Databáze znalostí

Odstraňování problémů s kazetami s inkoustem inkoustových tiskáren Dell V525w a V725w


Obsah:

 1. Instalace tiskové hlavy a kazet s inkoustem
 2. Kontrola hladiny inkoustu
 3. Vyrovnání tiskové hlavy
 4. Čištění trysek tiskové hlavy
 5. Chybové zprávy kazety s inkoustem
 6. Chybové zprávy tiskové hlavy
 7. Video Instalace kazet s inkoustem
Poznámka: PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ: Zkontrolujte, zda má vaše tiskárna nainstalovaný nejnovější firmware Dell. Přejděte do části Start, Programy, Tiskárny Dell a vyberte model své tiskárny. Klikněte na možnost Aktualizace produktu a poté na možnost Zkontrolovat. U softwaru můžete nastavit možnost pravidelné kontroly aktualizací.


Shrnutí článku: Tento článek popisuje instalaci, údržbu a odstraňování problémů se systémem tiskových hlav a kazet s inkoustem inkoustových tiskáren Dell V525w a V725w.


Téma 1: Instalace tiskové hlavy a kazet s inkoustem

Instalace tiskové hlavy a kazet s inkoustem:
 1. Zapojte tiskárnu do sítě a zapněte ji.
 2. Zvedněte víko tiskárny (Obrázek 1) (pod krytem skeneru).


  Obrázek 1: Otevřete víko tiskárny (vyobrazen model V525w).
 3. Sejměte kryt pro odstranění zaseknutého papíru.
 4. Stiskněte uvolňovací jazýček a otevřete vozík tiskové hlavy.
 5. Vyjměte kazety s inkoustem z obalu a poté z nich otočením odstraňte ochrannou krytku (Obrázek 2).
  Přehrání instruktážního videa o instalaci kazet s inkoustem přejděte k části Video: Instalace kazet s inkoustem.  Obrázek 2: Před instalací kazet s inkoustem z nich otočením odstraňte ochranné krytky a krytky bezpečně zlikvidujte.
 6. Začněte třemi barevnými kazetami, vložte každou z nich do tiskové hlavy a zatlačte na její vzdálenější konec tak, aby kazeta se cvaknutím zapadla na své místo (Obrázek 3).


  Obrázek 3: Vložte jednotlivé kazety s barevným inkoustem do tiskové hlavy.

 7. Zavřete západku vozíku tiskové hlavy, vraťte kryt pro odstranění zaseknutého papíru zpět na své místo a poté zavřete víko tiskárny.

Zpět na začátek


Téma 2: Kontrola hladiny inkoustu

Kontrola hladiny inkoustu:
 1. V nabídce tiskárny zvolte Setup (Nastavení), Maintenance (Údržba) a poté Check Ink Levels (Kontrola hladiny inkoustu).
  NEBO
 2. V operačním systému Windows klikněte na tlačítko Start, Všechny programy nebo Programy a otevřete složku softwaru Printer Home. Zvolte vaši tiskárnu, poté klikněte na záložku Maintenance (Údržba) a Supplies Status (Stav spotřebního materiálu).
 3. V operačním systému Macintosh z nabídky Apple přejděte na System preferences (Předvolby systému), Print & Fax (Tisk a fax) a poté vyberte tiskárnu. Klikněte na Options & Supplies (Možnosti a spotřební materiál) nebo Print Queue (Tisková fronta), poté klikněte na Supply levels (Materiály).

Zpět na začátek


Téma 3: Vyrovnání tiskové hlavy

Jestliže jsou znaky nebo čáry na vytištěné straně zoubkované nebo zvlněné, budete možná muset vyrovnat tiskovou hlavu.
 1. Vložte do tiskárny běžný papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny zvolte Setup (Nastavení), Maintenance (Údržba), Align Printer (Vyrovnat tiskárnu). Tiskárna vytiskne vyrovnávací stránku.
  Poznámka: Vyrovnávací stránku nevyjímejte, dokud se nedokončí tisk. Stránka může během tisku několikrát vyjet z tiskárny a zajet zpět.
 3. Znovu zkuste vytisknout dokument. Jestliže nedojde k nápravě problému, budete možná muset vyčistit trysky tiskové hlavy.

