Knowledge Base

Hoe configureer ik de LUN's op mijn Dell|EMC®-array? - Training Information - 179267


Maak een RAID groep in Navisphere.

 1. Klik in het tabblad Navisphere Storage (Navisphere-opslag) met de rechtermuisknop op de array en selecteer Create RAID Group (RAID-groep maken). (Afbeelding 1)


  Afbeelding 1 - RAID groep maken

 2. Klik onder Disk Selection: (Schijfselectie:) om het keuzerondje Manual (Handmatig) te selecteren en klik vervolgens op de knop Select (Selecteren). (Afbeelding 2)
  Het venster Disk Selection (Schijfselectie) wordt weergegeven.


  Afbeelding 2 - Keuzeronde Manual (Handmatig)

 3. Selecteer in de keuzelijst Select From: (Selecteren in:) (Afbeelding 3) de kast die u wilt gebruiken.


  Afbeelding 3 -Kast selecteren

 4. Klik om de schijven te markeren die u in de RAID groep wilt gebruiken en klik op de knop met het symbool van de pijl-rechts om ze te verplaatsen naar het venster Selected Disks (Geselecteerde schijven) (Afbeelding 4).


  Afbeelding 4 - Disk Selection (Schijfselectie)

 5. Klik op de knop OK .
  Het venster Create RAID Group (RAID-groep maken) wordt weergegeven.
 6. Klik op de knop Apply (Toepassen). (Afbeelding 5)
  Het venster Confirm: Create RAID Group (Bevestig: RAID-groep maken) wordt weergegeven.


  Afbeelding 5 - RAID groep maken

 7. Klik op Yes (Ja) om de bewerking RAID groep maken te starten.
  Het venster Success: Create RAID Group (Geslaagd: RADI-groep maken) wordt weergegeven.
 8. Klik op OK.
  Het venster Create RAID Group (RAID-groep maken) wordt weergegeven. (Afbeelding 6)


  Afbeelding 6 - RAID groep maken
 9. Ga terug naar stap 2 om nog meer RAID groepen te maken of klik op Cancel (Annuleren) om af te sluiten.LUN's toewijzen

 1. Klik in het tabblad Navisphere Storage (Navisphere-opslag) met de rechtermuisknop op de array en selecteer Bind LUN (LUN binden) (Afbeelding 1).
  Het venster Bind LUN (LUN binden) wordt geopend.


  Afbeelding 1 - Tabblad Navisphere Storage (Navisphere-opslag)

 2. Selecteer in de keuzelijst RAID Type: het RAID-type van het LUN.
 3. Selecteer in de keuzelijst RAID Group for new LUN: (RAID-groep voor nieuwe LUN:) de te binden RAID-groep (Afbeelding 2).


  Afbeelding 2 - RAID groep selecteren

 4. Breng eventueel noodzakelijke veranderingen aan in de LUN-eigenschappen (Afbeelding 3) en klik op Apply (Toepassen).
  Het dialoogvenster Confirm: Bind LUN (Bevestig: LUND binden) wordt geopend.


  Afbeelding 3 - LUN-eigenschappen

 5. Klik op de knop YES (Ja) om het LUN te binden.
  Het venster Message: Bind LUN (Bericht: LUND binden) wordt weergegeven met het bericht dat de bindbewerking is geslaagd.
 6. Klik op OK.
  Het venster Bind LUN (LUN binden) wordt opnieuw geopend.
 7. Ga terug naar stap 6 om nog meer LUN's te binden of klik op Cancel (Annuleren) om af te sluiten.LUN's toewijzen aan hosts door opslaggroepen te maken.

 1. Klik in het tabblad Navisphere Storage (Navisphere-opslag) met de rechtermuisknop op opslagarray in het tabblad Storage (Opslag) (Afbeelding 1) en selecteer Create Storage Groups (Opslaggroepen maken).
  Het venster Create Storage Group (Opslaggroep maken) wordt geopend.


  Afbeelding 1 - Tabblad Navisphere Storage (Navisphere-opslag)

 2. Typ de naam van de opslaggroep in het vak Storage Group (Opslaggroep).
 3. U kunt een LUN toevoegen aan de opslaggroep door een LUN te markeren en deze met de knop pijl-rechts te verplaatsen naar het deelvenster Selected LUN's (Geselecteerde LUN's). (Afbeelding 2)


  Afbeelding 2 - Een LUN toewijzen aan de opslaggroep

 4. Herhaal stap 3 om meer LUN's toe te wijzen.
 5. Klik op de knop Connect Hosts (Hosts verbinden).
  Het venster Connect Hosts to Storage (Hosts verbinden met opslag) wordt geopend.


  Afbeelding 3 - Hosts verbinden

 6. U kunt een opslaggroep aan een host toewijzen door een host te markeren in het deelvenster Available Hosts (Beschikbare hosts) en de host met de knop pijl-omlaag te verplaatsen naar het deelvenster Hosts to be Connected (Te verbinden hosts). (Afbeelding 4)


  Afbeelding 4 - Hosts verbinden

 7. Klik op OK.
 8. Klik op de knop Apply (Toepassen) en vervolgens op de knop OK.
  Het dialoogvenster Create Storage Group Warning (Opslaggroep maken - waarschuwing) wordt geopend.
 9. Klik op de knop YES (Ja). (Afbeelding 5)
  Het dialoogvenster Create Storage Group Confirmation (Opslaggroep maken - bevestiging) wordt geopend.


  Afbeelding 5 - Opslaggroep maken - waarschuwing

 10. Klik op de knop OK. (Afbeelding 6)
  De Opslaggroep is nu gemaakt en toegewezen aan een host


  Afbeelding 6 - Opslaggroep maken - bevestiging 


Quick Tips worden gepubliceerd door de Dell Support Professionals die dagelijks problemen oplossen.   Om snelle publicatie mogelijk te maken, bevatten Quick Tips wellicht alleen gedeeltelijke oplossingen of tijdelijke oplossingen waaraan nog wordt gewerkt of waarvan nog nader moet worden bewezen dat er een probleem mee wordt opgelost.  Quick Tips zijn niet door Dell gecontroleerd, gevalideerd of goedgekeurd en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in de Quick Tips.

Artikel-id: SLN52272

Laatste wijzigingsdatum: 17-12-2010 00:00


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.