Databáze znalostí

Co je aplikace SupportAssist a jak pomocí aplikace SA spravovat firemní systémy?


Dell SupportAssist zavádí automatizovanou podporu proaktivním rozpoznáváním hardwarových a softwarových problémů. Když objeví problém, SupportAssist vás o něm informuje a automaticky vytvoří žádost o podporu společnosti Dell, přiloží údaje potřebné pro odstranění závady a účelné vyřešení problému.


Obsah

 1. Co je aplikace SupportAssist?
 2. Jaké různé verze aplikace SupportAssist existují
 3. SupportAssist Enterprise
 4. SupportAssist zabudovaná do řadiče iDRAC 9 (14G)
 5. SupportAssist pro nástroj OME (až do OME 2.2)
 6. Proč na shromažďování protokolů používat SupportAssist místo DSET


1. Co je aplikace SupportAssist?

Pro lepší porozumění aplikaci SupportAssist se podívejte na toto krátké video:
2. Jaké různé verze aplikace SupportAssist existují

SupportAssist je k dispozici jako samostatná verze, ale také jako plugin. Tato tabulka vysvětluje všechny současné verze, které jsou k dispozici, a jejich odlišnosti.
Poznámka: Od verze softwaru OpenManage Essentials 2.3 (OME) není plugin SupportAssist dále podporován. OME nyní pracuje s verzí SupportAssist Enterprise 1.1 a novějšími.
Název Typ Podpora Zdroje
SupportAssist Enterprise Samostatná verze Zařízení Enterprise Příručky SupportAssist Enterprise 1.2
SupportAssist pro klienty Samostatná verze Notebooky a stolní počítače Zdroje
SupportAssist v řadiči iDRAC 9 Integrovaný Server PowerEdge 14G Příručky řadiče iDRAC 9
SupportAssist pro OME
(Starší verze)
Plugin PowerEdge, PowerVault,
úložiště, síť
Uživatelská příručka verze SA 2.2 pro Dell OME
SupportAssist pro SAN HQ Plugin Řada Dell Storage PS (formálně EqualLogic) Vlastnosti SAN HQ
SupportAssist pro SCVMM Plugin Řada Dell Storage SC Series (formálně Compellent) Verze SA pro řadu Dell Storage Center SC

Poznámka: Od 14. generace serverů Dell PowerEdge je aplikace SupportAssist obsažena také v integrovaném řadiči Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) a lze ji řídit pomocí uživatelského rozhraní řadiče iDRAC9.3. SupportAssist Enterprise

SupportAssist Enterprise společnosti Dell EMC je aplikace, která automatizuje technickou podporu pro vaše servery, úložiště a síťová zařízení Dell.


SupportAssist Enterprise sleduje vaše zařízení Dell a proaktivně vyhledává hardwarové problémy, které by se mohly objevit. Když se objeví hardwarový problém, aplikace SupportAssist Enterprise automaticky otevře případ u technické podpory společnosti Dell a odešle vám e-mailové oznámení.

Poznámka: Aplikace SupportAssist Enterprise automaticky shromažďuje údaje potřebné pro odstraňování problémů a bezpečně je odesílá technické podpoře společnosti Dell.

Příručky:

Všechny důležité příručkyjsou k dispozici na webu podpory společnosti Dell.

Často kladené dotazy:

Často kladené dotazy (FAQ) ohledně aplikace SupportAssist Enterprise najdete v tomto článku.

Videa

Tento seznam videí poskytuje výukové programy, jak využívat funkce aplikace SupportAssist Enteprise. Klikněte do horního levého roku, pokud chcete zobrazit všechna dostupná videa.Další odkazy:Níže je uveden seznam nejdůležitějších kroků:

Tato část vysvětluje, jak nainstalovat samostatnou verzi aplikace SupportAssist do operačního systému Windows Server.

Poznámka: Aplikaci SupportAssist Enterprise lze nainstalovat na fyzický nebo virtuální server.

Poznámka: Pro hostitele SA je vyžadován operační systém Windows Server nebo Linux Server. Verze pro systém Linux pomocí nástroje OMSA vyhledá pouze systémy Linux, ale ne servery s nainstalovaným operačním systémem Windows.


Servery 12., 13. a 14. generace jsou kompatibilní s aplikací SAE pomocí řadiče iDRAC. U starších generací je zapotřebí mít v operačním systému nainstalován nástroj OMSA (Open Manage Server Administrator). Generaci svého serveru určíte podle tohoto článku.