Zpět na začátek


Téma 4: Čištění trysek tiskové hlavy

Pokud jste tiskárnu delší dobu nepoužívali, bude možná nutné za účelem zvýšení kvality tisku vyčistit trysky tiskové hlavy. Tiskárnu připojte výhradně k řádně uzemněné, zcela funkční elektrické zásuvce, umožníte tím tiskárně vykonávat cykly automatické údržby.

Poznámka: Při čištění trysek tiskové hlavy se spotřebovává inkoust, provádějte tedy čištění pouze tehdy, je-li to nutné.
Poznámka: Při důkladném čištění se spotřebovává více inkoustu. Abyste ušetřili inkoust, vyzkoušejte nejdříve funkci čištění tiskové hlavy.
Poznámka. Jestliže je hladina inkoustu příliš nízká, musíte před čištěním trysek tiskové hlavy vyměnit kazety s inkoustem.
 1. Vložte do tiskárny běžný papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny zvolte Setup (Nastavení) a poté Maintenance (Údržba).
 3. Stiskněte tlačítko se symbolem šipky nahoru nebo dolů a nalistujte volbu Clean Printhead (Čištění tiskové hlavy) nebo Deep Clean Printhead (Důkladné čištění tiskové hlavy), poté stiskněte tlačítko OK.
 4. Tiskárna vytiskne čisticí stránku.

Zpět na začátek


Téma 5: Chybové zprávy kazety s inkoustem

Následující chyby souvisejí se čtyřmi kazetami s inkoustem v tiskárně:
 • Ink Cartridge Error (Chyba kazety s inkoustem): Tiskárna nemůže ověřit jednu nebo více nainstalovaných kazet s inkoustem.
 1. Probíhající tiskovou úlohu přerušíte stisknutím .
 2. Vyjměte uvedenou kazetu s inkoustem a poté ji řádně vložte zpět na své místo.
 3. Vypněte tiskárnu, počkejte přibližně 10 sekund a poté tiskárnu znovu zapněte.
Poznámka: Ujistěte se, že tiskárna není v režimu spánku. Vypněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení na tři sekundy.
 • Ink Cartridge Missing (Chybí kazeta s inkoustem): Tiskárna nemůže nalézt jednu nebo více kazet s inkoustem.
 1. Nainstalujte uvedené chybějící kazety s inkoustem.
 2. Jestliže jsou kazety nainstalovány, vyjměte uvedenou kazetu nebo kazety s inkoustem a poté je vložte zpět na své místo.
 3. Zprávu odstraníte stisknutím OK nebo .Seznam podporovaných kazet s inkoustem naleznete v Uživatelské příručce.
 • Ink Cartridge Unsupported (Kazeta s inkoustem není podporována): Kazeta nebyla rozpoznána jako platná, podporovaná kazeta s inkoustem.
 1. Nahraďte nerozpoznanou kazetu s inkoustem jiným typem podporovaným tiskárnou.
 2. Zprávu odstraníte stisknutím OK nebo .
 3. Seznam podporovaných kazet s inkoustem naleznete v Uživatelské příručce.
 • Ink Low (Nízká hladina inkoustu): Jedna nebo více kazet s inkoustem hlásí nízkou hladinu inkoustu.
 1. Zprávu odstraníte stisknutím OK nebo a pokračujete v tisku.
Poznámka: V závislosti na nastavení tiskárny možná nebudete moci pokračovat v tisku, dokud nevyměníte uvedenou kazetu s inkoustem.
 1. Seznam podporovaných kazet s inkoustem naleznete v Uživatelské příručce.

