Knowledge Base

Communication Not Available Error After Installing 3300 Wireless Printer Adapter - Product Support Quick Note (PSQN) - 275028
Error Communication Not Available Received When Drivers Are Not Installed in Correct Order

If the Dell Photo All-in-One (AIO) printer is already installed on a system and the Dell 3300 wireless printer adapter is added to the configuration, the network printer object is not created.

When attempting to print, the error message Communication not available is displayed.

To resolve this issue:

 1. Uninstall your Dell AIO printer driver, install the Dell 3300 wireless printer driver, and then reinstall the Dell AIO printer driver.

  Ensure that Network and/or Advance Install, Install printer driver, and Install printer on network are selected during the 3300 wireless adapter installation process.
 2. Verify the Dell 3300 wireless printer adapter is at the latest version of the firmware and, if not, download and install the latest version of the 3300 firmware R139145.EXE  Oplossing

  Ga als volgt te werk om deze kwestie op te lossen:  Uninstall the Existing Dell All-In-One Printer Drivers

  1. Click Start, point to Programs, point to Dell, then click Dell Printer Software Uninstall.

  2. Select the components to uninstall, and then click Next.

  3. Click Uninstall Now to proceed with the uninstallation of the printer drivers.

  4. Click OK after the uninstallation has been completed.  Begin the Installation

  1. Insert the Dell Wireless Printer Adapter 3300 installation CD in the optical drive.
  2. Click the Install 3300 Utility.
  3. Accept the License Agreement window.
  4. Click Finish.
  5. When the Dell Wireless Printer Adapter 3300 Setup Wizard window (Figure 1) appears, click Next.


   Figure 1: Dell Wireless Printer Adapter 3300 Setup Wizard Window (click to enlarge)

  6. The Wizard shows all the wireless networks found either on the system or in the area. Choose I want to use a different configuration (even if one of the listed configurations is correct), then click Next.
  7. Click I want to enter a different network name, then click Next.
  8. Type the name of the wireless network.
  9. Choose either Infrastructure Mode or Ad-hoc Mode, then click Next.
  10. Choose the wireless security setting that matches the configuration of the wireless network.

   Note:
   Choose No Security if you have not configured the wireless network for security.

  11. If the Connect Printer Adapter to Printer window appears, the Dell Wireless Printer Adapter 3300 has been configured to communicate with the wireless network (Figure 2).


   Figure 2: The Connect Printer Adapter to Printer Window (click to enlarge)
    • If the Connection Failed window appears, the Dell Wireless Printer Adapter 3300 has not successfully connected to the wireless network.    Network Installation of Dell™ All-In-One Printer Drivers

    To install and configure the Dell All-In-One (AIO) Printer drivers using the network installation, perform the following steps:

     1. Insert the Drivers and Utilities CD that was shipped with the printer into the CD drive.
     2. Scroll through the list of drivers and select x:\drivers\ from the Location column, where x represents the CD drive letter.
     3. Click Next.
     4. Click Finish to complete the installation.
     5. Verify the AIO printer is powered on and connected to the Dell Wireless Printer Adapter 3300.
     6. Click Start then click Run.
     7. In the Open: box type x, where x represents the CD drive letter.
     8. Click Browse.
     9. Click to highlight SETUP.EXE then click OK.
     10. Click Network Installation - Install this printer for use on a network.
     11. Click The printer is connected directly to a network or wireless printer adapter.
     12. Click the IP Address that matches the IP address of the AIO printer,then click Next.
     13. Note:

      If the printer's IP Address is not listed click the Add Printer button and click the Refresh button to search for available printers.

     14. Click the Print an Alignment Page check box.
     15. Click Next to print an alignment page.
     16. If the alignment page printed correctly, click Next.

      Note:
      If the page did not print correctly, click the question mark icon Question mark icon to launch the Printer Troubleshooter
     17. Click Finish to complete the installation     

    Quick Tips worden gepubliceerd door de Dell Support Professionals die dagelijks problemen oplossen.   Om snelle publicatie mogelijk te maken, bevatten Quick Tips wellicht alleen gedeeltelijke oplossingen of tijdelijke oplossingen waaraan nog wordt gewerkt of waarvan nog nader moet worden bewezen dat er een probleem mee wordt opgelost.  Quick Tips zijn niet door Dell gecontroleerd, gevalideerd of goedgekeurd en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in de Quick Tips.

    Artikel-id: SLN37894

    Laatste wijzigingsdatum: 06-04-2016 11:15


    Beoordeel dit artikel

    Nauwkeurig
    Nuttig
    Eenvoudig te begrijpen
    Was dit artikel nuttig?
    Ja Nee
    Stuur ons feedback
    Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
    Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

    Hartelijk dank voor uw feedback.