Databáze znalostí

PowerEdge 14G – Jak registrovat aplikaci SupportAssist zabudovanou v nástroji iDRAC?


Tento článek obsahuje pokyny pro registraci modulu SupportAssist, který je zabudován do nástroje Dell Remote Access Controller verze 9 (iDRAC9) serverů Dell PowerEdge 14. generace.

Aby bylo možné aktivovat automatizované, proaktivní a prediktivní funkce aplikace SupportAssist pro systém, je vyžadována registrace. Vytvoření a uložení sady SupportAssist Collection lokálně nebo v síťovém umístění pro účely údržby je možné i bez registrace.

Další informace o svém nástroji iDRAC najdete v uživatelské příručce odpovídající nainstalovanému firmwaru.


Přípravné kroky


Aby bylo možné zahájit proces registrace, musí být aktivován průchod OS na BMC / iDRAC v nastavení připojení nástroje iDRAC.
 

Aktivace průchodu OS na BMC / iDRAC

 1. Připojte se k webovému rozhraní nástroje iDRAC a přejděte do části Údržba (obr. 1)

 2. Nyní klikněte na kartu Připojení (obr. 1)

 3. Kliknutím zvětšete část Průchod OS na iDRAC (obr. 1)

 4. Nastavte možnost Stav na Aktivováno (obr. 1)
   

iDRAC9_ OS_to iDRAC_Pass-trough
Obr1: Aktivace funkce průchodu OS na BMC/iDRAC


Průvodce registrací


Průvodce SupportAssist Registration (obr. 2) se automaticky spustí, když přejdete na část SupportAssist na kartě Údržba ve webovém rozhraní iDRAC.
Pokud průvodce zrušíte, můžete jej znovu spustit stisknutím modrého tlačítka Registrovat v levém horním rohu.
 

iDRAC9_Support_Assist_Registration_Wizard
Obr. 2: Průvodce SupportAssist Registration iDRAC9Dokončete registraci zadáním povinných Kontaktních a dodacích informací.
 

 1. Informace o primárním kontaktu

  Primární kontakt je první osoba, která bude informována, dojde-li k případům podpory.

  • Jméno
  • Příjemní
  • Telefonní číslo
  • Náhradní číslo (pokud první kontaktní telefonní číslo není dostupné)
  • E-mailová adresa
  • Adresa servisu (fyzická adresa místa, kde bude proveden servis zařízení nebo kam mají být zaslány náhradní díly)
  • Název společnosti
  • Adresa (společnosti/kontaktu)

    

   

 2. Informace o sekundárním kontaktu

  Zadejte Sekundární kontakt k zajištění řádného postoupení informací v případě nedostupnosti primárního kontaktu.

  Poznámka: Informace o sekundárním kontaktu můžete kdykoli odebrat nebo změnit.
  • Jméno
  • Příjemní
  • Telefonní číslo
  • Náhradní číslo (pokud první kontaktní telefonní číslo není dostupné)
  • E-mailová adresa
    

   

Potvrďte souhlas s podmínkami Licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA) a podle souhrnu zkontrolujte, zda jsou údaje zobrazeny správně.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
ID článku: SLN306712

Datum poslední změny: 26.10.2017 05:10


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.