Zpět na začátek


Téma 6: Chybové zprávy tiskové hlavy

Následující chyby souvisejí s tiskovou hlavou tiskárny:

 • Printhead Error 1 (Chyba tiskové hlavy 1):
Poznámka: Vyjměte kazety s inkoustem, jsou-li nainstalovány. Pro více informací si přečtěte článek znalostní báze Dell Knowledge Base Removing and Reinserting (Reseat) the Ink Cartridges (Vyjmutí a opětovné vložení (přesazení) inkoustových kazet).

Pokud se tato zpráva objevuje při výchozím nastavení nebo při instalaci před prvním použitím:

 1. Vyjměte a znovu upevněte tiskovou hlavu. Pro více informací si přečtěte článek znalostní báze Dell Knowledge Base Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Vyjmutí a opětovné vložení (přesazení) tiskové hlavy).
 2. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu.


Zobrazí-li se tato zpráva po použití tiskárny:

 1. Vyjměte tiskovou hlavu a očistěte kontakty tiskárny a tiskové hlavy. Pro více informací si přečtěte článek znalostní báze Dell Knowledge Base Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Vyjmutí a opětovné vložení (přesazení) tiskové hlavy) a Resolving Printhead Errors by Cleaning the Printhead (Odstranění chyb tiskové hlavy jejím vyčištěním).
 2. Opětovné upevnění tiskové hlavy.
 3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu.


 • Printhead Error 2 (Chyba tiskové hlavy 2):
Poznámka: Při odstraňování této chyby musí být nainstalovány kazety s inkoustem.

Pokud se tato zpráva objevuje při výchozím nastavení nebo při instalaci před prvním použitím:

 1. Vyjměte a znovu upevněte tiskovou hlavu, při této operaci ponechte nainstalovány kazety s inkoustem. Pro více informací si přečtěte článek znalostní báze Dell Knowledge Base Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Vyjmutí a opětovné vložení (přesazení) tiskové hlavy).
 2. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu.

Zobrazí-li se tato zpráva po použití tiskárny:

 1. Vyjměte tiskovou hlavu a očistěte kontakty tiskárny a tiskové hlavy. Pro více informací si přečtěte článek znalostní báze Dell Knowledge Base Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Vyjmutí a opětovné vložení (přesazení) tiskové hlavy) a Resolving Printhead Errors by Cleaning the Printhead (Odstranění chyb tiskové hlavy jejím vyčištěním).
 2. Opětovné upevnění tiskové hlavy.
 3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu.


 • Printhead Error 3/4 (Chyba tiskové hlavy 3 a 4):
Poznámka: Při odstraňování této chyby musí být nainstalovány kazety s inkoustem.

Pokud se tato zpráva objevuje při výchozím nastavení nebo při instalaci před prvním použitím:

 1. Vyjměte a znovu upevněte tiskovou hlavu, při této operaci ponechte nainstalovány kazety s inkoustem. Pro více informací si přečtěte článek znalostní báze Dell Knowledge Base Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Vyjmutí a opětovné vložení (přesazení) tiskové hlavy).
 2. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu.

Jestliže se tato zpráva zobrazuje poté, co jste obdrželi sadu tiskové hlavy nebo náhradní tiskárnu:

 1. Vyjměte tiskovou hlavu a očistěte kontakty tiskárny a tiskové hlavy. Pro více informací si přečtěte článek znalostní báze Dell Knowledge Base Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Vyjmutí a opětovné vložení (přesazení) tiskové hlavy) a Resolving Printhead Errors by Cleaning the Printhead (Odstranění chyb tiskové hlavy jejím vyčištěním).
 2. Opětovné upevnění tiskové hlavy.
 3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu.

Zobrazí-li se tato zpráva po použití tiskárny:

 1. Vypněte tiskárnu.
 2. Vyjměte (tělo) napájecího adaptéru z tiskárny. Více informací naleznete v Online uživatelské příručce – klikněte na označení modelu tiskárny, zvolte požadovaný jazyk a stáhněte si Uživatelskou příručku.
 3. Znovu vložte napájecí kabel do (těla) napájecího adaptéru.

