Databáze znalostí

Odstraňování problémů s faxovými funkcemi inkoustových tiskáren Dell V525w a V725w AIO.


Shrnutí článku: Tento článek obsahuje rady pro používání faxových funkcí multifunkčních inkoustových tiskáren Dell V525w a V725w.

Obsah:

 1. Kontrolní seznam pro odstraňování problémů s faxovými funkcemi
 2. Nelze odesílat faxy
 3. Nelze přijímat faxy
 4. Faxový software nelze spustit
 5. Chybová hlášení faxuProblém 1: Kontrolní seznam pro odstraňování problémů s faxovými funkcemi

Jestliže máte problémy s příjmem a odesíláním faxů, zkontrolujte nejdříve připojení:
 1. Připojte analogový telefon do zásuvky ve zdi, DSL filtru, VoIP zařízení nebo kabelového modemu, ke kterému je připojená tiskárna, a ověřte, zda se v telefonu ozývá oznamovací tón. Ujistěte se, že jste telefon připojili ke stejnému portu jako předtím tiskárnu. Jestliže neuslyšíte oznamovací tón, spojte se s poskytovatelem telefonních služeb.

 2. Připojte tiskárnu k telefonní lince, k portu na tiskárně připojte analogový telefon a ověřte, zda slyšíte oznamovací tón. Jestliže neslyšíte oznamovací tón, použijte níže uvedený Kontrolní seznam připojení. Po ověření každé položky zkuste, zda slyšíte oznamovací tón. Jestliže slyšíte oznamovací tón, ale stále máte problémy s odesíláním a příjmem faxů, přečtěte si další níže uvedená témata.Kontrolní seznam připojení
 • Ujistěte se, že tiskárna a další zařízení připojená k lince (jsou-li připojena) jsou nastavena tak, aby to vyhovovalo vašemu instalačnímu plánu.

 • Ujistěte se, že jsou kabely připojeny ke správným portům.

 • Ujistěte se, že jsou kabely řádně připojeny. V případě, že používáte následující zařízení, zkontrolujte připojení jejich kabelů:
  • Napájecí zdroj
  • Záznamník
  • Kabelový modem
  • Rozdělovač
  • Telefon
  • VoIP adaptér
  • DSL filtr
  • Adaptér RJ-11


 • Jestliže je tiskárna připojena k lince typu DSL, ujistěte se, že je před tiskárnou zapojen DSL filtr.

 • Jestliže je tiskárna připojena k VoIP adaptéru nebo kabelovému modemu, ujistěte se, že je tiskárna připojena k prvnímu telefonnímu portu.

 • Jestliže používáte rozdělovač, ujistěte se, že se jedná o rozdělovač určený pro telefony. Nepoužívejte rozdělovač linky.

Zpět na začátek

Problém 2: Nelze odesílat faxy

 • Ujistěte se, že jste do tiskárny zadali své uživatelské informace. Jestliže jste během prvotního nastavení nezadali své uživatelské informace, musíte zadat název a číslo faxu. V některých zemích nemůžete poslat fax, aniž byste zadali název faxu nebo společnosti. Některá faxová zařízení blokují příchozí faxy bez zadaných informací o odesílateli.

 • Snižte přenosovou rychlost modemu. Rychlost zařízení přijímajícího fax nemůže být nižší, než rychlost, kterou fax odesíláte:


  1. Na ovládacím panelu tiskárny zvolte , Setup (Nastavení), , Fax Setup (Nastavení faxu), , Dialing and Sending (Vytáčení a odesílání), , Max Send Speed (Maximální rychlost odesílání) a .

  2. Vyberte rychlost odesílání a stiskněte .


 • Povolte opravu chyb. Tato funkce umožňuje tiskárně odesílat chybné bloky dat, které jinak mohou zabraňovat odeslání faxu:


  1. Na ovládacím panelu tiskárny zvolte , Setup (Nastavení), , Fax Setup (Nastavení faxu), , Dialing and Sending (Vytáčení a odesílání), , Error Correction (Oprava chyb) a .

  2. Ověřte, že funkce opravy chyb je nastavena na hodnotu On (Zapnuto). Pokud tomu tak není, vyberte pomocí tlačítek se symboly šipek hodnotu On (Zapnuto) a stiskněte .


 • Povolte automatický převod faxů. Jestliže zařízení přijímající fax nepodporuje barevné faxy, tato volba automaticky převede odchozí fax na černobílou verzi a také automaticky sníží rozlišení na úroveň podporovanou zařízením přijímajícím fax:


  1. Na ovládacím panelu tiskárny zvolte , Setup (Nastavení), , Fax Setup (Nastavení faxu), , Dialing and Sending (Vytáčení a odesílání), , Auto Fax Convert (Automatický převod faxu) a .

