en -p niet worden opgegeven, wordt de bestaande PPP-gebruikersnaam voor de mobiele verbinding weergegeven.
set_cellular_ppp -c Wist een bestaande PPP-gebruikersnaam en bestaand PPP-wachtwoord voor een bestaande mobiele verbinding.
sound < opdracht > < argument > Laag geluidsniveau configureren. Kan worden gebruikt om geluidsfragmenten af te spelen/op te nemen en pixel beamforming in te schakelen.
"sound beamforming < on | off >" schakelt de functie in of uit.
"sound record [duration]" start het opnemen.
"sound play < bestandsnaam >" speelt de opgenomen geluidsfragmenten af.
storage_status Leest SMART integriteitsstatus, vendor-kenmerken en foutenlogboek storageapparaat.
storage_test_1 Voert een korte offline SMART test uit.
storage_test_2 Voert een uitgebreide leesbaarheidstest uit.
syslog < bericht > Registreert een bericht in syslog.
tpcontrol {status | taptoclick [on|off] sensitivity [1-5] | set < eigenschap > }
tpcontrol {syntp [on|off]}
Handmatig instellen geavanceerde touchpad-instellingen.
tracepath [-n] < doel >[/port] Traceert het pad/de route naar een netwerkhost.
update_over_cellular [enable|disable] Schakelt de automatische updates via mobiele netwerken in of uit. Uitvoeren zonder argumenten om de huidige status weer te geven.
upload crashes Uploads beschikbare foutrapporten naar de crash server.
wpa_debug [< foutopsporingsniveau >] [--help] [--list_valid_level] [--reset] Foutopsporingsniveau wpa_supplicant instellen.
xset m [acc_mult[/acc_div] [thr]]
xset m default
Muisversnelling aanpassen.
xset r rate [delay [rate]] AutoRepeat-snelheid aanpassen. De vertraging is het aantal milliseconden op voordat autorepeat start. De snelheid is het aantal herhalingen per seconde.
xset r [sleutelcode] < on|off > Autorepeat in-/uitschakelen. Als een sleutelcode is opgegeven, werkt de opdracht alleen voor die sleutel. Als geen sleutelcode is opgegeven, is de opdracht van toepassing op algemeen gedrag.


Terug naar boven


4. Batterijstatus controleren

Opmerking: Uw batterij moet altijd voor meer dan 1% zijn opgeladen. Als u de batterij volledig laat leeglopen, kan dit schadelijk zijn voor uw computer en daarnaast is het mogelijk dat de batterij niet oplaadt vanuit een volledig lege toestand.
 1. Open de Chrome-browser.

 2. Druk de toetsen Ctrl + Alt + t tegelijk in (Crosh wordt geopend in een nieuw browsertabblad).

 3. Controleer of de netvoedingsadapter op de Chromebook en op een stopcontact is aangesloten.

 4. Typ battery_test 1 (inclusief de spatie) in Crosh en druk op Enter.

 5. Zoek naar Battery is Charging (Batterij wordt opgeladen (percentage resterend)).

  Opmerking: Dit geeft aan dat de netvoedingsadapter de batterij oplaadt.
 6. Verwijder de netvoedingsadapter uit de Chromebook.

 7. Typ battery_test 10 (inclusief de spatie) in Crosh en druk op Enter.

  Opmerking: De test wordt 10 seconden uitgevoerd.
 8. Zoek naar Battery health: (Batterijstatus: en een percentage).

  Opmerkingen:
  1. Een hoger percentage dan 50% betekent dat de batterij naar behoren werkt.
  2. Wanneer de batterij nog steeds niet lijkt op te laden, voert u de volgende stappen uit, indien u dit nog niet hebt gedaan:
   1. Probeer een andere netstroomadapter, indien beschikbaar.
   2. Probeer de stappen zoals ze staan beschreven in het volgende artikel: Het Chrome-besturingssysteem herstellen en resetten
  3. Als na het uitvoeren van de voorgaande procedure de batterij nog steeds niet oplaadt, kunt u contact opnemen met Technische Support.


Terug naar boven

Artikel-id: SLN293879

Laatste wijzigingsdatum: 16-10-2017 03:45


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.