Stažení softwaru

Stáhněte instalační soubor pro systém Windows nebo Linux.
Uložte soubor a otevřete složku.

Instalace aplikace SupportAssist Enterprise do systému Windows

1. Klikněte pravým tlačítkem na instalační balíček SupportAssist Enterprise a poté klikněte na možnostSpustit jako správce. Krátce se zobrazí stránka Preparing to Install (Příprava instalace) a poté se zobrazí stránka Welcome to SupportAssist Enterprise Installer (Vítejte v instalačním programu SupportAssist Enterprise).

2. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se stránka Licence Agreement (Licenční ujednání).

3. Přečtěte si, jaké údaje aplikace SupportAssist Enterprise ze zařízení shromažďuje a zvolte možnost I Agree (Souhlasím).

4. Přečtěte si dokument Licenční smlouva s koncovým uživatelem aplikace Dell, zvolte možnost I Agree (Souhlasím), poté klikněte na tlačítko Install (Instalovat). Zobrazí se stránka Installing Dell SupportAssist Enterprise (Instalace aplikace Dell SupportAssist Enterprise) a poté se objeví stránka Installation Completed (Instalace dokončena).

5. Klepněte na tlačítko Dokončit. V okně webového prohlížeče se otevře stránka SupportAssist Enterprise Login (Přihlášení do aplikace SupportAssist Enterprise).

Poznámka: V případě, že je systém součástí domény, musíte poskytnout své uživatelské jméno ve formátu [Doména\UživatelskéJméno]. Například MojeDoména\MojeUživatelskéJméno. Pro označení místní domény můžete použít také tečku [ . ]. Například: .\Administrator.

6. Zadejte uživatelské jméno a heslo operačního systému Windows, poté klikněte na tlačítko Login (Přihlásit se). Zobrazí se okno SupportAssist Enterprise Registration Wizard (Průvodce registrací aplikace SupportAssist Enterprise).

Poznámka: Aplikace SupportAssist Enterprise by měla být schopna automaticky nakonfigurovat vzdálené zařízení SNMP. V některých případech tato funkce nefunguje a je potřeba provést konfiguraci ručně.

Přidání obecného zařízení

1. Klikněte na tlačítko Devices (Zařízení). Zobrazí se stránka Devices (Zařízení).

2. Klikněte na položku Add Devices (Přidat zařízení). Zobrazí se průvodce Add Single Device (Přidat jedno zařízení) nebo Import Multiple Devices (Importovat více zařízení).

3. V seznamu Device Type (Typ zařízení) zkontrolujte, že je vybrána možnost Server / Hypervisor.

4. Do příslušného pole zadejte IP adresu nebo jméno hostitele serveru.

5. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se stránka Device Credentials (Údaje zařízení).

6. Do příslušných polí zadejte uživatelské jméno a heslo serveru a klikněte na tlačítko Next (Další). Objeví se stránka Discovering Device (Zjišťování zařízení), která bude zobrazena, dokud aplikace SupportAssist Enterprise nerozpozná zařízení.

7. Klepněte na tlačítko Dokončit. Zařízení se přidá do inventáře zařízení a zobrazí se stránka Summary (Shrnutí).

8. Klikněte na tlačítko OK, čimž se ukončí Add Single Device wizard (Průvodce přidáním jednoho zařízení).

Přidání serveru

Postupujte podle stejného postupu, který je uveden níže. S novou generací lze servery přidávat přímo pomocí rozhraní řadiče iDRAC, které je nezávislé na operačním systému. U starších generací potřebuje aplikace SupportAssist nástroj OMSA, který se chová jako prostředník mezi aplikací SA a rozhraním řadiče iDRAC.
Poznámka: U serverů 12G, 13G a 14G je třeba připojit řadič iDRAC. U starších generací použijte nástroj OMSA. (Generaci svého serveru určíte podle tohoto článku.)
 • Pro řadič iDRAC
Host Name/IP Address (Název hostitele/IP adresa) IP adresa řadiče iDRAC
Display Name (Zobrazený název) název vašeho serveru
Username (Uživatelské jméno) přihlášení do rozhraní řadiče iDRAC
Password (Heslo) heslo řadiče iDRAC
 • Pro nástroj OMSA
Host Name/IP Address (Název hostitele/IP adresa) IP adresa serveru
Display Name (Zobrazený název) název vašeho serveru
Username (Uživatelské jméno) přihlášení správce
Password (Heslo) heslo správce

3. Po stisknutí tlačítka Ok se vyhledá zařízení.

Může se stát, že budete muset chvíli čekat, než se objeví další vyskakovací okno.