  2. Ověřte, že je automatický převod faxu nastaven na hodnotu On (Zapnuto). Pokud tomu tak není, vyberte pomocí tlačítek se symboly šipek hodnotu On (Zapnuto) a stiskněte .


 • Ujistěte se, že nastavení telefonní předvolby je správné. Telefonní předvolba je skupina čísel, kterou musíte zadat ještě před tím, než vytočíte číslo pro odchozí fax:


  1. Na ovládacím panelu tiskárny zvolte , Setup (Nastavení), , Fax Setup (Nastavení faxu), , Dialing and Sending (Vytáčení a odesílání), , Dial Prefix (Telefonní předvolba) a .

  2. Pomocí tlačítek se symboly šipek zadejte nebo upravte telefonní předvolbu a poté stiskněte .Zpět na začátek

Problém 3: Nelze přijímat faxy

 • Ujistěte se, že jste provedli správné nastavení pro váš instalační scénář. Nastavení faxu závisejí na tom, zda je tiskárna připojena k vlastní faxové lince, nebo linku sdílí s jinými zařízeními.


  • Jestliže tiskárna sdílí telefonní linku se záznamníkem, ujistěte se, že jsou nastavení následující:


   • Automatická odpověď je nastavena na hodnotu On (Zapnuta).

   • Tiskárna hovor přijímá po větším počtu zazvonění, než záznamník.

   • Tiskárna hovor přijímá po zaznění charakteristického vyzvánění (v případě, že máte zřízenou službu charakteristického vyzvánění).


  • Jestliže tiskárna sdílí telefonní linku s telefonem se zřízenou službou hlasové pošty, ujistěte se, že jsou nastavení následující:


   • Automatická odpověď je nastavena na hodnotu Off (Vypnuta) (jestliže máte na telefonní lince pouze jedno telefonní číslo).

   • Tiskárna hovor přijímá po zaznění charakteristického vyzvánění (v případě, že máte zřízenou službu charakteristického vyzvánění).


 • Ujistěte se, že je tiskárna připojena k analogovému portu. Tiskárna je analogové zařízení. Jestliže využíváte systém PBX, ujistěte se, že je tiskárna připojena k analogovému portu zařízení PBX. Možná bude nutné použít převodník digitální linky, který převádí digitální signál na analogový.

 • Ujistěte se, že paměť tiskárny není plná. Tiskárna ukládá před vytištěním příchozí fax do paměti. Jestliže v průběhu příjmu faxu dojde tiskárně inkoust nebo papír, fax se uloží pro pozdější tisk. Jestliže je paměť tiskárny plná, možná nebude schopna přijmout nový fax.

 • Ujistěte se, že je zablokována funkce přesměrování faxu:


  1. Na ovládacím panelu tiskárny zvolte , Setup (Nastavení), , Fax Setup (Nastavení faxu), , Ringing and Answering (Vyzvánění a odpověď), , Fax Forward (Přesměrování faxu) a .

  2. Pomocí tlačítek se symboly šipek zvolte hodnotu Off (Vypnuto) a stiskněte .


 • Zvyšte hlasitost vyzvánění. Pokud nastavíte fax na ruční příjem (Automatická odpověď vypnuta), zvyšte hlasitost vyzvánění.

 • Ujistěte se, že znáte správný kód pro ruční příjem. Pokud nastavíte fax na ruční příjem (Automatická odpověď vypnuta), musíte při příchozím faxu zadat správný kód, aby tiskárna mohla fax přijmout:


  1. Na ovládacím panelu tiskárny zvolte , Setup (Nastavení), , Fax Setup (Nastavení faxu), , Ringing and Answering (Vyzvánění a odpověď), , Manual Pickup Code (Kód pro ruční příjem) a .

  2. Poznamenejte si kód pro ruční příjem zobrazený na obrazovce. Kód pro ruční příjem lze změnit na číslo, které budete znát pouze vy.Zpět na začátek

Problém 4: Faxový software nelze spustit

Před tím, než budete moci změnit nastavení faxu ve faxovém softwaru, musí být tiskárna připojena k funkční telefonní, DSL, VoIP, nebo kabelové lince. Ujistěte se, že je tiskárna připojena prostřednictvím standardní zásuvky ve zdi, DSL filtru, VoIP adaptéru nebo kabelového modemu.

