Databáze znalostí

Co je funkce Ambient Light Sensor (Senzor okolního světla) na přenosných počítačích a jak lze změnit její nastavení? - KB Article - 301197
Funkce Senzor okolního světla

Senzor okolního světla (ALS) automaticky nastaví jas panelu LCD systému v závislosti na hladinách okolního světla. Přenosné systémy značky Dell™ vybavené funkcí ALS mají v dolní části panelu LCD malé čtvercové okénko (Obrázek 1).


Obrázek 1: Umístění senzoru okolního světla

Poznámka:
Funkce ALS nemusí pracovat správně, pokud je zaostřený světelný zdroj (například blikající světlo) v blízkosti okna senzoru nebo pokud je okno senzoru zablokováno.

Funkce ALS zvýší jas panelu LCD v případě použití v jasně osvětlené oblasti, a ztlumí jej v případě použití v tmavších oblastech. Změny jasu probíhají postupně, aby se zabránilo problikávání, a nemusí být snadno identifikovatelné.

Funkce ALS je ve výchozím nastavení zakázána po dodání systému z výroby, ale lze ji povolit pomocí následujících postupů:

 • Klávesová zkratka <Fn> + <šipka vlevo>
 • Nástroj Dell QuickSet
 • Nastavení systému (BIOS)Povolení nebo zakázání senzoru okolního světla (ALS) pomocí klávesnice

Chcete-li povolit nebo zakázat senzor okolního světla (ALS) pomocí klávesnice, postupujte takto:

 • Podržte stisknutou klávesu <Fn> a stisknutím klávesy <Šipka vlevo> povolte nebo zakažte funkci ALS.
 • Podržte stisknutou klávesu <Fn> a stisknutím klávesy <Šipka nahoru> nebo <Šipka dolů> zakažte funkci ALS a nastavte jas monitoru LCD ručně. Stisknutím klávesy <Šipka nahoru> displej zesvětlíte a stisknutím klávesy <Šipka dolů> jej ztlumíte.Povolení nebo zakázání senzoru okolního světla (ALS) pomocí nástroje Quickset

Při změně stavu senzoru okolního světla (ALS) pomocí klávesových zkratek bude nástroj Dell™ Quickset zobrazovat zprávy označující, zda byla funkce ALS zakázána (Obrázek 1) nebo povolena (Obrázek 2).


Obrázek 1:
Rozevírací nabídka Quickset
označuje, že je funkce ALS zakázána.

Obrázek 2 : Rozevírací nabídka Quickset
označuje, že je funkce ALS povolena.

Chcete-li funkci ALS nakonfigurovat pomocí nástroje Dell Quickset, proveďte následující kroky:

 1. Poklepejte na ikonu Quickset na hlavním panelu systému.

 2. V okně Dell Quickset klepněte na odkaz Panel Brightness (Jas panelu).
  Otevře se okno Quickset LCD Panel Brightness Control (Ovládací prvek jasu panelu LCD nástroje Quickset) (Obrázek 3).


  Obrázek 3: Nastavení provozního rozsahu funkce ALS

 3. Označením přepínače nastavte výběr z následujících položek:
  • Enable Ambient Light Sensor (Povolit senzor okolního světla): Povolí senzor ALS. Pomocí posuvných ovládacích prvků lze nastavit minimální a maximální rozsah jasu.
  • Enable Ambient Light Sensor to optimize BATTERY SAVINGS (Povolení optimalizace úspory baterie pomocí senzoru okolního světla): Povolí funkci ALS pomocí přednastaveného rozsahu jasu k vylepšení výkonu baterie. Maximální jas nelze zvýšit nad výchozí nastavení.
  • Disable the Ambient Light Sensor (Zakázat senzor okolního světla): Zakáže funkci ALS a posuvník rozsahu jasu. Jas panelu LCD je třeba ručně nastavit pomocí klávesových zkratek nebo funkce Nastavení systému (BIOS).Povolení nebo zakázání senzoru okolního světla (ALS) pomocí nastavení systému (BIOS)

Chcete-li povolit nebo zakázat senzor okolního světla (ALS) pomocí nastavení systému (BIOS), postupujte takto:

Poznámka:
Zakázání nastavení funkce ALS v Nastavení systému (BIOS) nepřepíše ostatní metody konfigurace pro tuto funkci. Funkci ALS lze nadále povolit nebo zakázat pomocí klávesových zkratek v nástroji Dell™ Quickset.

 1. Restartujte počítač.

 2. Stisknutím klávesy <F2> na úvodní obrazovce Dell vstupte do systému BIOS (Nastavení systému).

 3. Pomocí klávesy <Šipka dolů> zvýrazněte položku Video a poté stisknutím klávesy <Šipka vpravo> rozbalte nabídku.

 4. Stisknutím klávesy <Šipka dolů> zvýrazněte položku Ambient Light Sensor (Senzor okolního světla) a poté stiskněte klávesu <Enter>.

 5. Stisknutím klávesy <Šipka vpravo> vyberte položku Vypnuto nebo Zapnuto a poté stiskněte klávesu <Enter>.

 6. Stisknutím klávesy <F10> zvolte možnost Save and Exit (Uložit a skončit).

 7. Po zobrazení výzvy Save changes and exit now (Uložit změny a skončit) stiskněte klávesu <Enter>.

  Počítač se nyní restartuje. 
Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN57456

Datum poslední změny: 25.10.2010 00:00


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.