Aplikaci SupportAssist Enterprise můžete použít pro shromažďování a odesílání systémových údajů ze zařízení do společnosti Dell.

1. Klikněte na tlačítko Devices (Zařízení). Zobrazí se stránka Devices (Zařízení).

2. Zvolte zařízení, ze kterého chcete shromažďovat a odesílat systémové údaje do společnosti Dell. Aktivuje se odkaz Start Collection (Zahájit shromažďování).

3. Klikněte na tlačítko Start Collection (Zahájit shromažďování). Sloupec Name / IP address (Název/IP adresa) na stránce Devices (Zařízení) zobrazuje indikátor průběhu a zprávu, která ukazuje stav shromažďování a nahrávání systémových údajů.

Poznámka: Tento diagnostický soubor je přiřazený k výrobnímu číslu vašeho zařízení.

V případě, že samostatná aplikace SA objeví problém, automaticky se otevře případ podpory a odešle se soubor se shromážděnými údaji.

Kde se v aplikaci SupportAssist Enterprise ukládají diagnostické soubory? (SAE)

 • Platí pouze pro sběr údajů z úložiště, ze sítě, šasi nebo z více zařízení — Na stránce Collections (Shromážděno) vyberte protokol a v podokně s přehledem protokolů klikněte na tlačítko Download File (Stáhnout soubor).
 • V případě, že je aplikace SupportAssist Enterprise nainstalována na operačním systému Windows — přejděte do složky /opt/dell/supportassist/scripts/reportsC:\Program Files\Dell\SupportAssist\reports a najděte protokol v souboru .zip.
 • V případě, že je aplikace SupportAssist Enterprise nainstalována na operačním systému Linux — přejděte do složky /opt/dell/supportassist/scripts/reports a najděte protokol v souboru .zip.


4. SupportAssist zabudovaná do řadiče iDRAC 9 (14G)

V řadiči Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) je od 14. generace serverů PowerEdge zabudována aplikace SupportAssist. Aplikace SupportAssist po registraci automaticky nachází závady hardwaru, vytváří případy podpory a navazuje kontakt mezi společností Dell EMC a zákazníkem.

Pro vyřešení problému je možné exportovat protokol SupportAssist Collection přes webové rozhraní řadiče iDRAC ručně bez registrace.


Odkazy:5. SupportAssist pro nástroj OME (až do OME 2.2)

Poznámka: Níže uvedené kroky popisují plugin SupportAssist pro nástroj OpenManage Essentials (OME) 2.2. Od verze OME 2.3 již tento plugin nefunguje a nahradila jej aplikace SupportAssist Enterprise 1.1.

SupportAssist Plugin přidává do řídicího nástroje OpenManage Essentials proaktivní možnosti podpory. Tento plugin SupportAssist propojený s nástrojem OpenManage Essential upozorní podporu společnosti Dell, když se vyskytne problém na serveru, ale také na podporovaném úložišti nebo na síťových zařízeních.


Interaktivní uživatelské příručky jsou k dispozici na stránce eSupport:

Matice podpory aplikace Dell Support Assist 2.2 pro nástroj Dell OpenManage Essentials (pouze v angličtině)
Uživatelská příručka aplikace Dell Support Assist 2.2 pro nástroj Dell OpenManage Essentials


Níže uvádíme seznam nejdůležitějších kroků:

Nejprve proveďte následující přípravné kroky:
 • Servery Dell PowerEdge alespoň s verzí nástroje Dell OpenManage Essentials 2.2
 • Znalost instalace, konfigurace a provozu nástroje OpenManage Essentials
Pro více informací o instalaci, konfiguraci a používání nástroje OpenManage Essentials, viz příslušná uživatelská příručka nástroje Dell OpenManage Essentials a poznámky k verzi nástroje Dell OpenManage Essentials na adrese Dell.com/OpenManageManuals.

