Databáze znalostí

Jak připojit klávesnici a myš Dell Bluetooth pomocí softwaru SetPoint v systému Windows Vista


Shrnutí článku: Tento článek poskytuje kromě pomoci s řešením základních potíží i informace o párování adaptérů Dell™ Bluetooth® s myší a klávesnicí Dell Bluetooth pomocí softwaru SetPoint.

Obsah:

 1. Párování s myší a klávesnicí Dell Bluetooth (nové a opětovné párování)
 2. Řešení dalších potíží v případě nespárování adaptéru Dell Bluetooth


Problém 1: Spárování se zařízením Bluetooth (nové a opětovné)
 1. Vyhledejte ikonu Bluetooth v pravém dolním rohu obrazovky počítače a porovnejte stav s Tabulkou 1.
  (Pokud je ikona Bluetooth skrytá, kliknutím na šipku Show hidden icons (Zobrazit skryté ikony) zobrazte všechny skryté ikony.)

  Ikona Bluetooth Stav
  Povoleno – adaptér Bluetooth je připraven ke spárování s dalším zařízením Bluetooth.

  Připojeno – adaptér Bluetooth je již připojen k zařízení Bluetooth (pokud nejde o požadované zařízení, bude nutné jej znovu spárovat).
  Zakázáno – bezdrátový přepínač je vypnutý. Informace o zapojení bezdrátového přepínače naleznete v
  uživatelské příručce online.
  Žádné Pokud se nezobrazuje žádná ikona, je nutné nainstalovat ovladač Bluetooth. Informace jsou uvedeny v článku znalostní báze Dell Knowledge Base:
  How to Download and Install the Latest Dell Wireless Bluetooth Driver (Stažení a instalace nejnovějšího bezdrátového ovladače Dell Bluetooth)
  Tabulka 1: stav Bluetooth

 2. Ověřte, zda byly splněny následující podmínky:
  • V myši a klávesnici jsou baterie.
  • Adaptér Bluetooth, adaptér USB Bluetooth nebo čtečka paměťových karet 13/19-in-1 jsou nainstalovány v počítači nebo k němu připojeny.
  • Je nainstalována nejnovější verze svazku bezdrátové klávesnice a myši Dell Bluetooth.
   Pokud si nejste jisti, prostudujte článek znalostní báze Dell Knowledge Base nazvaný How to Download and Install a Driver (Postup při stažení a instalaci ovladače)
  • Zařízení Bluetooth, které se chystáte spárovat, se nachází ve vzdálenosti do 10 metrů od počítače.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth na hlavním panelu systému.

 4. Klikněte na položku Add a Bluetooth Device (Přidat zařízení Bluetooth).

 5. Zapněte myš Bluetooth a stiskněte tlačítko pro připojení Bluetooth v dolní části myši. Indikátor LED Bluetooth v horní části myši by měl začít blikat. Pokud indikátor LED nebliká, stiskněte tlačítko pro připojení Bluetooth znovu a přidržte je po dobu 2–3 sekund, dokud nezačne indikátor LED Bluetooth blikat.

 6. Kliknutím na tlačítko Next (Další) spusťte vyhledávání.

 7. Kliknutím zvýrazněte ikonu myši a klikněte na tlačítko Next (Další).

 8. Připojení se nastaví automaticky. Po vytvoření připojení myši se průvodce ukončí a znovu se zobrazí okno Bluetooth Settings (Nastavení Bluetooth). Nové připojení je již v seznamu uvedeno. Symbol propojení pod myší značí, že je zařízení připojeno.

 9. Spustí se software SetPoint a zobrazí se dotaz, zda mají být vyhledány aktualizace. Klikněte na tlačítko OK. Je-li aktualizace k dispozici, kliknutím ji stáhněte.

 10. Po provedení aktualizace klikněte na tlačítko OK.

 11. Zapněte klávesnici Bluetooth a stiskněte tlačítko pro připojení Bluetooth v dolní části klávesnice. Indikátor LED Bluetooth v horní části klávesnice by měl začít blikat. Pokud indikátor LED nebliká, stiskněte tlačítko pro připojení Bluetooth znovu a přidržte je po dobu 2–3 sekund, dokud nezačne indikátor LED Bluetooth blikat.

 12. Zaškrtněte políčko vedle položky My device is set up and ready to be found (Zařízení je nastaveno a připraveno k nalezení) a poté kliknutím na tlačítko Next (Další) spusťte vyhledávání.

 13. Kliknutím zvýrazněte ikonu klávesnice, kterou chcete připojit, a poté klikněte na tlačítko Next (Další).

 14. Po připojení klávesnice se zobrazí obrazovka Confirm Keyboard Connection (Potvrďte připojení klávesnice). Zobrazí se přístupový klíč, který byl pro klávesnici vygenerován. Zadejte přístupový klíč tak, jak je uvedeno na obrazovce.
  Poznámka:

  Klávesnice může uchovávat pouze jeden přístupový klíč. Přístupový klíč je jedinečný pro každý počítač. Pokud se pokusíte připojit klávesnici k více než jednomu počítači, změní se přístupový klíč při každém vytvoření připojení.

 15. Připojení se nastaví automaticky. Po vytvoření připojení klávesnice se průvodce ukončí a znovu se zobrazí okno Bluetooth Settings (Nastavení Bluetooth). Nové připojení je již v seznamu uvedeno. Symbol propojení pod klávesnicí značí, že je zařízení připojeno. Nyní můžete tato zařízení používat.


Zpět na začátek


Problém 2. Řešení dalších potíží v případě, že se
adaptér Dell Bluetooth nespároval

Kliknutím na následující odkaz najdete další postup pro odstranění problémů v případě, že se adaptér Dell Bluetooth nespároval.


Zpět na začátekID článku: SLN129464

Datum poslední změny: 16.04.2018 10:59


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.