Databáze znalostí

Vytvoření a používání bitové kopie pro obnovení systému Windows od společnosti DellTento článek obsahuje pokyny pro stažení souboru s bitovou kopií pro obnovení ISO od společnosti Dell, pro stažení a instalaci nástroje Dell OS Recovery Tool a pro vytvoření média USB pro obnovení pro přeinstalaci operačního systému Microsoft Windows v počítači Dell. Potřebujete-li nainstalovat nebo přeinstalovat operační systém Microsoft Windows v počítači Dell, můžete stáhnout přizpůsobenou bitovou kopii pro obnovení od společnosti Dell a vytvořit vlastní médium USB pro obnovení.

Obsah

 1. Co budete potřebovat
 2. Vytvoření média USB pro obnovení
 3. Instalace systému Windows pomocí média USB pro obnovení
 4. Často kladené dotazy

Co budete potřebovat:

Varování: Zálohujte veškerá stávající data na jednotku USB flash. Nástroj Dell OS Recovery Tool smaže veškerá data na jednotce USB flash.
 • Štítek s výrobním číslem počítače Dell, do kterého chcete nainstalovat operační systém Microsoft Windows
 • Stáhnout a uložit soubor s bitovou kopií pro obnovení ISO od společnosti Dell
 • Stáhnout a nainstalovat nástroj Dell OS Recovery Tool
 • Prázdnou jednotku USB flash s kapacitou nejméně 8 GB
 • Prostředí .NET Framework 4.5.2 nebo vyšší verze
 • Funkční počítač s uživatelským oprávněním správce a alespoň 8 GB volného místa v úložišti pro stažení bitové kopie pro obnovení ISO od společnosti Dell
Zpět na začátek

Vytvoření média USB pro obnovení

Nástroj Dell OS Recovery Tool vám pomůže vytvořit spustitelné médium USB pro obnovení s bitovou kopií ISO od společnosti Dell, která je přizpůsobena pro váš počítač Dell. Pokyny pro vytvoření média USB pro obnovení:

 1. Dvojitým kliknutím otevřete ikonu nástroje Dell OS Recovery Tool na pracovní ploše.
  Po zobrazení výzvy User Account Control (Řízení uživatelských účtů) klikněte na tlačítko Yes (Ano).
 2. Připojte jednotku USB flash k počítači.
 3. Klikněte na tlačítko Browse (Procházet) a přejděte na místo, na které byl uložen soubor s bitovou kopií pro obnovení ISO od společnosti Dell.
 4. Vyberte soubor s bitovou kopií pro obnovení ISO od společnosti Dell a klikněte na tlačítko Open (Otevřít).
 5. Kliknutím na tlačítko Start začněte vytvářet spustitelné médium USB pro obnovení.
  Varování: Budete upozorněni na to, že VEŠKERÁ data v jednotce USB budou ZTRACENA. Nezapomeňte zazálohovat veškerá existující data na jednotku USB a pokračujte kliknutím na tlačítko Yes (Ano).
 6. Dokončete proces kliknutím na tlačítko OK.
Zpět na začátek

Instalace systému Windows pomocí média USB pro obnovení

Instalace systému Microsoft Windows 10

 1. Připojte médium USB pro obnovení do počítače Dell, do kterého chcete nainstalovat systém Microsoft Windows.
 2. Restartujte počítač a po zobrazení loga společnosti Dell opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí zpráva Preparing one time boot menu (Příprava jednorázové spouštěcí nabídky).
 3. V nabídce spuštění vyberte jednotku USB a stiskněte klávesu Enter.
 4. Zvolte jazyk a rozložení klávesnice.
 5. Na obrazovce Choose an option (Zvolte možnost) klikněte na možnost Troubleshoot (Poradce při potížích) a poté na možnost Recover from a drive (Obnovit z jednotky).
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci systému Microsoft Windows. Instalační proces bude určitou dobu trvat a počítač se v jeho průběhu může několikrát restartovat.

Instalace systému Microsoft Windows 8.1 nebo Windows 7

 1. Připojte jednotku USB k počítači Dell, do kterého chcete nainstalovat systém Microsoft Windows.
 2. Restartujte počítač a po zobrazení loga společnosti Dell opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí zpráva Preparing one time boot menu (Příprava jednorázové spouštěcí nabídky).
 3. V části UEFI boot (Spouštění UEFI) vyberte médium USB a stiskněte klávesu Enter.
 4. Po otevření obrazovky Instalace systému Windows vyberte předvolby.
 5. V dialogovém okně Instalace systému Windows klikněte na možnost Install Now (Nainstalovat).
 6. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a vyberte možnost Souhlasím s licenčními podmínkami.
 7. V okně Which type of installation do you want? (Jaký typ instalace požadujete?) klikněte na možnost Custom (advanced) (Vlastní (upřesnit)).
 8. V okně Where do you want to install Windows (Kam chcete systém Windows nainstalovat?) zvolte jako Primary Partition (Primární oddíl) největší interní disk a poté klikněte na tlačítko Next (Další). Je-li na Primárním oddílu 0 GB volného místa, zvolte možnost Nepřiřazené místo a klikněte na tlačítko Další.
 9. Instalační program systému Windows automaticky vytvoří nový oddíl systému Windows, zformátuje ho a poté zahájí instalaci systému Windows.
 10. Instalační proces bude určitou dobu trvat a počítač se v jeho průběhu může několikrát restartovat.
Zpět na začátek