Níže uvádíme minimální požadované konfigurace softwaru:

 • Verze Dell OpenManage Essentials 2.2 nebo novější.
 • Volitelné: Nástroj Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) nainstalovaný a provozovaný na všech řízených serverech PowerEdge.
Poznámka: Pro monitorování serverů Dell PowerEdge je vyžadován nástroj OMSA pouze v případě, že servery vyhledáte pomocí IP adresy operačního systému. Nástroj OMSA není potřeba pro monitorování serverů Dell PowerEdge 12. generace nebo novějších, pokud server vyhledáte pomocí IP adresy řadiče iDRAC.
 • Zástupce nástroje SNMP musí být povolen na všech řízených serverech PowerEdge, EqualLogic, PowerVault, iDRAC, CMC, Networking (dříve Force10 a PowerConnect) a zařízeních PowerEdge VRTX pro objevení nástrojem OpenManage Essentials.
 • Veškerá řízená zařízení PowerEdge, EqualLogic, PowerVault, iDRAC, CMC, Networking (dříve Force10 a PowerConnect) a PowerEdge VRTX je třeba nakonfigurovat tak, aby odesílala funkce depeše protokolu SNMP na server nástroje OpenManage Essentials.
 • Veškerá řízená zařízení PowerEdge, EqualLogic, PowerVault, iDRAC, CMC, Networking (dříve Force10 a PowerConnect) a PowerEdge VRTX je třeba najít, kategorizovat a katalogizovat pomocí serveru nástroje OpenManage Essentials.
Poznámka: Pro monitorování diskových polí EqualLogic v aplikaci SupportAssist musíte nalézt disková pole EqualLogic v nástroji OpenManage Essentials pomocí funkce Group Management IP (Správa IP adres skupin) nebo Storage Group IP (IP adresy skupiny úložiště).
 • Nástroj PowerVault Modular Disk Storage Manager (MDSM) je třeba nainstalovat na server OpenManage Essentials kvůli podpoře diskových polí řady PowerVault MD.
 • Mezi doménami musí existovat spolehlivý vztah mezi serverem pro správu a řízenými uzly.
 • Microsoft .Net Framework 4.5
 • Microsoft ASP.Net
 • IIS 7.x nebo 8.x
 • Webový prohlížeč – Internet Explorer 10 nebo 11; Mozilla Firefox 31 nebo novější; podporovaný pouze na operačních systémech se systémem Windows.
Níže uvádíme minimální doporučená hardwarové požadavky (Obr. 1 – pouze v angličtině):
Hardwarové požadavky pro aplikaci Dell SupportAssist verze 2.1
Obrázek 1: Hardwarové požadavky aplikace Dell SupportAssist verze 2.1
Níže uvádíme minimální síťové požadavky:
 • Internetové připojení – běžná síť Gbe.
 • Server pro správu, na němž je aplikace SupportAssist nainstalovaná, musí být schopen komunikovat se serverem aplikace SupportAssist hostovaným společností Dell prostřednictvím protokolu HTTPS.
 • Server pro správu, na němž je aplikace SupportAssist nainstalovaná, musí být schopen propojit níže uvedená cílová umístění:
POZNÁMKA: Pro ověření, zda jsou cílová umístění dostupná, pokračujte podle pokynů v části Zajištění úspěšné komunikace mezi aplikací SupportAssist a serverem aplikace SupportAssist.
V následující tabulce je seznam portů, které se musí otevřít na serveru pro správu a na řízených uzlech. (Obrázek 2 – pouze v angličtině):
Aplikace Dell SupportAssist verze 2.1 -Podrobnosti portu
Obrázek 2 – Aplikace Dell SupportAssist - Podrobnosti o portech
POZNÁMKA: Pro informace o dalších závislých portech, viz část„Podporované protokoly a porty" v uživatelské příručce nástroje Dell OpenManage Essentials na stránkách Dell.com/OpenManageManuals.
 1. Přihlaste se do serveru pro správu.
 2. Navštivte adresu Dell.com/SupportAssistGroup. Stáhněte si balík nástroje OME a aplikace SupportAssist (je potřeba se registrovat). V případě, že nástroj OME již máte, stáhněte si aplikaci SupportAssist pro nástroj OME.
 3. Sjeďte na oddíl SupportAssist pro systémy Enterprise. Klikněte na Download OME and SupportAssist software bundle (Stáhnout balík nástroje OME a aplikace SupportAssist) ve sloupci Software downloads and instructions (Software ke stažení a pokyny).
 4. Vyplňte údaje do formuláře a klikněte na Submit (Odeslat). Zobrazí se stránka s odkazem ke stažení.
 5. Klikněte na Download (Stáhnout) a poté na Save (Uložit). Nástroj OpenManage Essentials 2.2 je stažený.
 6. Pravým tlačítkem klikněte na instalační soubor OpenManage Essentials a poté klikněte na možnost Spustit jako správce. Zobrazí se okno WinZip Self-Extractor.
 7. Klikněte na Unzip (Extrahovat).
 8. Po zobrazení výzvy o úspěšném extrahování klikněte na OK. Zobrazí se okno Dell OpenManage Essentials Install (Instalace nástroje Dell OpenManage Essentials).
 9. Zkontrolujte, zda je vybrána aplikace Dell SupportAssist. Klikněte na tlačítko Install (Instalovat) Zobrazí se okno Dell OpenManage Essentials Prerequisites (Požadované součásti nástroje Dell OpenManage Essentials).
