Databáze znalostí

Příručka ke klávesnici Dell Chromebook


 


Tato příručka vás provede kroky používání klávesnice. Tato klávesnice má určité speciální funkce. Budeme se podrobně věnovat tomu, k čemu slouží a jak je používat. Pokud tento článek neobsahuje informace, které hledáte, vyhledejte příslušnou uživatelskou příručku na webových stránkách podpory.


Obsah:

 1. Rozvržení klávesnice
 2. Funkce kláves na klávesnici
 3. Nastavení speciálních kláves a klávesy Caps Lock
 4. Klávesové zkratky na klávesnici
 

 

1. Rozvržení klávesnice

 

Zjistíte, že klávesnice počítače Chromebook má pár zvláštních funkcí, které usnadňují procházení webu. Obsahuje vyhrazenou vyhledávací klávesu a novou řadu webových klávesových zkratek. S počítačem Chromebook je také možné používat standardní klávesnici USB používající stejné klávesové zkratky.

 

 

 
Poznámka: Tlačítko napájení systému je klávesa v pravém rohu horní řady kláves při pohledu na skutečnou klávesnici.
 
Poznámka: Pokud se setkáte s problémy s vaší klávesnicí, postupujte podle průvodce odstraňováním problémů na následujícím odkazu:


Zpět na začátek


 

2. Funkce kláves na klávesnici

 

Klávesnice na počítači Chromebook pomáhá používat správné klávesy k dosažení postupů, které potřebujete nejvíce. Následující tabulka uvádí přehled speciálních kláves v horní řadě klávesnice.

 
Klíč Funkce
Přechod na předchozí stránku v historii procházení Přechod na předchozí stránku v historii procházení (F1)
Přechod na další stránku v historii procházení Přechod na další stránku v historii procházení (F2)
Opětovné načtení aktuální stránky Opětovné načtení aktuální stránky (F3)
Otevření stránky v celoobrazovkovém režimu Otevření stránky v celoobrazovkovém režimu (F4)
Přepnutí na další kartu nebo okno Přepnutí na další kartu nebo okno (F5)
Snížení jasu obrazovky Snížení jasu obrazovky (F6)
Zvýšení jasu obrazovky Zvýšení jasu obrazovky (F7)
Ztlumení Ztlumení (F8)
Snížení hlasitosti Snížení hlasitosti (F9)
Zvýšení hlasitosti Zvýšení hlasitosti (F10)
Klávesa Hledání.

Slouží k vyhledávání aplikací a prohledávání webu ze seznamu aplikací. Na počítači Chromebook je tato klávesa umístěna na boku, kde byste normálně hledali klávesu Caps Lock.

Pokud používáte běžnou klávesnici, bude jako klávesa pro hledání fungovat klávesa Windows mezi klávesami Ctrl a Alt.

Pokud chcete dočasně zapnout funkci Caps Lock, stiskněte klávesu Alt + klávesu Hledání.


Zpět na začátek


 

3. Nastavení speciálních kláves a klávesy Caps Lock

 

Počítače Chromebook se dodávají se speciální vyhledávací klávesou, která vám pomůže rychle vyhledávat na webu. Když uživatelé chtějí zadávat velká písmena, použijí tuto klávesu jako klávesu Caps Lock. Podobně také můžete upravit způsob, jakým fungují klávesy Ctrl a Alt na stránce Nastavení.

 
Změna chování klávesy
 
 1. Přihlaste se do počítače Chromebook.

 2. Klikněte do stavové oblasti v pravém dolním rohu, kde se zobrazuje obrázek účtu.

 3. Klikněte na položku Nastavení.

 4. V části Zařízení klikněte na Nastavení klávesnice.

 5. Pomocí nabídek upravte chování klávesy pro vyhledávání, Ctrl a Alt.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

 
Další informace o klávese Hledání
 

Stisknutím klávesy Hledání vyvoláte pole pro vyhledávání a seznam aplikací. Pole pro vyhledávání umožňuje současně prohledávat internet a seznam aplikací.

Používáte běžnou klávesnici?

Klávesa Windows mezi klávesami Ctrl a Alt funguje jako klávesa Hledání.

Klávese Hledání uvolnila místo klávesa Caps Lock, která byla odebrána, ale pokud ji budete opravdu potřebovat, můžete ji dočasně zapnout stisknutím klávesy Alt + klávesy Hledání. Dalším stisknutím této kombinace kláves režim Caps Lock vypnete.


Zpět na začátek


 

4. Klávesové zkratky na klávesnici

 

Následující tabulka uvádí seznam klávesových zkratek na klávesnici, které se vám mohou hodit.