Jestliže problém přetrvává:

 1. Vyjměte tiskovou hlavu a očistěte kontakty tiskárny a tiskové hlavy. Pro více informací si přečtěte článek znalostní báze Dell Knowledge Base Removing and Reinserting (Reseat) the Printhead (Vyjmutí a opětovné vložení (přesazení) tiskové hlavy) a Resolving Printhead Errors by Cleaning the Printhead (Odstranění chyb tiskové hlavy jejím vyčištěním).
 2. Opětovné upevnění tiskové hlavy.
 3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu.


 • Printhead Cannot Move (Tisková hlava se nemůže pohybovat): Vozík tiskové hlavy je nějakým způsobem zablokován.
 1. Otevřete víko tiskárny, odstraňte případné překážky v dráze tiskové hlavy a poté tiskárnu zavřete.
 2. Zprávu odstraníte stisknutím OK.

 • Printhead Error (Chyba tiskové hlavy): Tiskárna není schopna správně komunikovat prostřednictvím kontaktů tiskové hlavy.
 1. Otevřete víko tiskárny a uvolněte západku tiskové hlavy.
 2. Vyjměte z vozíku celou tiskovou hlavu.
 3. Otřete kontakty uvnitř vozíku tiskové hlavy čistým hadříkem, ze kterého se neuvolňují vlákna.
 4. Vložte zpět tiskovou hlavu a zavřete západku tak, aby se cvaknutím zapadla zpět na své místo.
 5. Zavřete tiskárnu.

 • Printhead Missing (Chybí tisková hlava): Tisková hlava je nainstalována nesprávně nebo zcela chybí.
 1. Otevřete víko tiskárny a uvolněte západku vozíku.
 2. Vložte tiskovou hlavu a zavřete západku tak, aby se cvaknutím zapadla na své místo.
 3. Zavřete tiskárnu a pro odstranění zprávy stiskněte tlačítko domů.
 • Printhead Unsupported (Tisková hlava není podporována): Typ tiskové hlavy není podporován nebo ji tiskárna nemůže správně rozpoznat.
 1. Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
 2. Otevřete tiskárnu.
 3. Stiskněte uvolňovací jazýček a vyjměte tiskové kazety.
 4. Uvolněte západku vozíku.
 5. Vyjměte nepodporovanou tiskovou hlavu.
 6. Vložte podporovanou tiskovou hlavu a zavřete západku tak, aby se cvaknutím zapadla zpět na své místo.
 7. Vložte zpět kazety s inkoustem.
 8. Zavřete tiskárnu.

 • Printhead Warning (Výstraha tiskové hlavy): Jedna nebo více tiskových kazet bylo vyjmuto po dobu delší než dvě hodiny od zapnutí tiskárny. Pro obnovení kvality tisku použijte funkci čištění nebo důkladného čištění tiskové hlavy.

Zpět na začátek


Video Instalace kazet s inkoustem

 • V systému Windows® 7 a Vista®:
 1. Klikněte na následující odkaz Installing the Ink Cartridges Video (Video Instalace kazet s inkoustem) (pouze v angličtině).
 2. Klikněte na možnost Otevřít.
 3. Může se zobrazit okno Řízení uživatelských účtů. Pokud tomu tak je, klikněte na tlačítko Povolit.
 4. Video shlédněte tolikrát, kolikrát je zapotřebí.
 • Windows XP:
 1. Klikněte na následující odkaz Installing the Ink Cartridges Video (Video Instalace kazet s inkoustem) (pouze v angličtině).
 2. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).
 3. V okně Uložit jako klikněte na složku Dokumenty.
 4. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).
Poznámka: Pro přehrání videa v systému Windows XP budete potřebovat přehrávač formátu MP4, např. QuickTime, který lze stáhnout ze stránek společnosti Apple.


Zpět na začátek

ID článku: SLN129433

Datum poslední změny: 22.06.2017 08:09


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.