Databáze znalostí

Systémy Alienware: Obecné kroky při odstraňování problémů s obrazem


 

Systémy Alienware: Obecné kroky při odstraňování problémů s obrazem

 


Obsah:

 1. Video obecných kroků odstraňování problémů
 2. Systémy
 3. Obrazovka, ikona či písmo jsou příliš malé nebo příliš velké
 4. Prázdná obrazovka nebo chybí obraz
 5. Neostrý, rozmazaný obraz či problémy s barvou
 6. Problémy s jasem, kontrastem či geometrií
 7. Vodorovné a svislé čáry
 8. Jasné nebo mrtvé pixely
 9. Nastavení duálních monitorů
 


1. Obecné kroky odstraňování problémů

Poznámka: Podívejte se na naše video „Troubleshooting No POST issues - Alienware Live from the Lab“ (Odstraňování problémů týkajících se neprovádění testu při spuštění počítače – živě z laboratoře Alienware)


 2. Systémy

Stolní počítače Alienware

 1. Od systému odpojte veškerá připojená externí zařízení.
 2. Ujistěte se, že je monitor připojen ke správnému portu grafické karty a k primární grafické kartě.
  • V případě počítačů Area-51 a Aurora (ALX, R1, R2, R3) se primární grafická karta nachází u horních portů grafické karty na zadní straně skříně a v případě počítače Aurora R4 se primární grafická karta nachází u dolních portů grafické karty na zadní straně skříně.
  • V případě počítače X51 je primární grafikou samostatný grafický procesor.
 3. Vyzkoušejte jiný port grafické karty, aby se vyloučil vadný port. Poznámka: Pokud používáte nějaký druh adaptéru obrazového výstupu, vyzkoušejte jiný kabel nebo adaptér.
 4. Vyzkoušejte, že se stisknutím kláves „Num Lock“ a „Caps Lock“ změní stav příslušného indikátoru, když je počítač zapnutý.
 5. Vyzkoušejte jiný monitor ve všech dostupných portech grafické karty.
 6. Upevněte znovu grafickou kartu.
 7. Pokud používáte kombinaci dvou grafických karet, vyzkoušejte postupně každou kartu samostatně v každém portu PCIE.
 8. Ujistěte se, že používáte správné napájecí konektory grafické karty.

Notebooky Alienware

 • Pokud se na LCD DISPLEJI nebo MONITORU nezobrazuje obraz nebo se zobrazuje deformovaný, spusťte nástroj BIST.
 • Pokud se na LCD DISPLEJI nebo MONITORU nezobrazuje žádný obraz, připojte externí monitor. Pomůže to vyloučit možný problém softwaru nebo grafické karty.
 • Pokud je obraz na LCD DISPLEJI nebo MONITORU příliš tmavý, upravte nastavení jasu nebo připojte napájecí adaptér, aby se deaktivovala úsporná funkce nastavená v systému Bios.
 • Pokud se na LCD DISPLEJI zobrazují persistentní čáry, body nebo chybné barvy, zkontrolujte, co se zobrazuje při testu POST po zapnutí počítače a potom v systému Windows, abyste zjistili, zda se chyby vyskytují ve všech režimech zobrazení. Rovněž spusťte nástroj BIST.
 • Ujistěte se, že několik minut po zapnutí počítače je slyšet zvuk spouštění systému Windows.
 • Pokud se stále nezobrazuje obraz, zkontrolujte, zda notebook zvukovými signály nebo indikátory nesignalizuje stav No Post (Neproběhl test při spuštění počítače) namísto stavu No Video (Chybí obraz).

 


3. Obrazovka, ikona či písmo jsou příliš malé nebo příliš velké

Ikony, písmo či obrazovka jsou buď příliš malé, nebo příliš velké. Kliknutím na následující odkaz zobrazíte postup změny nastavení zobrazení v systému Win 8, Win 7 nebo Win Vista.
 4. Prázdná obrazovka nebo chybí obraz

Na monitoru se nezobrazuje žádný obraz. Pro vyřešení problému s prázdnou obrazovkou monitoru si vyberte odpovídající odkaz.

Pokud používáte notebook, klikněte sem.

Pokud používáte stolní počítač nebo externí monitor, klikněte sem.

 


 


5. Neostrý, rozmazaný obraz či problémy s barvou

Ikony, písmo nebo obrazovka jsou neostré, rozmazané nebo mají problémy s barvou. Kliknutím na odpovídající odkaz zobrazíte pokyny vedoucí k vyřešení tohoto problému:

Pokud používáte notebook, klikněte sem.

Pokud používáte stolní počítač nebo externí monitor, klikněte sem. 

 


 

6. Problémy s jasem, kontrastem či geometrií

Obrazovka je buď příliš jasná, příliš tmavá, nebo se v horní či dolní části obrazovky objevují černá místa. Chcete-li vyřešit tento problém, vyberte odpovídající odkaz:

Pokud používáte notebook, klikněte sem.

Pokud používáte stolní počítač nebo externí monitor, klikněte sem. 

 


 

7. Vodorovné a svislé čáry

Přes obrazovku procházejí vodorovné a svislé čáry. Chcete-li vyřešit tento problém, vyberte odpovídající odkaz.

Pokud používáte notebook, klikněte sem.

Pokud používáte stolní počítač nebo externí monitor, klikněte sem. 

 


 


8.Jasné nebo mrtvé pixely

Na obrazovce jsou buď jasné pixely, nebo tmavé mrtvé pixely. Chcete-li vyřešit tento problém, vyberte odpovídající odkaz:

Chcete-li odstranit problémy s jasnými nebo mrtvými pixely, klikněte sem.9. Nastavení duálních monitorů

Kliknutím na následující odkaz zobrazíte postup nastavení konfigurace dvou monitorů v systému Win 8, Win 7 nebo Win Vista

 

 
Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN146480

Datum poslední změny: 21.08.2017 07:35


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.