 
Zkratka Funkce
Esc Zastavení nahrávání aktuální stránky
Alt + šipka nahoru Posun o stránku nahoru
Alt + šipka dolů Posun o stránku dolů
Alt + šipka vlevo (Backspace) Přechod na předchozí stránku v historii procházení
Alt + šipka vpravo
(Shift + Backspace)
Přechod na další stránku v historii procházení
Ctrl + šipka vpravo Přechod na konec dalšího slova
Ctrl + šipka dolů Přechod na začátek předchozího slova
Ctrl + Alt + šipka nahoru Přechod na začátek
Ctrl + Alt + šipka dolů Přechod na konec
Ctrl + Alt + šipka vpravo Výběr dalšího slova nebo písmene
Ctrl + Alt + šipka vlevo Výběr předchozího slova nebo písmene
Ctrl + Alt + Z Pokud nejste přihlášeni pomocí účtu Google, povolte nebo zakažte funkce usnadnění přístupu. Pokud jste přihlášeni, můžete nakonfigurovat funkce usnadnění přístupu na stránce Nastavení.
Ctrl + Alt + / Otevření seznamu dostupných klávesových zkratek
Ctrl + Shift + D Uložení všech otevřených stránek v aktuálním okně jako záložek v nové složce
Ctrl + Shift + G nebo
Shift + Enter
Přechod na předchozí shodu zadání na panelu hledání
Ctrl + Shift + B Přepnutí zobrazení panelu záložek. Pokud je panel skrytý, záložky se zobrazují na stránce Nová karta.
Ctrl + Shift + I Přepnutí zobrazení panelu Nástroje pro vývojáře
Ctrl + Shift + J Přepnutí zobrazení nástroje DOM Inspector
Ctrl + Shift + L Uzamknutí obrazovky
Ctrl + Shift + N Otevření nového okna v režimu inkognito
Ctrl + Shift + B Přepnutí panelu záložek
Ctrl + Shift + Q Odhlášení od účtu Google
Ctrl + Shift + Q (dvakrát) Odhlášení od účtu Google v systému Chrome OS
Ctrl + Shift + R Opětovné načtení aktuální stránky bez použití obsahu uloženého v mezipaměti
Ctrl + Shift + T Opětovné otevření poslední zavřené karty. Aplikace Google Chrome si pamatuje posledních 10 zavřených karet.
Ctrl + Shift + V Vložení obsahu ze schránky jako prostého textu
Ctrl + Shift + W Zavření aktuálního okna
Ctrl + . Zobrazení skrytých souborů v aplikaci Soubory
Ctrl + ? Přechod do centra nápovědy
Ctrl + 0 Obnovení úrovně přiblížení
Ctrl + 1Ctrl + 8 Přechod na záložku na zadané pozici v okně
Ctrl + 9 Přechod na poslední kartu v okně
Ctrl + A Výběr všech položek na schránce
Ctrl + C Zkopírování vybraného obsahu do schránky
Ctrl + D Uložení aktuální webové stránky jako záložky
Ctrl + F Vyhledávání na aktuální webové stránce
Ctrl + G nebo Enter Přechod na další shodu zadání na panelu hledání
Ctrl + H Otevření stránky Historie
Ctrl + J Otevření stránky Stažené soubory
Ctrl + K nebo Ctrl + E Provede vyhledávání. Zadejte vyhledávaný pojem za otazník na adresním řádku a stiskněte klávesu Enter.
Ctrl + L nebo Alt + D Výběr obsahu na adresním řádku
Ctrl + N Otevření nového okna
Ctrl + O Otevření souboru v prohlížeči
Ctrl + P Tisk aktuální stránky
Ctrl + R Opětovné načtení aktuální stránky
Ctrl + S Uložení aktuální stránky
Ctrl + T Otevření nové karty
Ctrl + U Zobrazení zdroje stránky
Ctrl + V Vložení obsahu ze schránky
Ctrl + W Zavření aktuální karty
Ctrl + X Vyjmutí
Ctrl + Z Vrácení poslední akce
Ctrl + Backspace Odstranění předchozího slova
Ctrl + Tab Přechod na další kartu
Ctrl + Enter K zadanému slovu na adresním řádku přidejte www. a .com a otevřete výslednou adresu URL
Ctrl + Shift + Tab Přechod na předchozí kartu v okně
Ctrl + Shift + Refresh Otočení obrazovky o 90 stupňů
Ctrl + Shift + ) Obnovení měřítka obrazovky
Ctrl + Shift + + Zvětšení měřítka obrazovky
Ctrl + Shift + - Zmenšení měřítka obrazovky
Ctrl + Shift + Refresh Otočení obrazovky o 90 stupňů
Ctrl + + Přiblížení stránky
Ctrl + - Oddálení stránky
Alt + kliknutí na odkaz Otevření odkazu, na který jste klikli na nové kartě pozadí
Alt + 1Alt + 8 Přechod v okně na zadanou pozici
Alt + 9 Přechod na poslední otevřené okno
Alt + E nebo Alt + F Otevření nabídky Chrome na panelu nástrojů prohlížeče
Alt + Backspace Odstranění dalšího písmene (odstranění dopředu)
Alt + Tab Přechod do dalšího otevřeného okna
Alt + Shift + Tab Přechod do předchozího otevřeného okna
Alt + Shift + M Otevření aplikace Soubory
Alt + Shift + B Umístění zaměření na panel záložek. Pro přesunutí zaměření použijte kombinaci kláves Shift+Alt+T.
Shift + Alt + S Otevření stavové oblasti v pravém dolním rohu obrazovky
Shift + Alt + L

Umístění zaměření na spouštěč aplikací

 • Stiskněte klávesu Tab nebo šipku vpravo k zaměření na další položku na panelu nástrojů.
 • Stiskněte kombinaci kláves Shift+Tab nebo šipku vlevo k zaměření na předchozí položku na panelu nástrojů.
 • Stisknutím klávesy mezerník nebo Enter aktivujte tlačítka včetně akcí na stránce a akcí v prohlížeči.
 • Stisknutím kláves Shift + Klávesa zvýšení hlasitosti. otevřete místní nabídku tlačítka (pokud je k dispozici).
 • Stisknutím klávesy Esc vraťte zaměření na stránku.
Shift + Search + Volume Up Otevření nabídek (pravým tlačítkem myši) pro zaměřené položky
Shift + Esc Otevření Správce úloh


Zpět na začátek

ID článku: SLN293875

Datum poslední změny: 29.08.2017 15:17


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.