 10. Klikněte na tlačítko Install All Critical Prerequisites (Instalovat všechny požadované součásti).
 11. Na výzvě k potvrzení instalace klikněte na Yes (Ano) a vyčkejte, až se součásti nainstalují.
 12. V okně Dell OpenManage Essentials Prerequisites (Požadované součásti nástroje Dell OpenManage Essentials) klikněte na tlačítko Install Essentials (Instalovat nástroj Essentials).
 13. V okně Install Essentials on a local or remote database (Nainstalovat nástroj Essentials na místní nebo vzdálenou databázi) klikněte na Yes (Ano) a vyčkejte, až se nainstaluje Microsoft SQL Express 2012.
 14. V okně Dell OpenManage Essentials Prerequisites (Požadované součásti nástroje Dell OpenManage Essentials) klikněte na tlačítko Install Essentials (Instalovat nástroj Essentials). Zobrazí se okno Install Wizard for Dell OpenManage Essentials (Průvodce instalací nástroje Dell OpenManage Essentials).
 15. Klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Licence Agreement (Licenční ujednání).
 16. Přečtěte si podmínky, a pokud s nimi souhlasíte, zvolte možnost I accept the terms in the license agreement (Souhlasím s podmínkami licenčního ujednání) a klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Setup Type (Typ nastavení).
 17. Klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránkaReady to Install the Program (Instalace programu připravena).
 18. Klikněte na tlačítko Install (Instalovat) Zobrazí se stránka Installation Completed (Instalace dokončena).
 19. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit). V novém okně vyhledávače se zobrazí domovský portál nástroje OpenManage Essentials. Současně se zobrazí okno Welcome to Dell SupportAssist Installer (Vítejte v instalačním programu aplikace Dell SupportAssist).
 20. V okně Welcome to Dell SupportAssist Installer (Vítejte v instalačním programu Dell SupportAssist) klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Licence Agreement (Licenční ujednání).
 21. Přečtěte si, jaké údaje aplikace SupportAssist shromažďuje a zvolte možnostI Agree (Souhlasím).
 22. Přečtěte si licenční ujednání a klikněte na možnost I agree (Souhlasím).
 23. Klikněte na tlačítko Next (Další) a vyčkejte na dokončení instalace.
 24. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit). V novém okně webového prohlížeče se zobrazí SupportAssist Setup Wizard (Průvodce nastavením aplikace SupportAssist).
Poznámka: Pro monitorování serverů Dell PowerEdge je vyžadován nástroj OMSA pouze v případě, že servery vyhledáte pomocí IP adresy operačního systému. Nástroj OMSA není potřeba pro monitorování serverů Dell PowerEdge 12. generace nebo novějších, pokud server vyhledáte pomocí IP adresy řadiče iDRAC.
 1. Přihlaste se do vzdáleného zařízení a stáhněte si nástroj Dell OpenManage Server Administrator Managed Node verze 8.4 pro systém Windows (64-bit).
 2. Pravým tlačítkem klikněte na instalační soubor OpenManage Server Administrator a zvolte možnost Spustit jako správce. Zobrazí se okno WinZip Self-Extractor.
 3. Klikněte na Unzip (Extrahovat).
 4. Po zobrazení výzvy o úspěšném extrahování klikněte na OK.
 5. Přejděte do složky C:\Openmanage\windows.
 6. Pravým tlačítkem klikněte na soubor setup a zvolte možnost Spustit jako správce. Zobrazí se okno nástroje Server Administrator.
 7. Klikněte na Install Server Administrator (Instalovat nástroj Server Administrator). Zobrazí se průvodce instalací.
 8. Klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Licence Agreement (Licenční ujednání).
 9. Přečtěte si podmínky a klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Setup Type (Typ nastavení).
 10. Klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránkaReady to Install the Program (Instalace programu připravena).
 11. Klikněte na tlačítko Install (Instalovat) Zobrazí se stránka Install Wizard Completed (Průvodce instalací dokončen).
 12. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).
Poznámka: Následující kroky platí pouze pro systém Microsoft Windows Server 2012 nebo novější operační systémy. Pro všechny ostatní operační systémy přeskočte následující kroky a pokračujte na Konfigurace služby SNMP.
 1. Na vzdáleném zařízení otevřete Server Manager (Správce serveru).
 2. Klikněte na tlačítko Manage (Spravovat) > Add Roles and Features (Přidat role a funkce). Zobrazí se okno Add Roles and Features Wizard (Průvodce přidáním rolí a funkcí).
