Databáze znalostí

Přenos souborů pomocí nástroje Migrace profilu uživateleTento článek obsahuje informace o „Přenosu souborů pomocí nástroje Migrace profilu uživatele“


 

S pomocí nástroje Migrace profilu uživatele můžete přenášet informace z jednoho počítače do druhého, včetně uživatelských účtů, souborů, složek, fotografií, hudby a videí a v závislosti na operačním systému také e-mailové zprávy, kontakty, nastavení internetu a systému Windows a oblíbené položky v síti internet. Softwarové programy se nepřenášejí. Nástroj Migrace profilu uživatele nemůže přenášet soubory mezi 64bitovou verzí sytému Windows a 32bitovou verzí sytému Windows. Soubory je v tomto případě nutné přenášet ručně pomocí externích úložných zařízení.

 

Různé metody přenosu dat mezi počítači

Pomocí kabelu nástroje Migrace profilu uživatele

 

Pokud chcete použít tuto metodu, zapojte kabel nástroje Migrace profilu uživatele do portu USB v obou počítačích. Nástroj Migrace profilu uživatele spouštějte vždy jako první v novém počítači se systémem Windows 7 a poté postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud původní počítač používá jinou verzi operačního systému Windows, nástroj Migrace profilu uživatele zobrazí pokyny pro stažení nástroje Migrace profilu uživatele do druhého počítače a provede vás přenosem.

 

Pomocí sítě pro domácnost nebo malou firmu

Při použití této metody musí být oba počítače připojeny k síti pro domácnost nebo malou firmu. V novém počítači spusťte nástroj Migrace profilu uživatele a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Abyste zabránili ztrátě nebo poškození dat, nespouštějte nástroj Migrace profilu uživatele nejprve v původním počítači.

 

 K přenosu souborů přímo prostřednictvím sítě bez jejich kopírování do a ze síťového umístění je vyžadován klíč nástroje Migrace profilu uživatele. Klíč během přenosu prostřednictvím sítě pomáhá chránit soubory a nastavení.

 

Pomocí jednotky USB flash nebo externího pevného disku

Nástroj Migrace profilu uživatele při použití této metody odhadne místo, které bude na jednotce USB flash nebo externím pevném disku potřebné pro přenos vybraných položek.

Pokud používáte jednotku USB flash, zvolte takovou, která nabízí dostatek místa pro celý přenos. Pokud na jednotce USB flash není dostatek místa pro celý přenos, zkopírujte na ni co nejvíce souborů a poté proces opakujte, dokud nepřenesete všechny soubory a nastavení.

 

Pomocí disků CD nebo DVD

Nástroj Migrace profilu uživatele při použití této metody odhadne potřebné místo na disku a počet disků CD/DVD, které jsou zapotřebí pro přenos vybraných položek. Oba počítače musí být schopné číst a zapisovat stejný formát disků CD/DVD.

 

Spuštění nástroje Migrace profilu uživatele

Přihlaste se k uživatelskému účtu s oprávněními správce, vyberte metodu pro přenos dat mezi dvěma počítači, spusťte nástroj Migrace profilu uživatele jedním z následujících způsobů a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

•Klikněte na tlačítko Start, do pole pro vyhledávání zadejte výraz migrace a poté ze seznamu vyberte nástroj Migrace profilu uživatele.

•Klikněte na tlačítko Start a dále na položky Všechny programy, Příslušenství, Systémové nástroje a poté na položku nástroj Migrace profilu uživatele.

•Klikněte na tlačítko Start, na položku Nápověda a podpora, do pole pro vyhledávání zadejte výraz migrace a poté stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se seznam výsledků. Vyberte ze seznamu téma týkající se nástroje Migrace profilu uživatele.

 

 

Nástroj Migrace profilu uživatele je ve výchozím nastavení nainstalován v systému Windows Vista a 7, ale ne v systému XP nebo starších. Po zobrazení výzvy v okně na obrázku níže můžete průvodce Migrace profilu uživatele nainstalovat prostřednictvím jednotky USB flash nebo externích disků. Při přenosu souborů z původního počítače s operačním systémem Windows Vista nebo Windows 7, nebo pokud jste nainstalovali průvodce Migrace profilu uživatele v původním počítači, můžete vybrat možnost „Nainstaloval/a jsem jej do původního počítače“ a pokračovat podle pokynů na obrazovce.

  

 

 

 

Přenos pomocí kabelu nástroje Migrace profilu uživatele

Přenos souborů a nastavení pomocí kabelu nástroje Migrace profilu uživatele vyžaduje, aby byl kabelem propojen původní i nový počítač.

 

 

Přenos pomocí sítě pro domácnost nebo malou firmu

Pomocí sítě můžete v rámci jednoho jednoduchého kroku přenést velké množství souborů nebo nastavení do dalšího počítače. Ujistěte se, že jste se do původního i nového počítače přihlásili pomocí účtu s oprávněními správce. Připojte oba počítače ke směrovači pomocí kabelu sítě Ethernet, aby sdílely stejnou síť. Spusťte v obou počítačích nástroj Migrace profilu uživatele. Odpovězte v obou počítačích na dotaz „Který počítač používáte nyní?“ a poté budete vyzváni k zadání klíče nástroje Migrace profilu uživatele, který vygeneroval původní počítač se spuštěným nástrojem Migrace profilu uživatele. Po zadání klíče budete mít možnost určit, která data a nastavení byste rádi přenesli.

 

Přenos pomocí jednotky USB flash nebo externího pevného disku

K přenosu souborů a nastavení z původního počítače do nového můžete použít jednotku USB flash, externí pevný disk nebo jednotku CD/DVD. Ujistěte se, že je na jednotce dostatek místa pro dokončení přenosu. Tím se vyhnete nutnosti přenos opakovat.

Tato metoda je nejlepší pro upgrade systému Windows XP/Vista na systém Windows 7.

 

1 – jednotka CD/DVD

2 – jednotka USB flash

Dokončení přenosu souborů

Jakmile splníte pokyny zobrazené na obrazovce pro metodu vybranou v nástroji Migrace profilu uživatele, můžete kliknout na tlačítko Přizpůsobit a rozhodnout, které konkrétní soubory a nastavení byste ze svého počítače rádi přenesli.

 

Jakmile upravíte nastavení a kliknete na tlačítko Přenést, zobrazí se okno s názvem Migrace chráněného obsahu. Budete vyzváni k zadání hesla k přenášenému účtu. Tento požadavek slouží k ochraně souborů před přenosem bez svolení jejich vlastníka.

Po dokončení procesu bude přizpůsobený přenos hotový a vy získáte přístup k přeneseným souborům a nastavením.

 


Pokud požadujete další pomoc nebo nám chcete sdělit svůj názor, kontaktujte náš technický tým ve službě Twitter.

 

 
Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN288708

Datum poslední změny: 25.05.2016 14:21


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.