Často kladené dotazy

Disk DVD pro obnovení můžete vytvořit po stažení bitové kopie pro obnovení ISO od společnosti Dell. Postup vytvoření disku DVD pro obnovení:

 1. Vložte disk DVD do optické jednotky počítače, ve kterém budete kopírovat bitovou kopii na disk DVD. Ujistěte se, že je optická jednotka schopna vypalovat disky.
 2. Přejděte do složky, kam jste uložili bitovou kopii pro obnovení systému, a dvakrát klikněte na soubor typu iso.
 3. Spustí se nástroj Windows pro vytváření médií ISO nebo nainstalovaný software třetí strany pro vypalování disků.
 4. Pro vypálení souboru ISO na disk DVD postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení procesu bude vytvořeno spustitelné instalační médium.

Postup stažení souboru s bitovou kopií pro obnovení ISO od společnosti Dell pomocí počítače jiné značky než Dell:

 1. Přejděte na web Dell Windows Recovery Image (Bitová kopie pro obnovení systému Windows od společnosti Dell).
 2. Zadejte údaj Service Tag (Výrobní číslo) svého počítače Dell.
 3. Zadejte údaj Verification code (Ověřovací kód) a klikněte na tlačítko Submit (Odeslat).
 4. Zaškrtněte políčko pro odpovídající operační systém Microsoft Windows.
 5. Klikněte na tlačítko Download Selected Files (Stáhnout vybrané soubory) a vyberte umístění, do kterého chcete soubor uložit.
Poznámka: K úspěšnému stažení může být vyžadována instalace aplikace Dell System Detect.
Poznámka: Stažení souboru s bitovou kopií pro obnovení může trvat několik hodin v závislosti na rychlosti připojení k internetu.

Bitová kopie pro obnovení systému Windows od společnosti Dell je dostupná pouze pro 64bitové operační systémy Microsoft Windows.

Soubor s bitovou kopií pro obnovení ISO od společnosti Dell je značně velký. Buďte trpěliví, a než se pokusíte soubor otevřít, počkejte, až se stahování dokončí. Pokud se soubory nestáhnou celé, nebudete zřejmě moci vytvořit médium pro obnovení, ať už jednotku USB nebo disk DVD. Pokud nástroj Dell OS Recovery Tool oznámí, že je soubor poškozený nebo že chybí data, stačí stáhnout soubor znovu.

Postup pro úspěšné spuštění systému z média USB nebo DVD pro obnovení k provedení instalace systému Microsoft Windows 7 pro počítač Dell:

 1. Restartujte počítač.
 2. Během restartování počítače a načítání systému BIOS nebo nastavení systému stiskněte klávesu F2.
 3. Vypněte funkci Secure Boot (Zabezpečené spouštění).
 4. Zapněte funkci Legacy Boot (Starší způsob spouštění) v systému BIOS.
 5. Uložte nastavení systému BIOS a restartujte počítač.
Poznámka: Pokud potřebujete specifické pokyny pro zapnutí/vypnutí funkcí Secure Boot (Zabezpečené spouštění) a Legacy Boot (Starší způsob spouštění), přejděte na web Příručky společnosti Dell a prostudujte si uživatelskou příručku pro váš počítač.

Pokud stahujete velký soubor prostřednictvím služby aplikací online společnosti Dell, jako je web Dell Windows Recovery Image (Bitová kopie pro obnovení systému Windows od společnosti Dell), můžete obdržet chybu „Not enough space on drive" (Na jednotce není dostatek místa). Jedná se o normální jev způsobený omezením volného místa na jednotce, na níž jsou ukládány soubory. Některé bitové kopie stahované prostřednictvím webu Dell Windows Recovery Image (Bitová kopie pro obnovení systému Windows od společnosti Dell) mohou mít velikost souboru až 8 GB.

K nápravě této chyby může být potřebné uvolnit další místo na pevném disku.
Informace o uvolňování místa na disku operačním systémem naleznete v článcích znalostní báze Knowledge Base společnosti Microsoft:

Pokud navíc máte k dispozici externí pevný disk nebo sekundární pevný disk s větším množstvím volného místa, stačí k ukládání souborů vybrat tento disk.

Zpět na začátekID článku: SLN299044

Datum poslední změny: 30.05.2017 04:15


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Zpětná vazba obsahuje neplatný znak, neakceptované speciální znaky jsou <> () &#92;
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme vám. Váš názor byl odeslán.