 3. Klikněte opakovaně na tlačítko Next (Další), dokud se nezobrazí stránka Features (Funkce).
 4. V podokně Features (Funkce) sjeďte dolů a klikněte na možnost Remote Server Administrator Tools (Nástroje správy vzdáleného serveru) > Feature Administration Tools (Nástroje správy funkcí) > SNMP Tools (Nástroj SNMP), a poté klikněte na tlačítko Next (Další).
 5. Klikněte na tlačítko Install (Instalovat)
 6. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Close (Zavřít).
 1. Na vzdáleném zařízení otevřete příkazový řádek, zadejte services.msc a stiskněte Enter. Zobrazí se okno Services (Služby).
 2. V pravém podokně klikněte dvakrát na SNMP Service (Služba SNMP). Zobrazí se okno SNMP Service Properties (Vlastnosti služby SNMP).
 3. Klikněte na kartu Traps (Depeše).
 4. Do pole Community name (Název komunity) zadejte public (veřejný) a klikněte na možnost Add to list (Přidat do seznamu).
 5. V části Trap destinations (Cíle depeše) klikněte na Add (Přidat). Zobrazí se okno SNMP Service Configuration (Konfigurace služby SNMP).
 6. Do pole Host name, IP or IPX address (Název hostitele, adresa IP nebo IPX) zadejte IP adresu serveru, na kterém je nainstalován nástroj OpenManage Essentials a klikněte na možnost Add (Přidat).
 7. Klikněte na kartu Security (Zabezpečení).
 8. V části Accepted community names (Přijaté názvy komunit), klikněte na možnost Add (Přidat). Zobrazí se okno SNMP Service Configuration (Konfigurace služby SNMP).
 9. Do pole Community name (Název komunity) zadejte public (veřejná) a klikněte na možnost Add (Přidat).
 10. Zvolte možnost Accept SNMP packets from any host (Přijímat pakety protokolu SNMP od libovolného hostitele) a klikněte na možnost Apply (Použít).
 11. Klepněte na tlačítko OK a uzavřete okno SNMP Service Properties (Vlastnosti služby SNMP).
 12. V okně Services (Služby) klikněte pravým tlačítkem na možnost SNMP Service (Služba SNMP) a zvolte možnost Restart (Restartovat).
 1. Na serveru pro správu na ploše dvakrát klikněte na ikonu nástroje OpenManage Essentials. Nástroj OpenManage Essentials se otevře v novém okně prohlížeče.
 2. V panelu nabídky klikněte na možnost Manage (Spravovat) a poté klikněte na podnabídku Discovery and Inventory (Vyhledat a inventarizovat). Zobrazí se portál Discovery and Inventory (Vyhledat a inventarizovat).
 3. Klikněte na možnost Add Discovery Range (Přidat rozsah vyhledávání). Zobrazí se okno Discovery Wizard Configuration (Průvodce konfigurací vyhledávání).
 4. Zvolte možnost Guided Wizard (Řízený průvodce) a pak klikněte na tlačítko Finish (Dokončit). Zobrazí se průvodce Discover Devices (Vyhledat zařízení).
 5. Do pole IP address / range field (IP adresa / rozsah) zadejte IP adresu vzdáleného zařízení.
 6. Klikněte na možnost Add (Přidat) a poté klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Device Type Filtering (Filtrování typu zařízení).
 7. Zvolte vhodný protokol pro vyhledání.
 8. Klikněte opakovaně na tlačítko Next (Další), dokud se nezobrazí stránka Summary (Shrnutí).
 9. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit). Zobrazí se portál Discovery Range Summary (Shrnutí rozsahu vyhledávání). Portál zobrazí stav vyhledávání zařízení.
 10. Po dokončení vyhledávání klikněte na nabídku Devices (Zařízení). Zobrazí se portál Devices (Zařízení). Vzdálená zařízení, která jste vyhledali, se zobrazí v uzlu Servers (Servery) ve stromové struktuře All Device (Všechna zařízení) v levém podokně.
 1. Přejděte do okna webového prohlížeče, kde se zobrazí SupportAssist Setup Wizard (Průvodce nastavením aplikace SupportAssist).
 2. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Registration (Registrace).
 3. Uveďte kontaktní údaje, zvolte preferovaný jazyk pro e-maily a klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka System Credentials (Přihlašovací údaje systému).
 4. Zadejte uživatelské jméno a heslo k uživatelskému účtu, které má oprávnění Správce na serveru pro správu, a klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Summary (Shrnutí).
 5. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit). Zobrazí se stránka SupportAssist Cases (Případy aplikace SupportAssist).
 6. Klepněte na kartu Settings (Nastavení). Zobrazí se stránka System Logs (Systémové protokoly).
 7. V části Edit Device Type Credentials (Upravit přihlašovací údaje typu zařízení) zadejte uživatelské jméno a heslo vzdáleného zařízení do příslušných polí.
 8. Klikněte na tlačítko Save Changes (Uložit změny).
Spuštění aplikace Dell SupportAssist