Zpět na začátek

Problém 5: Chybová hlášení faxu
Chybové hlášení: Příčina: Možná řešení:
Remote Fax Error (Chyba vzdáleného faxu) Přijímající faxové zařízení nemůže přijmout fax. Chyba na straně příjemce může být ovlivněna mnoha faktory.
 • Odešlete fax znovu. Mohlo dojít k problémům s kvalitou spojení.
 • Snižte přenosovou rychlost fax modemu.
 • Zadejte své uživatelské informace. V některých zemích nemůžete odeslat fax bez zadání informací o odesílateli.
Fax Mode Unsupported (Režim faxu není podporován) Přijímající faxové zařízení nepodporuje barevné faxy nebo rozlišení odesílaného dokumentu.
 • Povolte funkci automatického převodu faxu.
 • Snižte kvalitu faxu.
 • Upravte formát dokumentu na velikost papíru letter.
Unsupported Compression (Komprimace není podporována) Fax modem přijímajícího faxového zařízení nepodporuje komprimaci dat. Fax modemy komprimují data za účelem zrychlení přenosu, přijímající fax modem však musí podporovat stejný komprimační algoritmus.
 • Snižte přenosovou rychlost fax modemu.
 • Povolte automatický převod faxu.
Unsupported Resolution (Rozlišení není podporováno) Přijímající zařízení nepodporuje rozlišení odesílaného dokumentu.
 • Snižte kvalitu faxu.
 • Povolte funkci automatického převodu faxu.
Unrecoverable Fax Error (Neodstranitelná chyba faxu) Fax modem zaznamenal kritické chyby. Vypněte tiskárnu, znovu ji zapněte a odešlete znovu fax.
Fax Modem Error (Chyba fax modemu) Fax modem tiskárny může být zaneprázdněn, nebo došlo k problémům při přenosu. Vypněte tiskárnu, znovu ji zapněte a odešlete znovu fax.
Phone Line is connected to the incorrect jack on the back of the machine. (Telefonní linka je připojena k nesprávnému portu v zadní části zařízení.) Telefonní kabel je připojen k nesprávnému portu v zadní části tiskárny. Připojte telefonní kabel k portu  v zadní části tiskárny.
Digital line detected (Zjištěna digitální linka) Tiskárna je připojena k digitální lince. Tiskárna je analogové zařízení a musí být připojena k analogové lince. Pro připojení tiskárny k digitální lince musíte použít převodník nebo filtr digitální linky.
Failed to Connect (Chyba připojení)
Phone Line Error (Chyba telefonní linky)
Phone Line Not Connected (Telefonní linka není připojena)
Tiskárna nemůže rozpoznat oznamovací tón. Přečtěte si Kontrolní seznam pro odstraňování problémů s faxovými funkcemi v horní části tohoto článku.
Phone Line Busy (Telefonní linka je obsazena) Místní telefonní linka nebo telefonní linka přijímajícího faxového zařízení je obsazena. K tomu dochází v případě, že tiskárna sdílí telefonní linku s jinými zařízeními.
 • Povolte v tiskárně opakované vytáčení.
 • Nastavte delší čas mezi pokusy o vytáčení.
 • Zkuste zavolat na číslo, na které posíláte fax, abyste se ujistili, že funguje správně.
 • Jestliže je telefonní linka využívána jiným zařízením, počkejte s odesíláním faxu až do okamžiku, kdy druhé zařízení ukončí hovor.
 • Naplánujte opětovné odeslání faxu na pozdější dobu.
 • Před vytáčením dokument naskenujte. Naskenovaný dokument je uložen v paměti tiskárny. Tiskárna ho může později načíst a automaticky číslo znovu vytočit.
No Answer (Žádná odpověď) Na přijímajícím faxovém zařízení může být vypnuta funkce automatické odpovědi.
 • Ověřte telefonní číslo a odešlete znovu fax.
 • Povolte v tiskárně opakované vytáčení. V některých zemích je určen maximální limit pokusů o opětovné vytáčení bez ohledu na vaše nastavení.
 • Naplánujte opětovné odeslání faxu na pozdější dobu.
No Caller ID (Žádné ID volajícího)
Call Stopped (Hovor přerušen)
Tiskárna hovor přerušila, protože příchozí fax neobsahuje informace o odesílateli. Nastavili jste blokování faxů bez ID volajícího nebo není příjem faxů bez ID volajícího ve vaší zemi nebo oblasti povolen. Zakažte funkci Blokovat faxy bez ID.

Zpět na začátek
 


ID článku: SLN129388

Datum poslední změny: 14.01.2014 00:00


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.