Spuštění aplikace SupportAssist:

Na řídicím serveru nástroje OpenManage Essentials proveďte následující: < >Na ploše dvakrát klikněte na ikonu aplikace Dell SupportAssist. Klikněte na tlačítko Start→ Všechny programy→ Aplikací nástroje Dell OpenManage→ Dell SupportAssist→ Dell SupportAssist. Na řídicím panelu nástroje OpenManage Essentials klikněte na kartu Extensions (Rozšíření) a poté klikněte na odkaz pro spuštění aplikace SupportAssist. V případě, že se otevře dialogové okno Zabezpečení Windows, zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko OK.

Řídicí panel aplikace SupportAssist se otevře ve webovém prohlížeči a je možné, že se zobrazí dialogové okno First-Time Setup (Prvotní nastavení).


Nastavení aplikace SupportAssist

Abyste zajistili, že je aplikace SupportAssist schopna monitorovat podporovaná zařízení, vytvářet případy podpory v případě, že se na některém zařízení vyskytne problém, a odešle systémové protokoly společnosti Dell, musíte provést následující:

Zřídit internetové připojení — v případě, že se váš systém připojuje k internetu přes bránu firewallu nebo server proxy, musí být v aplikaci SupportAssist nakonfigurováno nastavení serveru proxy.

Poznámka: Nastavení serveru proxy musíte aktualizovat při každé změně nastavení serveru proxy ve vašem prostředí.Nastavte shromažďování systémových protokolů — Nakonfigurujte výchozí typ přihlašovacích údajů zařízení na stránce System Logs (Systémové protokoly) pro každý typ zařízení a pro každý typ přihlašovacích údajů.
Pouze pro monitorování přepínačů Dell Force 10 Ethernet – Opětovné vyhledání přepínačů Force 10 Ethernet v nástroji Dell OpenManage Essentials.6. Proč na shromažďování protokolů používat SupportAssist místo DSET

Aplikace SupportAssist je nástroj pro vytváření diagnostických souborů na serverech Dell EMC 9. generace a novějších. Aplikace SupportAssist Enterprise umožňuje shromažďovat protokoly z místních a vzdálených zařízení. Tyto protokoly lze ručně poslat technické podpoře společnosti Dell EMC. Rovněž v případě, že je zařízení chráněno platnou zárukou a pokud je nástroj SupportAssist Enterprise správně nakonfigurován, protokoly budou automaticky nahrávány na servery společnosti Dell a budou otevřeny případy.

Pro starší zařízení PowerEdge, která aplikace SAE nepodporuje, je k dispozici již nepodporovaný nástroj Dell System E-Support Tool (DSET) 2.2 pro systémy Windows a Linux až do 10. generace.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


ID článku: SLN299049

Datum poslední změny: 17.05.2018 23:26


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.